Grondrechten beperken – Worden wij onvrij?

Zijn we te goed van vertrouwen? Wat kunnen we doen?

Grondrechten beperken – vrijheidsbeperking – Worden we onvrij?

Er ligt een wetsvoorstel rond ‘deelgezag’. Dat houdt in dat je naast de ouders een derde persoon gezag moet, kan geven over je gezin. Iemand dus die met de ouders meekijkt en… beslist.. Dit met als doel probleemgezinnen beter te begeleiden en toezicht te hebben waar nodig. Maar… In hoeverre gaat dit stilletjes ook gelden voor ‘normale’ gezinnen waarbij het goed gaat, maar overheid bijvoorbeeld iets anders wil? Het lijkt niet zo’n probleem, maar in deze tijd waarin aan de grondrechten wordt getornd en we rechten kwijtraken is dit wel een belangrijk iets.

Het verbod op smalende godslastering is al een tijdje geleden geschrapt. Men gaf als reden destijds (2013) dat wetten die aparte bescherming bieden aan bepaalde gelovigen niet passen in het idee van gelijke behandeling, een grondrecht. Ongewenste uitsluiting van gelovigen, haat zaaien, voorkomen van verstoren van openbare orde zijn voldoende geregeld in andere wetsbepalingen redeneert men (kamerdossier 32203). Men wil het artikel echter nu weer terug. Er wordt toch weer waarde gehecht aan de bescherming die artikel 147 van het Wetboek van strafboek tegen smalende godslastering bood. Anderen noemen het schrappen van artikel 147 juist ‘een zegen voor het publieke debat en de vrijheid van meningsuiting’. Ook wil men artikel 137 enigszins aanpassen. Dit handelt over belediging.

Men wil vaccinatie verplicht stellen, zeker als de kritische ondergrens van 90% ingeënte burgers niet meer wordt gehaald. Hiervoor is het nodig om grondrechten te beperken. Immers dat mag, want het gaat om algemeen belang stelt men. Dat vindt men een even groot – lees groter – belang dan blijkbaar het recht op leven, recht op onaantastbaarheid van het lichaam, recht op godsdienstvrijheid, vrijheid van levensovertuiging en het gelijkheidsbeginsel, genoemd in de grondwet. (lees rapport Nivel, dec. 19, AMC Amsterdam). Als dit grondrecht wordt beperkt is het gevolg echter niet te overzien. Algemeen belang, dus ook staatsbelang staat dan voorop!
De individu is dan niet meer vrij, kan dan overal gevolgd en beperkt. Alleen al op deze grond.

Is het nu verstandig om te tornen aan de grondbeginselen die altijd bescherming hebben geboden?
Is de gewenste wijziging niet een verkapte kruistocht tegen alles wat met geloofsovertuiging of individuele vrijheid te maken heeft? Er zal een grote groep mensen zijn in de maatschappij voor wie het zeer pijnlijk is als grondrechten worden gewijzigd.
Moeten we bezorgd zijn?
In het klimaat van gewenste vrije meningsuiting, het opkomen voor het ‘niet meer indoctrineren van kinderen met bepaalde geloofsopvatting, omdat het hen onvrij zou maken’, het steeds scherper worden naar elkaar toe, het scheiden van geloof en politiek en verkilling van allerlei waarden en normen kan aanpassing van de grondwet leiden tot grote nadelige, zelfs ernstige ontwikkelingen.

Welke omstandigheden rechtvaardigen eigenlijk het beperken van grondrechten?
Als er sprake is van ‘algemeen belang’. In het kader van vaccineren stelt Commissie Vermeij (2018, Parool) dat wijzing van de wet mogelijk moet zijn en er algehele vaccinatieplicht moet komen als de vaccinatiegraad onder de 90% daalt. Men stel dat de ondergrens moet worden vastgesteld door de overheid, ook als dit niet mogelijk blijkt op grond van medische wetenschappelijke grond!!
Op welke grond dan wel? En.. waarop en door welke (belanghebbende) groep wordt die ondergrens bepaald?

Er is al veel gaande inzake wijzigingen van de grondwet. Maar beseffen we wel waar het om kan gaan? Referendum is al weg. Belangrijk middel tot inspraak dus verdwenen. De zaak ‘uitbreiding van discriminatie gronden’ en ‘recht op eerlijk proces’ is ook in behandeling. Men wil een preambule bij de grondrechten dat Nederland een democratische rechtsstaat is. Ook wil men een constitutionele verankering dat Nederland een EU lidmaatschap heeft. Het gevaar hierbij is wel dat dan twee derde moet instemmen als een wet, verdrag dat de EU wil, in strijd is met onze grondwet. Wel weer een hekel punt. Toch immers weer een stapje dichter bij het weglaten van essentiële zaken die vrijheid waarborgen, want is dit ons bekend? Je wordt er niet op geattendeerd, of leest er snel overheen… zeker als je moe en gestresst bent en elkaar niet makkelijk meer kunt zien..

Er is nog een adder onder het gras. Vaccinatie kan men weigeren op grond van geloofsovertuiging. Het zal dus lastiger zijn om inenting te weigeren om geloofsredenen. Dat is ondertussen ook ouders al lastiger gemaakt. Het was tot nog toe een escape voor wie geen inenting wil. Een magere dan wel, maar goed, je kon je er op beroepen. Bij wijziging van de grondwet - die trouwens al kort geleden is aangepast in Denemarken en Engeland - zal ook dit recht verdwijnen. Beseffen we wel wat dit inhoudt?
Veel mensen roepen: ’wat maakt dat uit. Wordt het niet tijd voor liberalisering?’
Vreemd is evenwel dat mensen zo bang zijn voor niet gevaccineerde mensen, als zij zelf wel gevaccineerd zijn. Er is dan toch geen risico??

Groot gevaar is, als men toestaat dat kindercentra zelf kunnen bepalen wat hun beleid is inzake toelaten, weigeren van wel/niet ingeënte kinderen, dat de kans van uitbraken juist kan worden vergroot. Niemand, voor- of tegenstander zit hier op te wachten. Toch wel weer een handvat om er de vaccinatieplicht juist om door te voeren..

Je zou kunnen zeggen dat er sprake is van discriminatie waar men stelt dat ieder kind gevaccineerd moet worden omdat niet ingeënte kinderen risico vormen voor de groep kinderen om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden. Want het is toch vreemd dat dan ieder maar moet worden ingeënt waarbij het grondrecht van vrije mening aangetast is, terwijl die andere groep geen beperkingen krijgt opgelegd.
Je zou dan kunnen bedenken wat er mogelijk is om dan deze risicogroep op ándere manieren te beschermen.

Ook het invoeren van de regel dat ouders gekort worden op de kinderbijslag is mogelijk, zegt de commissie. Want.. algemeen belang staat voorop. Nadelen zouden zijn dat controle, handhaving lastig is en veel ouders onder armoedegrens zouden kunnen belanden, wat ook allerlei nadelen tot gevolg zou hebben. Toch even nog de vraag: waarom toch geen enorme bekendheid geven aan gezonde voeding, gezonde leefstijl waardoor je immuunsysteem zal opknappen en je veel beter een ziekte kan handelen of zelfs voorkomen! Dat zou veel meer geld en leed uitsparen. Waarom hier geen aandacht voor terwijl de wetenschappelijke bewijzen er liggen dat er allerlei verbanden zijn tussen denken, doen - dus leefstijl - en gezondheid, preventie ziekte en torenhoge kosten en leed?

Maar een app op je mobieltje wil men wel graag om zich beter te kunnen wapenen tegen Corona COVID 19. Met een app op zak, ben je echter vogelvrij. 60% van de mensen zeggen voordat ze weten wat de app allemaal beoogt, kan en als doel heeft, het hen een goed idee lijkt om de app te installeren. Bijzonder hoe mensen met hun vrijheid omgaan! Het moet allemaal snel, leuk en handig. Zo wordt het ook voorgeschoteld, maar ondertussen zitten we voor je het weet vast aan een app die je overal volgt. Met welk doel? Om onze bewegingen gade te slaan, om de massa in toom te houden? Ongewenste ideeën te voorkomen? Lijkt dit niet op politiestaat achtige praktijken?
We zeggen eerst snel ‘ja’. We zijn bang gemaakt en willen graag weer uit onze huizen mogen. Juist nu komt men aan met een app. Maar… dáárvoor hadden we de 5G masten nodig!! Weten we dat wel? En deze zaak was al lang gaande, nu komt ‘ineens’ de app, als er ‘ineens’ een bijzonder ‘agressief’ virus langs komt. Het lijkt een beetje op ‘complot denken’. Of moeten we hier helaas toch eens naar kijken en minder goed van vertrouwen gaan zijn? Waar gaan we heen?

Waarom wil men eigenlijk verplichte vaccinatie? Om Corona COVID 19? Je kunt nu een vaccin maken uit het virus, maar het oorspronkelijke virus is al lang weer gemuteerd over een jaar. Het gemaakte vaccin is dan dus weer onbruikbaar of beschermd minder dan men wil.. Er zal voor een ’nieuw’ virus aan het eind van dit jaar, weer een nieuw vaccin gemaakt moeten worden. Dat geldt voor alle virussen en entingen daarvoor.
Beseffen mensen wel dat er altijd een lange periode van testen vooraf hoort te gaan – om veiligheidsredenen – voordat een vaccin op de markt gebracht wordt?
Nu denkt men in al in september wel het vaccin op de markt te hebben binnen een paar maanden! Ook in het kader van algemeen welzijn?

Zijn er andere belangen? Want waarom wil men verplichten, grondwet wijzigen, apps installeren, risico’s op volksgezondheid nemen en verdeeldheid zaaien door er een vaccin door te drukken? Is dat alles de ernst van het Corona COVID 19 virus waard? Vreselijk al de doden die te betreuren zijn. Vreselijk ook al die beperkingen en angsten, financiële nood, maar ook verdeeldheid tussen mensen die aan het groeien is! Hebben we dat al door?

Zou het kunnen dat men door een verplicht vaccin het door bepaalde groepen felbegeerde biometrisch paspoort kan worden ingevoerd, waarop is vermeld dat je gevaccineerd bent, wat je een vrijbrief geeft of toegang te hebben tot concerten, vliegvelden, overheidsdiensten, hulpverlening, banken, enz.? Zou men omdat al die pasjes ondertussen wel heel lastig zijn, dan eindelijk die ene pas kunnen verwezenlijken met als vervolgstap - als je er dan toch aan gewend bent - dan toch maar een vaccin met daarin allerlei info via nanotechnologie, waardoor je 'gelukkig' meteen overal bekend bent, meteen overal toegang hebt, nooit meer je gegevens niet meer bij je hebt. Wat zou dat besparen denkt men aan administratieve rompslomp. Klopt. Maar... wat als je je niet wilt laten vaccineren? Dan ook geen toegang meer tot welke voorziening dan ook? Zo'n vaart zal het niet lopen denkt men. Maar... ze zijn er al wel mee bezig en.. voor je het weet is het zover. Is het niet onze taak om onszelf maar ook onze kinderen voor dit mensonterende te beschermen? In 5 jaar kan er heel veel veranderd zijn. Zelfs veranderingen waarvan we eerder niet durfden te denken, kunnen dan feit zijn..

Zou het zo kunnen zijn dat men juist gewild of ongewild mensen wil verdelen in twee kampen? Is er dan immers niet een kans op groeiende onrust en ook escalatie die ook weer beslecht moet worden met vast wel weer meer beperkende maatregelen, waarvoor nu al een klimaat geschapen wordt?
Voedingsbodem voor hardere aanpak, meer betutteling is mogelijk als mensen bang gemaakt worden, in de war raken en radeloos worden omdat ze zien dat er allerlei bestaansrechten gaan verdwijnen..

En dan nog de vraag of de harde aanpak wel terecht is, omdat immers onder de Coronaslachtoffers alle mensen vallen die met welk Coronavirus dan ook – dus ook het gewone Corona griepvirus – besmet waren en niet alleen met het nu heersende zo gevaarlijk geachte Corona COVID 19 virus?
Cijfers geven onjuist weer en statistieken worden opgebouwd uit twijfelachtige gegevens rond sterfte aan ‘alleen’ Corona COVID 19 virus, of is er sprake van sterfte aan een ander virus uit de Coronafamilie zoals elk jaar het geval is. Daarbij wordt niet juist gedocumenteerd of iemand aan zijn al heersende zwakke gezondheid, ziekte of kwalen overleed of wezenlijk aan het veel besproken virus.
Er wordt geen juist beeld gegeven door eenzijdige informatie rond het (vermeende) gevaar van CoronaCOVID19 virus. Lijk dit een beetje op indoctrinatie?

Maar waarom, als je ontdekt – dat als je je er goed induikt en jezelf op de hoogte brengt van de voors en na’s - dat dingen soms heel anders liggen, zaken uit hun verband gerukt worden en er onontkoombare verbanden met en belangen uit de Farmaceutische Industrie, hiërarchie van gevestigde wetenschap en politiek liggen.

Ook de roep om meer regelgeving of misdaad te voorkomen, meer blauw op straat, meer vrijheden voor de politie, zwaardere straffen maakt mogelijk dat men in raakt voor aanpassing van grondrechten. Helaas wordt dan over het hoofd gezien dat er (later) ook andere – maar dan ongewenste – gevolgen feit zullen zijn.
Deze gevolgen zie je dan pas, mocht er een meer verharde, autoritaire regering of beleid komen. Men zegt al snel het goede vertrouwend en goedbedoelend dat het zo’n vaart niet zal lopen..

De regering kan wel bepalen dat er niet meer samengeschoold, beledigd, gevloekt, gescholden mag worden - of juist wel als hen dat uitkomt, binnen moeten blijven, afstand moeten houden, - maar zolang we zelf dwingen, intolerant zijn of de baas willen zijn en overtuigd zijn van ons eigen gelijk, wordt het nooit wat.

Het is altijd weer het tekort aan liefde, eigenbelang wat er speelt….als wij door wetten gedwongen worden om niets meer te zeggen, alles maar te ondergaan en daarmee verdeeldheid juist laten groeien.
De antikracht wil niets anders dan verdeeldheid. In dit klimaat wint immers de grootste schreeuwerd, de brutaalste, de meest harteloze, dwingende, radicale personen.
Als we dit niet willen, zullen we ons eigen hart moeten laten spreken en zonder angst moeten gaan staan voor onze (geloofs-) vrijheid. We zullen daarmee macht ontnemen aan dat wat ons gevangen houdt.
Zo heeft dan verdraagzaamheid, geloof in de waarheid en dienende zorg voor elkaar - via welk geloof via welke visie dan ook – het laatste woord.

Tip: kijk eens op www.petities.nl. Misschien kun je hier iets mee doen?

Sonne Hoover

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *