Podcasts

De eerste podcasts zijn nog door Gera onder haar alias Sonne Hoover gesproken. Ondertussen is veel waar gebleken en zijn de afleveringen nog steeds actueel. We zijn op weg naar een nog meer turbulente tijd. Daarom is het goed om de afleveringen (nog) eens rustig te beluisteren ter verdieping, bewustwording, plaats bepalen en… vreedzame actie. Geen doemdenken en angst maar blijven of gaan geloven in een betere wereld die begint bij jezelf samen met het enig werkelijk te vertrouwen Referentiekader, God.  Hoe doe je dat? Ook kun je de lezingen ter bewustwording  in alle rust beluisteren, her-luisteren en overdenken op een moment dat het je goed uitkomt. Mogelijk geven de lezingen antwoorden op prangende vragen en helpen ze je te verdiepen en je visie, mening te herzien. Vaak houd je om allerlei redenen vast aan gewoonten, overtuigingen die echter niet meer voldoen, vragen opwerpen en jou niet van je problemen, onvrede, onrust afhelpen. Tijd voor iets nieuws dus. Luister met open hart en laat toe wat je past!

Lezing- Hart, bloed en ademhaling geestelijk bekeken

In deze lezing legt Gera Hoogendoorn de drie-eenheid uit die hart, bloed en ademhaling vormen, lichamelijk maar vooral geestelijk gezien.

Een Eye-opener voor vele.

Lezing- Het Stervensproces geestelijk gezien.

In deze lezing legt Gera Hoogendoorn uit hoe het stervensproces geestelijk gezien, kan verlopen.

De mensheid is veel inzicht en antwoorden verloren met de omkomst

van het materialistische, verstandelijk denken. Kennis geeft inzicht, neemt angst weg

en biedt uitzicht op een verder leven in ongekende groei in en bij steeds meer Liefde.

 

Lezing- Wie, Wat, Waar is God?

In deze lezing  legt Gera Hoogendoorn uit Wie - Wat - Waar God is. Waarschijnlijk heb je deze uitleg over dit zo grote onderwerp nog nooit gehoord. Je zult ontdekken, of beter begrijpen waarom het zo is dat het Wezen dat God is de essentie van het leven, het leven zelf is, dat Hij in jou leeft en gebruikt wil worden. Welke gevolgen heeft een goed begrip rond dit zo belangrijke onderwerp voor de mens en het leven in het algemeen.

 

1e deel: wetenswaardigheden rond COVID-19.

We verkennen enkele onderzoeken, aannamen, feiten rond COVID-19.

Is alles zoals het lijkt te zijn. Vanwaar deze wereldwijde drukte.

Is de angst voor Covid-19 terecht.

2e deel: Vaccin, waarom, waartoe?

In dit deel kijken we naar nut, gevaren, (vermeende) veiligheid van vaccins, met name naar

de experimentele COVID-19 vaccins die tijdelijk zijn toegelaten.

Waar baseert men de werking op en geven cijfers het juiste aan.

3e deel : Oplossingen.

In deze aflevering kijken we naar oplossingen voor zoveel problemen en dilemma’s:

wat gaan we kiezen en waarom, waartoe. Zijn er wel oplossingen?

Wees bewust. Werk aan, maak deel uit van een betere wereld!

4e deel: Elektromagnetisme, basis van alles. Wie, wat, waar is God?

In dit deel kijken we naar de rol van elektromagnetisme.

Wat is dat en wat heeft dat te maken met oplossingen.

Wist je dat we máken wat we geloven? Hoe zit dat en wat kan dat voor jou betekenen.

Willen we een betere wereld, dan zullen we moeten kiezen voor betere dingen.

Wat is beter en hoe groeit dat?

5e deel: We hebben een referentiekader nodig

We hebben een referentiekader nodig wat ons richting geeft. We krijgen geen nieuw DNA,

geen derde streng, geen ander lichaam, er komen geen Aliëns.

We krijgen een verruimd bewustzijn, maar is dat zo en… hoe?

En kiezen we daarvoor? Hoe kan dát de oplossing zijn en een start voor een betere wereld.

Is geloof voor de dommen, zoals velen zeggen?

6e deel: Er zijn twee plannen. Welk plan kies jij?

In dit deel kijken we naar de 2 plannen die er zijn.

Zie je waar we heen gaan en kies je dat? Welk plan ga jij steunen?

Lopen we vast in denken, cijfers, materialisme, angst voor het wereldwijde machtsvertoon,

of geloven we in het plan dat er een werkelijk vredevolle wereld

kan komen en hoe kan deze dan komen. Is het een utopie of wordt het werkelijkheid?