Wetenswaardigheden

Wetenswaardigheden rond Covid-19 deel 12

Er komen steeds meer kritische geluiden en waarschuwingen. Er zijn immers vele bijwerkingen en plotse sterfgevallen bij gezonde jonge mensen…wat niet meer te verzwijgen valt. Ook de gewone man ziet ondertussen in dat er blijkbaar meer nodig is dan de beloofde 2 vaccins ‘waardoor alles weer gewoon kon gaan worden’. Men lijkt maar iets te roepen en wel vanuit het niets, blijft maar aanmodderen over de ruggen van gezonde jongeren en kindertjes die maar amper ziek worden van Covid-19. Wat is er nog meer voor nodig om in te zien dat de overheid totaal verkeerd bezig is en dat het niet meer gaat om volksgezondheid, maar eenzijdig gestelde doelen halen kost van kost.

Veel meer mensen dan je denkt nog niet gevaccineerd. Ga niet overstag! Juist nu niet!
Veel meer mensen dan men te denken geeft, zijn niet gevaccineerd en zijn ook niet van plan dat te doen. De overheid wil dat er NU zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Daarom is de druk zo hoog (QR code toegang, 2 G…, uitsluiting) Gedupeerden kunnen zich dan niet beroepen op schade, omdat ze immers de vaccinatie vrijwillig hebben ondergaan. Dat kan de overheid niet meer zeggen als ze later toch gaat denken aan verplichte vaccinatie. Immers, dan is degene die dwingt verantwoordelijk voor alle schade. Besef dit en wees flink, sterk, houd nog even vol als je niet gevaccineerd wil worden en laat je niet nu vrijwillig inenten!

Massa vaccinatie zorgt juist voor resistente varianten.
Ook Daniël Miedema, fysicus waarschuwt dat het gevaarlijk is om ieder te vaccineren. Je zorgt juist voor het zich ontwikkelen van een resistente variant van Sars-CoV-2. Het is niet terecht en dat is het ook nooit geweest, te zeggen dat je een vaccin neemt voor een ander. De prik zit in jouw lijf en doet DAAR zijn werk. Het zegt niets over, doet niets aan de afweer die een ánder persoon heeft. Een mens wordt ergens ziek van of niet omdat hij op dat moment er tegenop gewassen is of… niet. Het doormaken van de natuurlijke ziekte geeft goede antistoffen. Sommige antistoffen worden wel degelijk gevormd, zijn ze niet altijd in beeld, maar komen pas in actie bij een volgende besmetting. Deze antistoffen zijn heel belangrijk maar dus niet altijd duidelijk meetbaar! Je moet er moeite voor willen doen.
Feit blijft dat mensen die het nodig hebben de ziekte gaan doormaken en dat je verrast kunt zijn door de mildheid of heftigheid van het doormaken. Er zijn meer factoren voor nodig om erg, minder of ernstig ziek te worden..
Na een paar weken na de vaccinatie is de bescherming tegen het oplopen van een besmetting al beperkt. Ben je eenmaal besmet, is er geen meetbaar verschil tussen gevaccineerden en ongevaccineerden om het virus over te dragen. De belofte dat je door vaccinatie de kans om een ander te besmetten vermindert, lijkt maar zeer beperkt waar.
Massa vaccinatie zorgt voor ‘selectiedruk’ wat betekent dat het kan leiden tot een grotere kans dat kwetsbare gevaccineerden besmet raken. Dat komt doordat het virus continu verandert door mutaties. Dat zorgt voor varianten. Door massaal te vaccineren kunnen die varianten zich echter niet meer verspreiden. Wat dan overblijft, zijn de varianten die zich niet goed laten afremmen door het vaccin.. Massa vaccinatie zorgt er juist voor dat een variant die sterker is, kan groeien. In alle landen waar er snelle massavaccinatie was, volgde een snelle opmars van een resistente variant enkele maanden na de start van de massavaccinatie! Waarom wil men hier niet van leren?
Het is de schuld van het ieder maar (ook nog eens voor de 3e keer) inenten waardoor er een dominante deltavariant geselecteerd is die zich steeds minder laat afremmen door vaccins. Daarom hebben kwetsbare gevacccineerden een grotere kans om in contact te komen met een variant van Sars-CoV-2 die hen kan besmetten.
Bij ieder vaccin dat gezet wordt bij een gezond jong persoon, verhoog je de selectiedruk op het virus. Daarbij wordt de druk op de ic’s amper verlaagd. Dat effect is dus ook te verwaarlozen. Beter is het om kwetsbaren die daar zelf voor kiezen, te beschermen, maar vooral gezonde mensen die makkelijk Covid -19 kunnen doormaken, dit te laten doen! Het zal het virus eerder doen doodbloeden en mensen en vooral kinderen blijven gezond. Covid-19 doormaken is als een griep hebben. Voor de één een peulenschil voor de ander een harde noot te kraken. Dat is altijd nog zo geweest met griep.

Boeren enten maar een paar dieren uit de koppel: groepsimmuniteit.
Weet je wat een boer altijd al deed toen er nog geen medicijnen en vaccins waren of hij nog doet als hij bewust spaarzaam gebruik wil maken van medicijnen, antibiotica en vaccins? Hij ent alleen enkele bepaald sterke dieren in de koppel. Zij zorgen voor groepsimmuniteit. Ook boswachters kunnen niet alle dieren prikken om de hele groep te beschermen. Je pikt er bepaalde dieren uit. Het bijzondere is altijd nog geweest: na verloop van tijd houdt de ziekte niet meer huis onder de groep omdat de groep minder vatbaar geworden is. Blijkbaar verspreiden de geënte dieren ‘iets’ dat ervoor zorgt dat de andere dieren die niet geënt werden, toch niet ziek worden!! Gevaccineerde dieren wasemen deeltjes uit die de andere dieren oppikken.  Als dat bij koeien schapen zo is, is het aannemelijk dat het bij de mens ook zo werkt!
Als een boer te maken kreeg met mond en klauwzeer in de stal, wist hij dat er maar 1 ding het meest verstandige was: je nam wat slijm van de zieke koe en wreef andere sterke dieren ermee in. Ze werden ziek of amper, of niet. In het nadelige geval gaven de zieke koeien een tijdje amper melk, vraten minder. Een enkel zwak dier stierf. Dat was het offer dat je bracht. Alles beter dan een hele groep naar de slachtbank… Maar de uitbraak in de hele stal werd voorkomen! De natuur regelde het zelf….
We weten ook van Q koorts besmettingen. Bijna alle boeren hebben dit al lang doorgemaakt, maar vaak zo dat het niet is opgemerkt. Er blijken bij testen zeer veel antistoffen bij de boeren te zijn. Dat gebeurt er als je niet bang wordt, maar het in de hand houdt doordat je de natuur begrijpt, weet wat je doet, ziet wat er gebeurt en nuchtere maatregelen treft.
Hoe meer een mens denkt het euvel weg te halen des te meer hij allerlei ongerechtigheden binnenhaalt. Deze zijn echter minder en minder beheersbaar naarmate de mens ze met techniek en medicijnen denkt te kunnen voorkomen!
Als er vroeger een kinderziekte heerste, trommelde je je familie op de kinderen bij elkaar te zetten. Zo waren ze er in één keer vanaf voor altijd…. Met de afweerverhogende, virusdodende natuurlijke geneesmiddelen en huismiddeltjes die ieder nog kende, redde je het goed, al had je even een lastige tijd… Men had nog niet zoveel te verliezen. thuis was je toch en je zette de tering naar de nering. Dat was ieder nog zo gewend. Nu kan dat allemaal niet meer. Ieder moet mee met wat hij van zichzelf vindt dat moet… Waar is weerbaarheid en gezond verstand gebleven?

In The Optimist was een artikel te lezen (febr. 21) waarin zorgpersoneel een algemene Corona-afweer had opgebouwd tijdens hun lange klinische loopbaan. Het steeds blootgesteld worden aan virussen doet afweer creëren, gratis en wel. Betrokkenen zijn allen ouder dan 55 jaar en hebben allemaal al decennialang klinische activiteit op de afdeling. Onderzoekers van het Francis Crick Instituut in Londen hebben vastgesteld dat mensen - zonder infectie - lage concentraties antistoffen en T-Lymfocyten hadden ontwikkeld. Het onderzoek is gepubliceerd in Science (Safer Studie).

Vertrouwen in de politiek nog nooit zo laag geweest.
Hoe moet dat ook, als we zien en ervaren dat de leiders die demissionair zijn levensbelangrijke beslissingen nemen, aan de grondwet sleutelen terwijl het vertrouwen in hen al hoog en breed is opgezegd. Hoe kan het zijn dat verregaande maatregelen erdoorheen worden gedrukt terwijl niemand vertrouwen zegt te hebben en men ondanks dat men zich bedrogen voelt toch weer meegaat in voorstellen, aannamen en regelgeving. Er worden steeds meer mensen zich bewust van allerlei zaken die niet kloppen. Toch zet dat nog geen zoden aan de dijk. Hoe komt dat? Zijn mensen nog zo bang, zijn ze zwak en gaan ze maar overstag om veel fijne, leuke dingen maar niet te hoeven missen? Is er dan zoveel eigenbelang en angst terwijl men alle kans heeft gekregen in 2 jaar zich te oriënteren rond wat ‘de andere groep’ ervan zegt. Je zou zeggen dat je toch je eieren voor je geld zou kiezen en je oor meer dáár te luisteren zou leggen, want veel van wat die ‘andere groep die kritisch staat tegenover QR, vaccinatieplicht, ‘je doet het voor een andere en anders ben je asociaal’, heeft gewaarschuwd, blijkt uitgekomen te zijn!
Is het zelfgenoegzaamheid, eigenwijsheid, gezichtsverlies, angst comfort te verliezen, eigenbelangen, trots, heerszucht waardoor men niet veel meer onderzoek doet en toch maar meegaat met een zinkend schip?

Moedeloosheid
De overheid heeft een goede strategie om mensen te laten doen wat deze wil: maak bang, verdeel en heers. Geef hoop, ontneem die hoop, maak murw zodat mensen zich maar schikken in wat de overheid zegt, beweert en wil. Hoogleraar Hans Boutellier (VU Amsterdam) zegt dat het op en neer effect van ‘het gaat goed – het gaat slecht’ het uitputtende is. Veerkracht houdt vanzelf op, als je maar voldoende afwisseling in ups en downs hebt dus steeds weer met teleurstelling op teleurstelling te maken krijgt. Er zijn 3 fasen van doormaken van een crisis: incasseren, herstellen en verbeteren. Incasseren is al een tijd aan de gang, maar herstellen is er nog niet van gekomen. Dat kan ook niet, want er is niets verbeterd! Als het volk dan nog niet heeft kunnen ervaren dat er is verbeterd, is het natuurlijk wel heel zuur om het volgende diepe dal maar weer te moeten incasseren. Het put de bevolking uit en ontneemt moed. De overheid zorgt niet voor vertrouwen. Ze richten zich op het nu, maar stelt geen enkel beleid voor de toekomst wat ook niet mogelijk is, omdat ze niet aan het verbeteren zijn! Er worden zonder samenspraak regels uitgevaardigd. Dat ontneemt motivatie. Alles gebeurt ‘over het volk heen’, maar niet voor en door het volk.. Misschien moet dit ook wel gebeuren om juist wakker te worden…

Kinderen vaccineren – Ouders: je kunt je beslissing niet ongedaan maken!
Nog steeds zijn er de plannen om de kleintjes maar te vaccineren. Dit terwijl ernstige ziekte door Covid-19 bij kinderen een zeldzaamheid is. Tot dusver zijn er in Nederland - we hebben het over 2 jaar - 93 kinderen in het ziekenhuis opgenomen. Het gaat om kinderen die al ernstige onderliggende aandoeningen hadden (ernstige astma, hartafwijkingen, obesitas, syndroom van Down). In Nederland zijn er geen kinderen in de leeftijdscategorie 5-15 overleden aan Covid-19. Men richt zich als een kip zonder kop op het alles en ieder maar vaccineren, terwijl men niet eens beseft wat er met de tere kinderlijfjes gaat gebeuren. Wat is het effect van de experimentele vaccinaties op de voortplanting, de geest, het gedrag, de gezondheid op lange termijn. Dat gok je toch niet bij kinderen?? Men pleit ‘voor alle veiligheid’ voor vaccineren met lage dosering, wat echter de effectiviteit van de vaccinatie belangrijk vermindert. Het vertrekpunt lijkt veilig, maar is dat helemaal niet.
Men zal vanwege de lager dosering juist sneller en vaker moeten gaan vaccineren, terwijl de effectiviteit tegen de huidige virusvarianten sterk is afgenomen. Het risico op bijwerkingen bij kinderen wordt zodoende ook verder vergroot! Besef dat de kans om een corona infectie te overleven volgens het RIVM 99.85% is. Waarom gaan we mee in alle onzekerheden. Wat doet de mens vasthouden aan een beleid dat op aannamen, angst en eigenbelangen is gebaseerd! Zelfs schijnveiligheid denkt men te creëren over de ruggen van onschuldige gezonde kinderen. (Theo Schetters, immunoloog, vaccinoloog).
Het vaccineren van kinderen in de basisschoolleeftijd alleen om kwetsbare groepen te beschermen is strijdig met de Kinderrechten Verdrag (Martin Buijser en Marc Dullaert van KidsRights). Als kinderen meer profijt dan last hebben van een inenting, zou dat mogen, zegt jurist M. Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht aan Erasmus Universiteit Rotterdam. Enten mág dus niet, want alleen een kind dat een bepaald risico loopt, heeft er wat aan. Gezonde kinderen niet, dus mogen zij niet geënt! Ouders of voogden mogen voor 5-11 -jarigen niet besluiten tot vaccinatie, want het dient bij hen geen geneeskundig doel. Inspuiten alleen om de kans van transmissie van het virus te verkleinen, is niet in het belang van het kind! Ouders, besef dit!

‘Neem geen derde prik als je gevaccineerd bent tegen corona,
waarschuwt de Duitse longarts, internist Wolfgang Wodarg in gesprek met Wochenblick-hoofdredacteur Elsa Mittmannsgruber. Het is moeilijk of mogelijk zelfs onmogelijk om je gezondheid terug te krijgen. Hij ziet geen voordelen in de vaccinaties. Je kunt na een experimentele gentherapie nog steeds ernstig ziek worden en in ergste geval overlijden. De kwestie is: tijd… De vraag is dan wat de oorzaak is: door corona of de gevolgen van de vaccinatie? De bijwerkingen zijn verwoestend.
Wodarg wijst er verder op dat in 5-10 procent van de gevallen een ader wordt geraakt tijdens de vaccinatie. Nanodeeltjes in de experimentele vaccins komen zodoende rechtstreeks in het hart. In het vaccin van het bedrijf Valneva zit de hulpstof CpG. Dit zijn nucleïne zuren, genetische informatie die immuuncellen binnendringt in de vorm van nanodeeltjes. Zo worden we genetisch gemodificeerd, wat onherroepelijk is. Ook de nieuwe vaccins van Novavax en Valneta zijn gentherapieën. Novavax bevat kunstmatig geproduceerde spike-eiwitten en maakt gebruik van nanodeeltjes om de immuunrespons te versterken.

Gera Hoogendoorn-Verhoef.

Wetenswaardigheden rond Covid-19. Deel 11

Omdat het verstrekkende gevolgen kan hebben als een mens besmet wordt met dierlijke cellen, ter verduidelijking twee citaten uit mijn boek ‘Orgaandonatie- en transplantatie geestelijk bezien’:
Het Covid-19 vaccin, dat middels genetische manipulatie is gefabriceerd, bestaat uit dierlijke of foetale cellijnen. Immers, een virus kan alleen maar gedijen op LEVEND weefsel. Daarom is het dat een dergelijk vaccin gemaakt is met behulp van ten minste dierlijke cellen. Een humaan vaccin (geschikt voor mensen) heeft ménselijke cellen nodig die afkomstig zijn van foetussen (ongeboren baby’s). Men heeft de cellen ook nog eens zo bewerkt dat die cellen zich eindeloos doordelen. God heeft niet voor niets gezegd dat een mens nooit mag samenvoegen wat Hij heeft gescheiden en de mens ook niet moet scheiden wat Hij samenvoegde. Dierlijke cellen passen niet in een menselijk lichaam, laat staan in het bloed!
Waar mensen gaan sleutelen aan bewustzijn, erfelijk materiaal (GMO - genetische modificatie, manipulatie) vermeng je niet met elkaar passende delen bewustzijn met elkaar of ‘dwing’ je bepaald bewustzijn op te nemen, waardoor ziekten ontstaan.
Genetisch gemanipuleerde medicijnen (vaccins) kunnen alleen gemaakt worden uit cellijnen van levende cellen die gewonnen worden uit foetussen.
Omdat ook levende cellen eens sterven moet er iets gebeuren in die cellen, waardoor ze blijven leven! Ze vermeerderen zich dus telkens weer. Dit is het principe van de kankercel die woekert uit zucht tot zelfmanifestatie, waarbij gezonde cellen het loodje leggen. Daarom is het grote gevolg, risico van dit soort genetisch manipuleren altijd… kanker. God heeft niet voor niets gezegd dat de mens niet moet samenvoegen wat God heeft gescheiden en dat wat samengevoegd is door God, de mens niet kan scheiden! Een mens mag nooit samenvoegen wat Hij heeft gescheiden en de mens mag ook niet scheiden wat Hij samenvoegde. Dierlijke cellen passen niet in een menselijk lichaam, laat staan in het bloed! We vergeten dit allemaal maar voor gemak en willen er ook niet van horen, omdat ontwikkelingen die wij zien als wenselijk, dan niet meer worden gesteund. Maar… Gods orde is er nog steeds. Helaas is veel van die orde voor de mens zo onduidelijk geworden en volgens hem manipuleerbaar dat we juist DAAROM in een groot zwart gat zijn beland waarvan we niet inzien welke impact een en ander gaat hebben… of al heeft.
Ook het feit dat dergelijke medicijnen altijd verontreinigd zijn met dierlijke cellen (aap, kippenei cellen), omdat een virus alleen gedijt op levende cellen en dus een vaccin altijd bestaat uit levend materiaal (al beweert men dat het onschuldig is en het ‘dood’ materiaal is), is al reden voor ziekte. Ook hier geldt bovenstaande. De mens moet de natuurlijke orde respecteren. Waar hij dat niet doet en zijn eigen orde aanbrengt, is ziekte feit. Vaak is het een kwestie van tijd. Het ligt eraan hoe sterk het immuunsysteem is voordat je bemerkt dat iemand verzwakt of ziekten ontwikkelt. Waar er een genetisch gemanipuleerd ‘iets’ ook nog eens verpakt wordt in (nano) deeltjes die in iedere cel doordringen, is het wachten op een verzieking van het gehele menselijk lichaam inclusief hersenen en voortplantingscellen. Is DNA — je erfelijk materiaal — eenmaal vervormd, dan is dit onherroepelijk.

In Canada zijn de eerste provincies (Quebec en Ontario) waar verplichte injecties in de zorg worden losgelaten. Reden is capaciteitsproblemen als gevolg van teveel mensen die de zorg zouden verlaten. Men is niet gezwicht voor de druk. Sommigen hebben gestaakt, gedemonstreerd maar vooral duidelijk gemaakt dat de enige oplossing is het stoppen met nog langer meedoen aan tirannie: https://www.cbc.ca/news/world/coronavirus-covid19-canada-world-nov3-2021-1.6235213.

Rabbijn Tamarah Benima wekte ophef met haar Rede van Fryslân. Ze waarschuwt voor een totalitaire samenleving en de toon ongevaccineerden weg te zetten als gevaar voor de volksgezondheid, evenals de dwingelandij mensen niet mee te laten doen omdat ze anders denken over gezondheid en vrijheid. Ze herleeft dezelfde sfeer nu, als de Jodin die zij was vooral ook al voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog. Men zag toen niet aankomen dat Hitler werkelijk de Joden zou vervolgen die hij eerder aanmerkte als gevaar voor de volksgezondheid. De Rabbijn heeft voor- en tegenstanders. Maar hoe je ook denkt, wat je ook vindt, het is niet zo vreemd om eens rustig te kijken naar wat zij bedoelt en niet meteen haar uitspraken weg te wuiven. Zijn wij ooit in die omstandigheid geweest dat wij kunnen zeggen wat zij zegt? Ze stond erbij en keek er na en… wat zij zag, werd niet voorkomen.
Gevaccineerden genezen sneller van Covid als zij toch besmet raken. Dat is een voordeel. Dat ze het ruimschoots toch kunnen krijgen ondanks volledige vaccinatie is duidelijk feit, maar houdt veel gevaccineerden niet tegen thuis te blijven als ze klachten hebben. Wat hier erg aan is, is dat men vergeet dat de hoeveelheid virus die ze bij zich dragen net zo groot is als bij ongevaccineerden. Dat een covid-vaccin geen garantie is tegen besmetting en overdracht was al bekend…. Het is daarom bijzonder te noemen dat mensen met een QR code overal naar binnen mogen terwijl ze wel degelijk besmettelijk kunnen zijn! Het geeft weinig vertrouwen dat alleen gevaccineerden dus toegang blijven houden terwijl ongevaccineerden die doorsnee ook een goede gezondheid genieten omdat ze doorgaans bewust leven en dus goed letten op hun leefstijl.

De Morgen 5 nov.: 64% van de opgenomen mensen waren volledig gevaccineerd. 36% niet of gedeeltelijk. 61% van alle opnames vonden plaats bij 65plussers. Hiervan was 82% volledig gevaccineerd. Alleen al aan de hand van deze cijfers kan men de wijdverbreide aanname - zelfs stelling volgens bepaalde mensen - niet meer hard maken en verantwoorden dat ongevaccineerden de schuld zijn van het hogere aantal ziekenhuisopnamen. Het zijn juist de gevaccineerden die duidelijk zwakker zijn en eerder helaas toch in het ziekenhuis terechtkomen. Wat zal er gebeuren wanneer mensen een 3e of 4e prik gaan nemen? Bijzonder dat men niet afwacht hoe het aantal opnamen zich gaat verhouden. Immers, een 3e prik kan men niet meer ongedaan maken, maar zal een behoorlijke verzwakking van het immuunsysteem kunnen veroorzaken, waardoor meer mensen de dokter nodig zullen hebben.

Voorzitter van de Nederlandse vereniging Heelkunde Jaap Bonjer zegt: ‘Geplande zorg dreigde te worden gecanceld. Dat was in ieder griepseizoen het geval en dat speelde al ver voor corona. Grootste drukte is er dan op de IC en specialistische VP afdelingen. Men wijst nu naar ongevaccineerden, wat stellig onterecht is. We komen 14.000 personen tekort aan medisch personeel. Volgend jaar zal er een tekort zijn van 75.000. Corona is de druppel bij toch al een tekort! Een andere druppel kan ook zijn, een groot verkeersongeval. Waar zijn de bedden voor in dit geval? En wat te denken van de intoxicatie vanwege drugs of alcoholgebruik of al die ongelukken veroorzaakt door geen licht op de fiets, of door rood rijden? Ga hier eens naar kijken. Het zou de zorg enorm ontlasten en wel in ieder weekend, dus stelselmatig. Men noemt dit niet, maar van de aantallen en hectiek hieromheen schrik je!’ (video WNL 30 okt.). Ook het Radboudumc reageert op de mediaberichten: IC’s liggen niet vol met coronapatiënten.

29 oktober Antenne Münster: Universiteitskliniek UKM stopt Booster vaccinatie voor haar wel 11.000 medewerkers vanwege de ongewoon vele bijwerkingen. https://www.antennemuenster.de/artikel/uniklinik-stoppt-booster-impfungen-fuer-beschaeftigte-1117185.html.

THE_VACCINE_DEATH_REPORT_-_NL-4633792 door David John Sorensen & Dr. Vladimir Zelenko versie 1, sept. 2021: Doel van dit rapport: bewijzen dat wereldwijd miljoenen burgers zijn overleden en dat honderden miljoenen het slachtoffer werden van ernstige bijwerkingen na inenting met de experimenteel mRNA-gentherapie (covid-vaccins).
CDC klokkenluider ondertekent beëdigde verklaring. Uit de gegevens van VAERS (vaccine Adverse Event Reporting System) van het Amerikaanse CDC blijkt dat op 17 sept. al 726.963 mensen het slachtoffer werden van bijwerkingen waaronder beroertes, hartfalen, bloedklontering, hersenaandoeningen, stuiptrekkingen, epilepsie, ontstekingsverschijnselen in de hersenen en de wervelkolom, levensbedreigende allergische ereacties, auto-immuunziekten, artritis, miskramen, onvruchtbaarheid, snel optreden van spierzwakte, doofheid, blindheid, narcolepsie en kataplexie. Naast dit astronomische aantal slachtoffers met ernstige bijwerkingen rapporteert de CDC ook dat 15.386 mensen overleden als gevolg van de experimentele inentingen.
Expert gezondheidsfraude bij de CDC Jane Doe deed hier onderzoek naar en kwam tot de schokkende ontdekking dat het aantal overlijdens minstens vijf keer zo hoog lag dan wat CDC toegaf: ‘VAERS geeft onderrapportering weer met voorzichtige factor van minstens 5. Vastgesteld is dat de overlijdens plaatsvinden binnen 3 dagen na vaccinatie hoger liggen dan de cijfers gerapporteerd in VAERS. De expert stelt in haar rapport dat niet het getal van 15.386 juist is, maar dat het aantal slachtoffers die overleden ergens tussen 80.000 en 160.000 ligt.
Het Informed Consent Action Network (ICAN) melde dat een studie aantoonde hoe het reële aantal gevallen van anafylaxie 50 tot 120 keer hoger ligt dan beweerd werd door de CDC. Privé onderzoeker zocht naar specifieke case-ID’s. Hij ontdekte ontelbare voorbeelden van oorspronkelijke overlijdensregistraties die gewist werden. Er ontbreken zo’n 150.000 overlijdens die daar waren maar nu niet langer meer te vinden zijn. De vraag luidt dan: zijn het allemaal overlijdens? Toonaangevende wetenschapper binnen de CDC, William Thompson legde het misdrijf bloot waarbij verband tussen autisme en vaccinaties werd aangetoond in de prullenbak verdween. Hij gaf toe dat hij destijds betrokken was bij de misleiding van miljoenen mensen over de mogelijke negatieve neven effecten van vaccins. ‘We hebben gelogen over de wetenschappelijke bevindingen’.
Een slecht voorbeeld van criminele methodologie dat gebruikt wordt om vaccinsterfte te verbergen is het feit dat de CDC een persoon tot en met twee weken na de tweede dosis niet als gevaccineerd beschouwt. Dat betekent dat ieder die tijdens de vele weken vóór of óp de twee weken na de tweede injectie overlijdt, geregistreerd wordt als een niet – gevaccineerde dode. Op deze manier kun je het overgrote deel van vaccinatieoverlijdens negeren.

https://youtu.be/R6YkcgToFkc te beluisteren persconferentie waarin Europees Parlement grote zorg uitspreekt over de ‘greenpass’.

https://commonsensetv.nl/redacteur-ard-ik-kan-niet-langer-zwijgen: Een open brief van Ole Skambraks die ziet hoe er partijdigheid is ontstaan juist ook omdat de media aan eenzijdige berichtgeving doet. ‘Er is geen discussie en uitwisseling waarin alle delen van de samenleving zich kunnen bevinden’.
Het volledige document waarvan enkele punten hieronder worden genoemd, is te downloaden via: https://www.fda.gov/media/134922/download. Bericht van Britse advocaat Anna De Buiscuit:
1 Het FDA geeft toe dat de ‘Covid’ PCR test is ontwikkeld zonder geïsoleerde monsters voor testkalibratie, wat feitelijk toegeeft dat er iets anders wordt getest.
Een document dat zojuist is vrijgegeven door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) geeft openlijk toe dat de beruchte PCR-test voor het Wuhan-coronavirus (Covid-19) niet is ontwikkeld met echte monsters, maar eerder met wat lijkt op genetisch materiaal van een verkoudheid virus.
In het FDA-document wordt duidelijk vermeld dat gewoon genetisch materiaal van de seizoensgriep werd gebruikt als testmarker in de PCR-testkits, omdat de autoriteiten wisten dat veel mensen er "positief" op zouden testen, waardoor ze deze resultaten konden gebruiken in het ‘Covid’-verhaal.
Het is een beetje een lange lezing, maar kijk zelf eens. Er is geen legitieme test die de aanwezigheid van SARS-CoV-2 nauwkeurig identificeert. Uit het document:
“Aangezien er geen gekwantificeerde virus isolaten van de 2019-nCoV beschikbaar waren voor CDC-gebruik op het moment dat de test werd ontwikkeld en deze studie werd uitgevoerd, werden testen die waren ontworpen voor de detectie van het 2019-nCoV-RNA getest met gekarakteriseerde voorraden van in vitro getranscribeerd RNA van volledige lengte (N-gen; GenBank-toetreding: MN908947.2) van bekende titer (RNA-kopieën/µL) verrijkt met een verdunningsmiddel bestaande uit een suspensie van menselijke A549-cellen en viraal transportmedium (VTM) om een klinisch monster na te bootsen.”
2 Een andere onthulling in het document is de erkenning door de FDA dat testresultaten worden "gepoold" om cijfers te produceren die onnauwkeurig zijn. De FDA produceert letterlijk gegevens om een vals verhaal te ondersteunen.
3 FDA-document geeft toe dat de ‘Covid’ PCR-test alleen is ontwikkeld om IN VITRO gebruikt te worden. Immers, deeltjes kunnen vrijkomen in de niet afgesloten ruimte waar de testen worden gedaan en ANDERE TESTEN IN DE BUURT besmetten waardoor VALS POSITIEVE testen het gevolg zijn. Helaas test men overal in niet afgesloten ruimte en dus niet afzonderlijk, maar allerlei testen bij elkaar, waardoor het veel hogere aantal van besmettingen het gevolg is! Jouw test zal maar in de buurt staan van een positieve test… En.. hoe schoon wordt er gewerkt?

Ander punt: vorig jaar al was bekend dat de PCR test nooit gemaakt kon zijn op grond van het aangewezen schuldige SARS Cov-2 virus. Immers, de test was in JANUARI 2020 al toegelaten, terwijl toen nog hoog en breed gezocht moest worden naar de veroorzaker van de uitbraak. Een en ander houdt in dat de test dus al langer vóór die tijd in ontwikkeling was! