Veel gebruikte Bijbelse uitdrukkingen uitgelegd. Deel 2

zie voor intro augustus

In het vorige deel kwamen in het kort aan de orde betekenissen van:
God straft – Wonen in het Vaderhuis – Wandelen met God – ter ere van God, de Vader – Wat ‘de mens vleugelen geeft’- kastijden – Aanbidden – niemand komt tot de Vader dan door de Zon – Zoon van God – Vlees geworden Woord – Afdalen ter helle – Ik zal alle tranen afwissen – Opstanding uit de dood – Heb vreze voor de Heer – God is almachtig, toornig en afgunstig – Ongenaakbaar, alomtegenwoordig – Het licht zal aan de ziel worden ontnomen. Duisternis zal zijn deel zijn – Mijn God, waarom hebt u mij verlaten – Oordeel niet opdat u niet geoordeeld worde – Doe niet wat je niet wil dat jou geschiedt – De vorst van de wereld – God alle eer geven – Geen twee heren dienen - Zijn bij God in de hoogste hemel – Ieder is kind van de ene zelfde Vader – De wereld laat zich eregeren door Beëlzebub, de leugenaar, grote verleider, de geweldenaar – De wereld zal in die dagen vergaan opdat er een nieuwe hemel en aarde gevormd zal worden onder heerschappij van Jezus Christus die dan koning zal zijn – De verloren zoon – De aarde – Oude dingen zullen voorbij gaan – Jongelingen zullen spreken in Mijn naam.

De volgende betekenissen:
Zoekt en gij zult vinden, bidt en u zal gegeven worden, klopt en u zal opengedaan worden: wees voortdurend met je hart bij Mij (Liefde). Niet voor de helft ook bij de wereld en haar verleidingen. Dan zul je spoedig vinden wat je zoekt en dus ook ontvangen waarom je vraagt. Want, als je eenmaal inziet waar het fout gaat in je gedachten, overtuigingen of wensen en bezigheden, zul je ze vaker niet dan wel doen, waardoor er meer aandacht en energie overblijft om aan te trekken wat je wel wilt. Overal is het goede om je heen, maar je moet er als het ware op in pluggen, zodat het in je omgeving en gedachten kan vloeien. Dáár wordt dan manifest wat God altijd al voor je had liggen. Poorten van het leven zullen dan voor je worden opengedaan. Eigenlijk is het dus dat je door je eigen goede (betere, zuiverdere) wil het goede pas aantrekt en niet meer openstaat voor het verkeerde, wat je zwak maakt, ongelukkig en uitgeput… Je wil dat eerdere immers niet meer.
Van Gods aangezicht verwijderd zijn: God kan jou hart niet meer bereiken, openbreken als je hem zelf op slot hebt gedaan door je eigen wil te volgen. Hij kan dat niet omdat Hij liefde is en dus geen enkele dwang kan uitoefenen. Dwang is immers geen eigenschap van liefde, dus kan God niet anders doen dan jou loslaten en overlaten aan wat jijzelf kiest.. Kies je ervoor om naar je eigen ideeën, drang en neigingen te luisteren, zul je uiteraard de diepe stem in je hart niet willen horen. Je wilt immers iets anders. Als dit een paar keer gebeurt of altijd, dan trekt God zich terug. Eigenlijk kan hij niet meer zijn met Zijn grenzeloze liefde en licht waarin al het goede is, omdat jouw liefde grenzen trekt! Je sluit dus zélf God buiten. Mensen geven doorgaans God de schuld dat Hij zich verwijdert van hen. Nee, Gods aangezicht is Zijn ‘jou aankijken. Jou zien als waardevol mens. Jou zíén’, wat JIJ niet meer ziet. God trekt zich nooit terug als straf of omdat jij niet meer de moeite waard bent voor Hem en niet zijn kind zou zijn. Nee, jij trekt jezelf terug van de stem van God in je hart die jou juist doet leven! Je sluit je geweten buiten en luistert liever naar de buitenwereld, naar wat je lijf wil en je verstand denkt. Je kan God meer en meer naderen door anders te leven dan je nu doet. Zolang jij anders leeft dan Hij in je wil, kan God je niet meer bereiken. Hij kan je dus niet meer het goede aanreiken.
Wie zijn leven liefheeft zal het verliezen, maar wie het schuwt zal het behouden (Johannes 12: 25): Je eigen eigenliefde afleggen zodat Gods leven, liefde jouw leven is, zal ervoor zorgen dat je lééft. Dat leven is dan behouden. Anders gezegd: de ware geest die jou doet leven en jou doet zijn zoals je werkelijk bent, zorgt voor een goed, zinvol, vruchtbaar leven. Je behoudt dat leven dus, want je voedt jezelf met de juiste geest. Dat doe je voor de eeuwigheid, want alles wat uit goede geest wordt gewild, gedaan, geeft jou licht in je ziel, waardoor jou wat tot dan onduidelijk was, duidelijk wordt. Waar je onwetend was, ga je inzien. Kortom, je realiseert dan de geest van God in je, wat je meeneemt de eeuwigheid in, omdat in het geestelijk bestaan nu eenmaal alles wat liefde is, alles mogelijk maakt en jou vol bewustzijn doet léven. Je behoudt dus het leven, want zonder liefde is er geen leven in de geestelijke wereld en ben je innerlijk dood en beleef je dus niets of alleen je eigen liefdeloosheid. Daarom verlies je het leven als je niet bereid bent om te werken aan liefhebben.
In het licht der waarheid: Waarheid is de enige zuivere liefde die God is. Alles wat Zijn belangeloze liefde is, is waar. In dat licht zal alles wat er is als goed gezien mogen worden. Zelfs nare dingen, omstandigheden, gebeurtenissen zijn goed, als ze iemand maar op de goede weg brengen van meer liefde willen gaan willen. Zijn er dingen, omstandigheden uit liefdeloosheid gewild en gedaan, dan zijn ze niet waar. Ze zijn er wel, maar ebben weg waar de liefde, de waarheid verschijnt. Daarom heelt liefde en waarheid alle wonden. Het levensdoel is voor ieder mens het geestelijke in hem bewust worden en opschonen, dus ontdoen van wat liefdeloosheid, onecht en dus niet waar is. Waarheid is waar-de-vol. Vol waarheid. Zoals Liefde de vlam is, is warmte een logisch gevolg van de vlam zoals wijsheid ook het gevolg is van liefde. Vlam en warmte horen onlosmakelijk bij elkaar. De vlam is de kiem van licht. Warmte is het gevolg. Je kan ook zeggen dat er eerst warmte moet zijn die zo hevig kan zijn dat er een vlam uit voortkomt. Hoe het ook zit, liefde en waarheid horen bij elkaar. De mens wordt pas wijs uit liefde. Zonder liefde zou kennis de ziel doden, omdat verstandelijke kennis het vermogen lief te hebben doet uitdoven. Een mens zonder liefde kan dus nooit wijs worden! Wijsheid op zich is geen waarheid. Echte wijsheid is kennis uit liefde. Zonder liefde is wijsheid moordend en maakt het liefde in het hart dood. We zien dit gebeuren in onze tijd waarin kil verstand liefde dood en wetten worden uitgevaardigd die liefdeloos zijn en het vrije leven doden omdat men ‘beweert’ dat zonder verstand (wetenschap) alles fout zal gaan. Dit is onwijs, al is het een waarheid als een koe dat het bestaat. Een troost is dat die zogenaamde verstandelijke wijsheid die geen wijsheid is, tijdelijk is, al lijkt zijn leidend te zijn en dwingt zij ieder tot slaaf te zijn. Zodra de mens echter echt wijs wordt - wat kan als hij zijn hart weer laat verlichten door Gods liefde en die van zijn medemens - zal het kwaad en de neiging ertoe vanzelf minder worden en zelfs bakzeil halen omdat die mens immers inziet dat die zogenaamde wijsheid heel dom en gevaarlijk is omdat het bezig is alle leven (liefde, vrijheid) te doden.
Wees volkomen zoals de Vader in de Hemel volkomen is: God zegt: ’Jouw liefde is besmeurd door eigenliefde. Dat is dus een gebrekkige, zelfzuchtige liefde. Zorg dat jouw liefde zoals die van Mij is of wordt, zegt God. Leef vanuit deze volheid. Maak al jouw liefde zuiver en dienstbaar zoals jouw wezen (dat is de Vader) in je is. Jouw wezen ben Ik. Wordt als Ik Ben. Wordt dus een echte IK BEN…. Alles wat jou daar vanaf houdt, is onecht en doet lijden. Wees dus volkomen, probeer als God te zijn. De hemel is de staat van zo veel mogelijk liefde willen, doen en ervaren. De oproep om volkomen te zijn is dus een herinnering aan worden zoals je ooit was en kunt zijn in de ogen van God die van je houdt, jou heeft gemaakt en die je voor altijd liefheeft en er voor je is. Hoe meer volkomen je wilt zijn, des te meer je vrede zult hebben met wie je bent en wie je niet bent. Je bent dan je eigen heer en meester in de naam van God. Dat mag je dan ook zo zeggen. Je weet dat je afhankelijk bent van God, maar ook schepper bent van je eigen lot. Hoe meer je zult leven zoals God dit in en voor en door je wil, des te minder obstakels je op je pad zult tegenkomen. Als ze er zijn, zul je ze benutten tot meer groei en nut voor je omgeving en er niet aan onderdoor gaan. Perfect is iets heel anders dan ‘volkomen’. Perfect is geen mens, maar volkomen betekent: zoveel als dat bij jou volgens Gód past. Dat is genoeg!
Gij zult de vijand doden: Geen tekst zo vaak verkeerd begrepen en toegepast. De vijand is alles wat jou verzwakt in wie jij in God behoort te zijn. God is de enige waarheid. Al wat een leugen is, is de vijand. Deze moet je doden, wat betekent onwerkzaam maken. Je doodt iets als je er geen waarde meer aan hecht en het geen bedreiging meer voor je vormt. Wat jou verzwakt of jouw innerlijke liefde doodt – die liefde is het enige dat het leven is in je – is een levensgevaar en zul je moeten doden, ontkrachten. Waar je een neiging hebt voor iets en je weet dat je er niet door kunt zijn wie je werkelijk van binnen volgens je hart hoort te zijn, is je vijand. Je zult moeten afrekenen met die vijand. Immers, zonder het leven, de ware geest van liefde en waarheid in je, mag nooit gedood, want dan hou je op te bestaan na dit aardse leven. Althans, je ervaart dan een hopeloos niets, omdat je de innerlijke wereld in jezelf liefdeloos hebt gelaten en niet geloofde in de liefde die je dus ook hebt laten verkommeren. Jou ontbreekt dus licht! Dat is zo, omdat alleen liefde het enige licht is wat het leven is, geeft en mogelijk maakt. Wil je die liefde niet, dan is dat licht in jouw ziel duister. Eigenlijk anders gezegd: je bent dan niet bewust van de liefde die je bent en die jou het leven geeft, waardoor je het niet gebruikt en minacht. Je hebt je liefde dus niet gekend, gebruikt, laten groeien. Je ziel verkeert dus in het duister, want ze heeft geen … licht (is waarheid).

Je veroorzaakt dan je eigen zeer gebrekkige toekomstig leven omdat je dat leven bagatelliseerde en eerder voorrang gaf aan tijdelijke, leuk, makkelijk lijkende zaken die echter alle liefde in je doen verkillen en op den duur doen uitdoven. Dat betekent de dood van je ziel. Je ziel vergroeit dan met de niet-liefde. De ziel wordt dan dus meer materieel in plaats van gééstelijk en vrij. Wanneer een ziel dermate vermaterialiseerd is, beleeft ze alleen haar eigen liefdeloze overtuigingen en wensen. Ze is dan slaaf van haar begeerten en lijdt daar onder … totdat ze toeneemt aan licht, wat alleen lukt als ze die overtuigingen en wensen loslaat. Dát kan alleen als ze de materie en eigenwaan, egoïsme afzweert. Dat kan weer alleen als ze God (de belangeloze liefde) méér liefheeft dan zichzelf, wat zij ziet als goed en waar en daarbij de materie en al haar eigenbelangen en verleidingen. De ziel moet dus volkomen los komen van alle materiële beperkingen, liefdeloosheid en belangen! De vijand is dus niet een ander volk, een anders denkende mens die bestreden moet worden in de naam van God nog wel zoals sommige mensen menen, maar hij is in jezelf als liefdeloosheid te vinden. Deze liefdeloosheid moet je niet goedvinden, toelaten of voeden door toe te geven aan liefdeloze overtuigingen en neigingen. Je moet die liefdeloosheid in jezelf doden. Wat over blijft is de echte liefde die jij bent en die Gods licht is. Deze liefde maakt ALLES bewust wat je tot dan door gebrek aan liefde niet wist, kende, kon, inzag en wilde. Liefde doet leven. Niets geeft je recht een ander te bestrijden of te doden. Wel mag je de vijand in jezelf doden en de ander attenderen en helpen in volstrekt respect, eerlijkheid en liefde op zijn liefdeloosheid. Wil hij daar niets mee, zullen wegen zich moeten scheiden, want anders ga jij kapot aan hem en hij mogelijk aan jou of staat hij je naar je leven omdat jij hem ‘belaagt’. Wat iemand niet wil, is zijn recht dat niet te hoeven ondergaan. Daarom krijgt een mens wat hij wil. Dat is liefde, dat hij krijgt wat hij dacht, wenste, wilde, meende… Daarom is het heel belangrijk om goed te weten of je wel het goede denkt, wenst, wil, meent. Het is weer God in je die hier richting en inzicht ingeeft …. als je dat maar wilt!

Gera Hoogendoorn-Verhoef

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *