Ondervoeding – wat is voeding?

Ondervoeding-wat is de juiste voeding?

Om te weten of er sprake is van ondervoeding is het belangrijk om eerst helder te hebben wat voeding nu precies is!
In de reguliere gezondheid komt daar gelukkig meer aandacht voor, al denkt de regulier geschoolde arts, therapeut nog teveel in materie. Men denkt immers nog steeds teveel dat alles een kwestie is van stofjes, moleculen en hun verbindingen.
Dat is natuurlijk wel zo, maar in die atomen – bouwstenen waaruit alles ontwikkelt - en die dus ook aanwezig is in alle mogelijk voedingsmiddelen, is er iets als levenskracht (prana) die net zo goed voeding is. Sterker nog, op licht, water, lucht kunnen de meeste organismen prima gedijen. Waar echter geen water, licht, lucht is, gaat alles dood. Uit licht, lucht, water is alles, maar dan ook alles opgebouwd.
Deze energetische voeding is niet te meten en niet te zien. Soms wel, maar de meest fijne zuivere energie die geestelijk is, niet meer. Daarom denkt de wetenschap dat deze energie er niet is of verwaarloost ze haar betekenis! Bij verse natuurlijke producten is die levenskracht (levenslicht) nog aanwezig. In chemische, industrieel vervaardigde ‘voeding’ totaal niet. Ook niet als je voeding verkeerd verwerkt, bewerkt en omgevingsstoffen die jij als niet nuttig of gewenst ziet, eruit haalt.
Wat over blijft is dan ‘dood’ voedsel, alhoewel het heel lekker kan zijn en er vooral ook mooi uitziet. Het leven is eruit, waardoor het dan wel iets voor je lichaam kan doen, maar nooit levenskracht geeft! Daarom kun je ziek en moe worden, maar ook depressief, zorgelijk of somber als je vaak, langdurig ‘dode’ voeding neemt! Ben je ziek of aan het ouder worden, dan hobbel je dus snel vanuit het ene probleem in het andere! Dat hoort wel bij het leven, want eens is het klaar op aarde, maar je hoeft niet ‘voor je tijd’ en op moeilijkere wijze oud te worden voor gebrek aan licht en leven!!! Het leven is er om dat te beseffen en om te leren waar jij je licht, levenskracht tot nu toe vandaan haalt en waar je dit beter zou kunnen gáán halen voortaan om af te rekenen met oude gewoonten, overtuigingen, wensen die gezondheid, optimisme, daadkracht in de weg staan.
Als gewassen, kruiden, groenten, vlees, enz. worden gewonnen, haal je ze weg van hun levensbron (het dier, waar het vlees werd gevormd en de grond waar dat gewas stond en groeide). Het licht eruit verdwijnt dan gaandeweg voor het ene voedingsmiddel geleidelijk voor het andere heel snel (verleppen, verdorren, afsterven).
Dat licht, wat de bron leverde, is niets anders dan levensenergie van bepaalde intelligentie (karakter, soort, hoedanigheid) wat allerlei stoffen vormt (atomen, moleculen) en uit de omgeving haalt door deze aan te trekken. Een levensvorm trekt dus naar eigen overtuiging en drang het zijne aan, uit de omringende atmosfeer. Waar een organisme niet past, een mens zich ongelukkig voelt, is er dus iets wat niet in overeenstemming is met zijn aard, wezen en doel. Hij kan er dus niet zijn, doen, zoals dat voor hem past! Groei is niets anders dan bij elkaar halen van materiële stukjes van bepaald soort bewustzijn. De omgeving levert dat licht voor de bouw van die atomen, waardoor allerlei combinaties gevormd kunnen worden. Er zit dus een bepaalde intelligentie, overtuiging, hoedanigheid, intentie in ieder gewas, vlees of vloeistof. Licht, Lucht, Water bevatten alle, maar dan ook alle intelligentiedeeltjes (licht van allerlei soort die we kunnen zien en meten, of ook niet). Alles wat we maar ook kennen is opgebouwd uit licht, lucht, water. Licht is de eerste leven gevende (zo je wilt, Gods energie die het leven is en geeft), dat de levensvoorwaarde voor groei biedt. Zonder licht (Gods energie, gedachte, wil) is er dus geen leven. Ons zonlicht levert alles wat we nodig hebben. Ook sterrenlicht voegt het belangrijke toe, om er alles door te kunnen laten ontstaan op aarde.
Iets gedijt niet, of lastig of onder zware omstandigheden, of amper. Bij een ontbreken van het juiste, sterft een levensvorm of komt deze niet goed in ontwikkeling of… ontstaan er gebreken. Groeien kan alleen gebeuren onder invloed van zuiver licht, dat het leven in zich heeft! Het meest perfecte zuivere licht, kunnen we niet meten, maar is geestelijk en schept alles volgens een bepaald plan, afkomstig van de ene levensbron, de perfecte liefde die basis is van al wat is.

