Lees meer…

Ik heb ervoor gekozen vanuit anonimiteit te schrijven. Je zult dus geen contactgegevens tegenkomen.
(heb je een vraag? Dan kun je die via het contactformulier stellen).
Dat je geen contactgegevens van mij zult zien, daar kun je zo je gedachten over hebben.. Het kan een groot nadeel hebben.
- Je weet immers niet met wie je te maken hebt
- of deze website betrouwbaar is.

Ik denk echter dat je dat ook niet nodig hebt. Het gaat niet om mij of wie ik ben. Het gaat om wat ik te zeggen heb en of jij daar iets mee kunt.
Dus, of deze website voor jou iets toevoegt, bepaal je zelf.
- Je kunt ook niet met mij van gedachten wisselen of mij ontmoeten, maar maakt dat eigenlijk wat uit? Als je opmerkingen of vragen hebt, kun je ze stellen. Ik ga echter geen discussie aan. Ik ben er om wat ik weet, te delen.
Doe ermee in alle vrijheid en goedheid wat je wilt. Heb je vragen omdat iets niet duidelijk voor je is, zal ik - als ik daar de tijd voor heb - mijn best doen om het je uit te leggen.
Vaak roept een antwoord ook weer een vraag op, totdat er zoveel woorden zijn en ze op hun plaats zullen vallen.
Op den duur zal er een hele vraag- en antwoorden rubriek zijn ontstaan die ook weer geplaatst zal kunnen worden en dus gelezen.

Ik heb er alle vertrouwen in dat deze website bij ieder die deze inhoud zoekt en kan gebruiken, onder de ogen komt. Het digitale web is vreselijk groot, ondoorzichtig en tegelijkertijd ook niet.
Je vindt er 1000den beweringen, aannamen, veronderstellingen beredenering en bewijzen. Hoe zul je weten wat juist is of niet? Wat is eigenlijk betrouwbaar of niet?
Ik ben van mening dat goede bevindingen slecht gebruikt, en slechte bevindingen goed gebruikt kunnen worden. Het ligt aan de intentie of iets goed is of niet goed. Het gaat om maar één ding en dat is goed begrijpen wat werkelijk waar is, waarom dat zo is en hoe je die waarheid kunt gebruiken in jouw eigen leven en in het leven in het algemeen.

Geen discussie dus over wat is goed of wat is slecht.
Op de keper beschouwt, is goed misplaatst fout en fout is misplaatst goed!!!
Als je hierover nadenkt kom je erachter dat dit altijd zo is!

Ook jij bent terechtgekomen op deze website en hebt al gelezen tot hier. Anderen zullen volgen! Ik ga ervan uit dat een druppeltje uiteindelijk een oceaan kan worden en dat deze website 'Uitleg voor Jou' iets van wezenlijke waarde zal toevoegen in een maatschappij waar zoveel mensen zoeken en willen vinden.
Ieder wil het goede, al hebben we allemaal weer andere gedachten over wat goed is of niet.
Dat is een punt.
Ik hoop met deze website iets toe te voegen over wat nu werkelijk als goed of niet goed beschouwd kan worden en... waar ik dat vandaan heb!

Doel

Eigenlijk heb ik dat doel hierboven al wat beschreven. Concreter is het doel: bewustwording van doel, zin van het leven, materieel en geestelijk bezien, de 'lijm' die alles samenbrengt, verbindt en vasthoudt.
Daarbij uitleg rond allerlei levensaangelegenheden wat kan helpen om inzicht te ontwikkelen in allerlei dingen die het algemene en persoonlijk leven betreft.
Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn b.v.: reacties op wetenswaardigheden, ontdekkingen, nieuws, maar ook uitleg rond vaccinaties, relaties, gezondheid, bouw van het heelal, evolutie wel of niet, of hoe zit dit dan in elkaar, waarom is er überhaupt leven. Waar komt dat vandaan, hoe ontstaat een ziel. Wat is geest, waarom wordt een mens geboren. Waarom is er lijden, waarom gaat ieder mens dood, waarom is er altijd weer een opbloeien, maar ook altijd weer verval, enz.

Dat alles in begrijpelijke taal. De wereld is door de eeuwen heen onderlegd genoeg om allerlei kennis bij elkaar te brengen rond zeer grote en zeer kleine verschijnselen, in het leven en in de materie. Wat alleen nu nog een beetje of doorgaans helemaal ontbreekt is allesomvattende kennis betreffende de 'alles verbindende lijm' waardoor alles aan elkaar hangt, alles wordt vastgehouden en die ervoor zorgt dat alle puzzelstukken rond vragen, beweringen en aannemen op hun plek vallen.

Lees maar gewoon een tijdje wat er zo voorbij komt en neem de tijd om een onderwerp te lezen. Niet 1 onderwerp, maar meerdere, zodat de rode draad ontdekt kan worden.

Als de mensheid, de wereld al 1000den jaren zoekt en er nog steeds een rommeltje van maakt en geen oplossingen heeft gevonden voor allerlei soorten problemen en dilemma's, zal het ook niet de info in deze website meteen maar lukken om helderheid te geven. Ieder mens heeft weer andere ideeën of wensen en staat op een ander niveau van ontwikkeling,intelligentie en... wil!
Daarom moeten we geduld hebben en rustig wachten tot de druppels inzicht beginnen uit te groeien tot de oceaan. Pas dan is er effect.

Nogmaals: het is niet de intentie om niemand te verplichten iets als waarheid aan te nemen. Ieder dient zelf te bepalen wat goed voor hem voelt en of hij eraan toe is om e.e.a. tot zich te nemen. Als het goed is, zal het hart zelf aangeven wat juist is of niet. Waar iemand het verstand alleen maar belangrijk vindt, zal hij vastlopen in allerlei verstandelijk te beredeneren zaken, die nooit antwoord kan geven op prangende vragen waar geen materiële, wetenschappelijke bewijzen en uitleg voor te vinden is. Waar je de moed hebt om het inzicht van je diepste hart te volgen, zal voor jou veel sneller iets duidelijk zijn. Studie zegt lang niet altijd iets. Een goed en eenvoudig hart kan belangrijker zijn en een zeer lastig onderwerp beter doen bevatten. Verstand kan niet altijd iets beredeneren, maar dat hoeft ook niet, als het hart waarheid simpel herkent en erkent.

Er is een Bron waaruit je inzicht en overzicht kunt hebben en ontwikkelen. Vanuit deze Bron schrijf ik wat ik te schrijven heb. Ik zie het als zeer belangrijk deze kennis te delen in deze tijd waarin zoveel ellende is en lijden in allerlei vormen steeds persoonlijker en dichterbij lijkt te komen. Dat lijden en onrecht maakt velen verwart doet gevoel van zinloosheid en hopeloosheid groeien.
Geen tijd was er dat een mens zo ver weg gegroeid is van wie en wat hij bedoeld is te zijn.
Zoveel beweringen, zoveel tekorten, maar ook zoveel teveel, waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet en dus verdwaalt in een woud van dingen die leuk en belangrijk lijken, maar het niet zijn. Daarbij dingen die het belangrijkst zijn, worden genegeerd of zijn vergeten.

Er komt en prachtige tijd aan, waarin ieder weer - of nog beter - de zin, de essentie van het leven zal gaan ontdekken. Eerst zal de mens zich echter moeten ontdoen van zinloze en onware dingen, die op hun beurt overigens zinvol kunnen zijn, hoe erg ze ook zijn, als zij tóch ondanks allerlei daaruit voortgekomen ellende het betere laten groeien, door er van geleerd te hebben.
Ook deze website is bedoeld om een stukje in dit proces te betekenen.

Laat het je hart zijn, dat vertelt wat je wilt, wat je nodig hebt en of het goed voelt.
Laat het de liefde in je hart zijn die jou laat weten dat iets goed voor je is of niet.
Voor alles is een juiste tijd, een juist begrip en het juiste te willen en .. te doen!

Sonne Hoover