Lees meer…

Omdat mijn eerste twee boeken onlangs verschenen zijn en binnenkort ook andere volgen, ga ik vanaf nu onder mijn eigen naam - Gera - verder. Tot dusver was dat ongewenst en schreef ik onder Sonne Hoover omdat ik nog werkte aan mijn boeken maar deze nog niet waren uitgegeven. Wat ik eerder schreef, geldt nog steeds: het gaat niet om mij of wie ik ben. Het gaat om wat ik te zeggen heb en of jij daar iets mee kunt.

Dus, of deze website voor jou iets toevoegt, bepaal je zelf.

 

Je bent aan het goede adres. Op deze website kun je uitleg over allerlei belangrijke levensaangelegenheden, vragen rond leven en dood maar ook actualiteiten, ontwikkelingen en onderwerpen ter bewustwording vinden. Los van dogma’s, instituten, genootschappen of hokjes.
Waarheid is er voor iedereen. Het is alleen de vraag: waar tune jij op in en vanuit welke intentie doe jij dat…

Het digitale web is vreselijk groot, ondoorzichtig en tegelijkertijd ook niet. Je vindt er duizenden beweringen, aannamen, veronderstellingen, beredenering en bewijzen. Hoe zul je weten wat juist is of niet? Wat is eigenlijk betrouwbaar of niet?
Ik ben van mening dat goede bevindingen slecht gebruikt, en slechte bevindingen goed gebruikt kunnen worden. Het ligt aan de aard van de intentie of iets goed is of niet goed. Geen discussie dus over wat goed of wat slecht is. Op de keper beschouwt, is goed misplaatst fout en fout is misplaatst goed!!!
Als je hierover nadenkt kom je erachter dat dit altijd zo is! Als zuivere liefde je hoogste doel is, dan zul je in je hart vinden wat waarheid is en daar alles aan kunnen afwegen! God is er waar jij dit wilt.

Ook jij bent terechtgekomen op deze website en hebt al gelezen tot hier. Anderen zullen volgen! Ik ga ervan uit dat een druppeltje uiteindelijk een oceaan kan worden en dat deze website 'Uitleg voor Jou' iets van wezenlijke waarde zal toevoegen in een maatschappij waar zoveel mensen zoeken en willen vinden. Ieder wil het goede, al hebben we allemaal weer andere gedachten over wat goed is of niet. Dat is een punt.

Ik hoop met deze website iets toe te voegen over wat nu werkelijk als goed of niet goed beschouwd kan worden, waaraan je kunt toetsen of iets waar is of niet en... hoe ik dat weet!

 

Doel

Eigenlijk heb ik dat doel hierboven al wat beschreven. Concreter is het doel: bewustwording van doel, zin van het leven, materieel en geestelijk bezien, de 'Lijm' die alles samenbrengt, verbindt en vasthoudt.
Daarbij uitleg rond allerlei levensaangelegenheden wat kan helpen om inzicht te ontwikkelen in allerlei dingen die het algemene en persoonlijk leven betreft.

Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn b.v.: reacties op wetenswaardigheden, ontdekkingen, nieuws, maar ook uitleg rond gezondheid, ziekte, vaccinaties, relaties, bouw van het heelal, evolutie wel of niet, of hoe zit dit dan in elkaar, waarom is er überhaupt leven. Waar komt dat vandaan, hoe ontstaat een ziel. Wat is geest, waarom wordt een mens geboren. Waarom is er lijden, waarom gaat ieder mens dood, waarom is er altijd weer een opbloeien, maar ook altijd weer verval enzovoort.

Dat alles in begrijpelijke taal. De wereld is door de eeuwen heen onderlegd genoeg geworden om allerlei kennis bij elkaar te brengen rond zeer grote en zeer kleine verschijnselen, in het leven en in de materie. Wat alleen nu nog een beetje of doorgaans helemaal ontbreekt is allesomvattende kennis betreffende de 'alles verbindende Lijm' waardoor alles wordt tot wat het is, elkaar vindt, aan elkaar hangt, alles wordt vastgehouden en die ervoor zorgt dat alle puzzelstukken rond vragen, beweringen en aannemen en welke problematiek dan ook op hun plek vallen.

Lees maar gewoon een tijdje wat er zo voorbij komt en neem de tijd om te lezen. Niet één onderwerp, maar meerdere, zodat je de rode draad ontdekt. Zeg niet meteen dat iets niet klopt, maar doe je best ervoor om zelf te ontdekken dat wat waarheid is, dat waarheid altijd waar is en nooit een keer niet. En… als het wel zo is dat iets niet klopt, dan was datgene niet waar.

De mensheid zoekt al zolang naar waarheid maar heeft de Bron zo’n beetje uit het leven verwijderd. Althans, de doorsnee mensheid:
- denkt die Bron te kunnen verwijderen;
- denkt deze niet nodig te hebben;
- heeft een bijzondere voorstelling van wie, wat de Bron van het leven is;
- wat hem teleurstelt en niet helpt, waardoor hij die Bron loslaat of niet nader onderzoekt;
- is zelf verwijderd van die Bron door niet te willen lijken op de Bron die onvoorwaardelijke Liefde is;
- wil er zelf niet bij horen;
- of denkt er niet bij te mogen horen.

Als de mensheid, de wereld al duizenden jaren zoekt en er nog steeds een rommeltje van maakt en geen oplossingen heeft gevonden voor allerlei soorten problemen en dilemma's, zal het ook niet de info in deze website meteen maar lukken om helderheid te geven, dat alle problematiek juist veroorzaakt worden door anders te zijn dan onze Bron dat wil en heeft bedoeld. Ieder mens heeft weer andere ideeën of wensen en staat op een ander niveau van ontwikkeling, intelligentie en... wil!

Ieder dient de waarheid op zijn eigen unieke wijze gestalte te geven middels het elkaar dienstbaar zijn. Daarom moeten we geduld hebben en rustig wachten tot de druppels inzicht beginnen uit te groeien tot de oceaan. Pas dan is er effect.

Ieder dient zelf te bepalen wat goed voor hem voelt en of hij eraan toe is om e.e.a. tot zich te nemen en hoe hij deze echtheid kan vormgeven. Het is niet de intentie om niemand te dwingen iets als waarheid aan te nemen. Als het goed is, zal het hart, waar de Bron het leven geeft, richting geeft en inzicht doet groeien, zelf aangeven wat juist is of niet.

Waar iemand het verstand of het materieel mens zijn alleen maar belangrijk vindt, zal hij vastlopen in allerlei verstandelijk te beredeneren zaken, die nooit antwoord kan geven op prangende vragen waar geen materiële, wetenschappelijke bewijzen en uitleg voor te vinden is. Waar je de moed hebt om het inzicht van je diepste hart te volgen, zal voor jou veel sneller iets duidelijk zijn en kun je meewerken aan een nieuwe, betere wereld al denkt de materialistische egoïstische mens die Liefde niet zo belangrij vindt of niet begrijpt wat wezenlijke Liefde – de Bron van het leven - betekent. Studie zegt lang niet altijd iets. Een goed en eenvoudig hart kan belangrijker zijn en een zeer lastig onderwerp beter doen bevatten. Verstand kan niet altijd iets beredeneren, maar dat hoeft ook niet, als het hart waarheid simpel herkent en erkent.

Er is dus een Bron waaruit je inzicht en overzicht kunt hebben en ontwikkelen. Vanuit deze Bron schrijf ik wat ik te schrijven heb. Ik zie het als mijn levensdoel deze kennis te delen in deze tijd waarin er zoveel ellende en lijden in allerlei vormen steeds persoonlijker en dichterbij lijkt te komen. Dat lijden en onrecht maakt velen verwart en doet gevoel van zinloosheid en hopeloosheid groeien.

Geen tijd was er dat een mens zo ver weg gegroeid is van wie en wat hij bedoeld is te zijn.

Zoveel beweringen, zoveel tekorten, maar ook zoveel teveel aan materiële verleidingen, bezigheden en verplichtingen, waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet en dus verdwaalt in een woud van dingen die leuk en belangrijk lijken, maar het in wezen niet zijn. Daarbij worden dingen die het belangrijkst zijn, genegeerd, niet meer herkend of vergeten.

Er komt en prachtige tijd aan, waarin ieder weer - of nog beter - de zin, de essentie van het leven zal gaan ontdekken en vanuit de Bron zal gaan leven. Eerst zal de mens zich echter moeten ontdoen van zinloze en onware dingen, die op hun beurt overigens zinvol kunnen zijn, hoe erg ze ook zijn, als zij tóch ondanks allerlei daaruit voortgekomen ellende het betere laten groeien, door er van geleerd te hebben.

Mijn boeken, lezingen, maar ook deze website is bedoeld om een stukje in dit proces te betekenen.

Laat het je hart zijn, dat vertelt wat je wilt, wat je nodig hebt en of het goed voelt.

Laat het de liefde - die belangeloos is - in je hart zijn die jou laat weten dat iets goed voor je is of niet. Voor alles is een juiste tijd, een juist begrip en het juiste te willen en ... te doen!

Gera Hoogendoorn-Verhoef