Doodgaan, afsterven, verouderen is een zich terugtrekken van licht, levenskracht of een ontbreken ervan.
Het licht in die levensvorm komt dan vrij, als het lichamelijke deel afsterft. De voedingsbestanddelen (mineralen, vitaminen, bouwstoffen, eiwitten, enz.) lossen dan op, want ze worden niet meer bij elkaar gehouden door de ziel van dat gewas, want die is dan niet meer in dat lichaam (of het nu om een steen, edelsteen, plant, algje, slakje, dieren of mensenlichaam gaat). Omdat de pure, zuivere levensenergie oneindig is en alles in zich heeft, kan deze nooit geheel verdwijnen, al zie of ervaar je die energie dat eigene van die plant, dat dier, die mens niet meer. Het lichaam lost eens op, maar de essentie het leven dat die plant, dat dier, die mens bij elkaar hield, verdwijnt uit die vorm. Deze energie blijft ergens bestaan en is onvergankelijk, al beseffen (of geloven) veel mensen dit niet goed genoeg.
Bij planten worden bestanddelen die vrijkomen bij het doodgaan (geplukt worden) opgenomen in hogere andere levensvormen. Ook bij dieren. Eten, drinken is niets anders dan een opnemen van licht van bepaalde soort. Daarom is het van gelang dat ieder organisme de juiste voeding krijgt!
De mensenziel blijft na het afleggen van het lichaam onveranderlijk dezelfde omdat deze alle levensenergie in zich heeft. Planten en dieren hebben alleen bepaalde aspecten, wat hen die plant of dat dier doet zijn. De vrijkomende bestanddelen van ziel en lichaam worden opgenomen om weer hogere vormen te maken. De mensenziel blijft echter zoals deze ooit was gevormd, alleen… wordt deze energie steeds meer en beter gezuiverd, zodat alle oneffenheden verdwijnen en het echte overblijft. Dat echte is dan Gods energie. daarom gaat iedere mensenziel ooit lijken op God. Dat gebeurt dus pas als de mensenziel de wil ontwikkelt om zoveel mogelijk op de zuivere liefde die in haar leeft, te gaan lijken. Dat proces om dit te doen is het leven op aarde.

Iedere mensenziel is opgebouwd uit niets anders dan bewustzijn, intelligentie, licht van zuiverste soort en precies zoals dat moet zijn volgens de liefde die God is. De kunst is dat de mensenziel zich ontwikkelt tot het wezen dat zij werkelijk is, al moet ze in het leven uitvinden wie, wat zij werkelijk is, door de oneffenheden (liefdeloosheid, gebreken) er zoveel mogelijk ‘af’ te halen. Wat overblijft is dus puur liefde – het meest echte dat rust geeft - als een mensenziel dat wil. Daarom is het van grootst belang om zuivere voeding en leefstijl te ontwikkelen om zo goed mogelijk te leren, wat het werkelijk goede is, zoals dat past bij jouw ziel en doel. Om dit weer goed te weten is opvoeding in wat wezenlijke dus belangeloze liefde – dus liefde, waarheid zonder grens – is, van onschatbaar belang. Het hele leven is dus groei in talloze diversiteit. Ieder organisme is op een andere wijze, met een andere taak, in een andere fase van bewustzijn onderweg om het onechte af te leggen, teneinde het echte ruimte te geven en te benutten met als doel heelheid, gezondheid, blijheid, kracht te ontwikkelen en… te delen tot nut van weer andere organismen. Alles heft elkaar nodig en is er met een bepaalde bedoeling. Niets is er toevallig, per ongeluk of onnodig! De juiste voeding is voor iedere soort weer anders, maar per soort in basis hetzelfde. Hoe ingewikkelder, hoogstaander een levensvorm is, des te meer individueel er specifieke stoffen nodig zijn. Hoe minder ontwikkeld, des te meer uniform voeding kan zijn. Een graansoort heeft ander bewustzijn in zich en trekt dat aan uit het licht, bodem en omgevingssfeer, dan een distel. Staat een soort niet op de juiste grond onder de juiste omstandigheden, dan komt zo’n plant niet tot ontwikkeling of… levert het minder kwaliteit van inhoudsstoffen. Als een ander organisme dan zo’n gewas eet, komt het al wat tekort en zijn er al gebreken aan het ontstaan en wordt het ziek of gaat het dood.
Wordt de omgeving belast met gif, of mensen die het verkeerde willen en doen omdat ze meer aan zichzelf denken dan dat ze de orde van de natuur respecteren, komen er dus allemaal gebreken in de gewassen, dieren, maar ook in je eigen lichaam, omdat je immers beperkt aan het denken en doen bent! Je bent dan immers anders dan de Liefde in je het bedoelt had en nog steeds bedoelt. Daarom geldt voor altijd het advies: heb lief, doe het goede in Mijn naam. Anders gezegd: doe overeenkomstig het bewustzijn, het wezen in jouzelf - dat liefde is -. Dan komt het goed, straal je het juiste uit, wil je het juiste en zal de omgeving ervan profiteren en lijdt ieder – en jij ook zelf - minder gebrek en kun je je gebrek beter aanvaarden en ervanuit leven.
Gebruik je die intelligentie in jezelf niet of verkeerd, dan zend je het verkeerde uit, wil en doe je het verkeerde en heeft je omgeving er last van. Je omgeving wordt bepaald door een bepaalde intelligentie. Waarop je ‘aangesloten’ bent, bepaalt dus in feite hóé, óf je ontwikkelt, wát je ontwikkelt en of je je eigenschappen, talenten gebruikt zoals dat bij jou past. Doe je niet zoals je werkelijk diep van binnen bent (dat is God in jou), ontstaan er dus allerhande problemen.
Als je de orde van de natuur niet begrijpt ga je dus roofbouw plegen en ontstaat er minder diversiteit en minder levensenergie. Je trekt deze immers niet meer aan, omdat je je eigen weg gaat, die minder liefdevol is en dus minder het goede doet ontwikkelen, omdat je jezelf niet gebruikt, niet kent, of niet naar waarde acht. Daarom zitten dingen tegen.
Dat hoort overigens bij het leven. Gezondheid, ziekte zijn niet af te dwingen, maar komen altijd voort uit een niet echt zijn zoals de levensenergie, het wezen (God in jou) dit is en dus wil.
Je aanpassen aan wat de hoogst mogelijke liefde in jou wil, doet het meest goede ontstaan. Omdat ieder een vrije wil heeft, zal er grote diversiteit zijn. Immers, de een vindt dit normaal en juist, en de ander iets heel anders! Niet oordelen en vrijlaten en ondertussen gewoon wél doen wat wél bij jou past, en dat liefdevol en niet dwingend doen, is liefhebben, wat energie doet stromen. Pas dan kan die energie ook worden opgenomen, uiteraard! Immers, wat je wilt, herkent als goed en juist, neem je vanzelf op. Immers… liefde heeft geen grens en staat ieder tot zijn beschikking. Daarom zul je ook sterker zijn als je in liefde leeft. Je wordt immers dan doorgaand gevoed uit de levensbron.

Waar je tegennatuurlijk leeft, heb je dus eerder gebreken, want je put dan uit een sfeer, gebied, kennisvlak, waar gebrek is. Alles wat niet liefde is, is dus ongezond en maakt ziek ( op den duur). Ziekten kunnen dus in generaties ontstaan en ook worden doorgegeven en later pas duidelijk of teveel worden. Die gebreken worden dus kwalen, ziekten of aanleg daartoe, waar je het mee te doen hebt, maar die ook weer helpen om dat wat niet past, achter je te laten, zodat je steeds eerlijker, liefdevoller, sterker en milder wordt. Ook al heb je het heel zwaar!
Natuurlijke voeding doet niet alles, maar kan zeker bijdragen tot voorkomen van veel ziekten. Lichtvolle voeding, dus vers, onbespoten, gezond en liefdevol dus met aandacht en dankbaarheid geteelde gewassen of verzorgde dieren, dragen dus bij aan licht in je lichaam, maar… ook in je ziel. Daarom zijn goed gevoede mensen doorsnee onbezorgder, blijer, flexibeler, kortom meer dienstbaar vanuit wie ze in liefde willen en proberen te zijn. Goede moraal, doorzettingsvermogen, geduld, juiste wil, ordelijkheid, maar ook dankbaarheid en kleinheid je grote rol en taak te beseffen, zijn altijd nog de pijlers van gezond klimaat of dit nu in je eigen lichaam, je omgeving, je straat, dorp of land is!

Magnetronvoeding, oude, verlepte, bewerkte voeding, maar ook genetisch gemanipuleerde voeding haalt het essentiële leven gevende weg, waardoor je zelf tekort komt als je vaak van deze voeding eet, drinkt.
Toevoegen van kruiden, natuurlijk geteelde gewassen of bestanddelen hiervan doet weer levensenergie toenemen als je dit tenminste doet vanuit goed begrip! Het gaat er altijd om dat je ziel toeneemt aan licht - dus levenskracht - door in liefde toe te nemen. Het lichaam kan dan heel wat hebben, want door je grote innerlijke lichtkracht (en je sterke goede wil) wordt veel gebrek of belasting van gif als het ware onschadelijk gemaakt. Het kwaad krijgt immers geen kans waar licht is! Waar echtheid is, is geen onechtheid. Waar liefde is, is geen net-liefde! Maar natuurlijk is er een keer een grens. Ziek worden we allemaal wel eens omdat we dingen moeten leren en onszelf kansen moeten geven ánders over leefstijl en wat we willen in het leven, na te denken en ook moeten gaan inzien wat er béter zouden kunnen en… dat ook doen. Zonder doen immers geen verandering, dus ook geen groei en ontwikkeling! We schaven ons dus herhaaldelijk bij om betere mensen te worden, zodat we er voor elkaar kunnen zijn en van elkaar kunnen leren in zoveel mogelijk dienstbaarheid, waardoor wee (weer) meer in harmonie met de natuur, onze omgeving kunnen gaan leven. Ego verdwijnt zodoende steeds meer, waardoor er steeds minder ruimte komt voor ‘het kwaad’, dat niets anders is dan gebrek aan leven, licht, waarheid, echtheid, dienstbaarheid en dus levensenergie.
Toevoegen van supplementen heeft dus wel degelijk zin, maar… kan het leven in dienstbaarheid vanuit de wil om lief te hebben, niet vervangen. Wel kan het helpen gebreken te verhelpen, te verminderen of te voorkomen. Het beste is echter van goede wil te zijn en ondertussen te blijven (of gaan) geloven in de kracht van… LICHT, LIEFDE.
Veel ondervoeding bestaat dus uit het niet weten van wat de essentie van leven is, verkeerde verdeling, verkeerd bejegenen van de natuur, alles willen manipuleren, alles naar jouw hand zetten, dus ‘dwingen’ van wat jij ziet als goed, waardoor onnatuurlijke zaken ontstaan, die nog meer tekorten brengen. Waar mensen werkelijk ‘Gods woord’ doen dat is het dringende advies (je eigen geweten): ‘heb lief en oordeel niet, wees echt zoals Ik ben en wees dus niet egoïstisch en oordeel de ander niet, want alles is nodig en is goed. Zorg jij nu maar dat jij wil liefhebben vanuit Mij en dat ook doet’, zullen wantoestanden verdwijnen en wordt ruimte voor het verkeerde, ziekmakende steeds minder.

Nu evenwel is er zoveel ziekte, en ellende en persoonlijke nood terwijl de wetenschap die pretendeert alles te weten en te kunnen, nooit al die ziekten en narigheden heeft kunnen voorkomen! Het is het ‘dagelijks brood’ dat we niet meer herkennen in het leven van zoveel mogelijk belangeloze liefde, dat we kwijt zijn. Zolang we de levenswetten naast ons neerleggen omdat we vertrouwen op alleen uiterlijke, mooie, lekkere, leuke, materiële stofjes en dingen en we de geestelijke kant – het licht, de liefde erin – niet benutten of er niet in geloven - zullen we onszelf tekort doen en zal er gebrek blijven.
De kosmos zit vol liefde en dus levensenergie. We hoeven alleen de bron te herkennen en daarop aangesloten willen zijn, zodat we eruit kunnen putten. Sterker nog, we kunnen niet eens bestaan, zouden niet in het leven gekomen zijn, als we niet eerst door deze bron waren ontstaan. We zijn liefde en opgebouwd uit levenslicht dat God is. We zijn dat alleen kwijtgeraakt en denken dat we het in het materiële moeten zoeken. We denken dat het verstand, wetenschap en de materie de oplossingen geven die we nodig hebben, maar vergeten nog steeds dat we zonder God niet eens kunnen leven en denken! Het gaat erom te beseffen dat we altijd bij gratie Gods bestaan, maar dat het de kunst is dit te erkennen, toe te laten en te gebruiken. Waar we dit optimaal doen, zullen we voor onszelf en voor de hele samenleving gezonder, echter en evenwichtiger zijn, omdat we het kwaad (liefdeloosheid, onechtheid, onvrijheid) immers minder ruimte geven!!

Ondervoeding, geestelijk gezien, is vaak een ontbreken van waarheid, licht, levenskracht omdat we het niet de essentie van het leven meekregen, we teleurgesteld zijn in liefde, we levenskracht niet kennen, niet willen, en zelf denken het beter te weten of genoegen nemen met wat verstandelijk ingestelde mensen, wetenschappers zeggen, beweren en willen. Zolang we slaaf zijn van wat anderen vinden, denken, maar niet het meest wezenlijke licht in onszelf kennen en gebruiken, zullen we meer lijden dan nodig is, maar dit ook veroorzaken. Immers door gebrek te hebben in je ziel of en lichaam, maken we het voor de ander ook moeilijk. Waar we meer en meer ontwikkelen in liefhebben zoals God (de liefde die in ons leeft) dit wil, zullen we dus een betere wereld maken en anderen helpen in hun proces.
Zolang de wetenschap nu roept en wij erachteraan hollen dat de natuur ziek is, wij dat zelf allemaal hebben verziekt, maar zij zeggen antwoord te hebben op het hoe en waarom, maar het geestelijk licht buitensluiten, zullen we nog meer gebreken gaan ervaren. Immers, beleid wordt dan gesteld op valse waarheden die lichtloos zijn, dus geen leven brengen maar nog meer gebreken, verval en dood.
Bewust worden dat we alleen een gezond klimaat en ruimte voor ieder kunnen scheppen vanuit dienstbaarheid en respect voor Gods orde, is van levensbelang. Het ‘dagelijks brood’ tot ons nemen is de juiste voeding voor ziel en lichaam. Immers, we zijn dan aangesloten op het net van liefde, waardoor we minder gebrek ervaren zullen. We hebben niet zoveel nodig. De essentie is eeuwig, rijkelijk voorhanden voor ieder die dat wil. Vanuit deze wetenschap leven, geeft hoop en is voorwaarde voor een gezonder leven voor jezelf én je medemens. We kunnen geloven in verval maar ook in leven! We zullen in het laatste geval nooit tekort hebben, al geven veel mensen en omstandigheden te denken, te geloven dat het niet beter wordt. De levensenergie in het heelal is de basis van alles en droogt nooit op. Het is oneindig.
Uit deze wetenschap leven doet alles weer opbloeien. Hoop hebben en houden en dit laten zien in positieve leefstijl middels liefhebben, ordent onze omgeving, ons lichaam en doet het liefdevolle groeien dichtbij en ver weg. Ook bij mensen die hierin niet geloven. Immers, ook van hen is liefde de bakermat, of ze dit willen weten of niet. en al willen ze die liefde niet en negeren ze die levenskracht, dan hebben ze zichzelf ermee. Goed voorbeeld doet goed volgen. Onze eigen levenskracht, zorgen voor eigen goede voeding, doet anderen honger krijgen en op zoek gaan.
Gera Hoogendoorn-Verhoef

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *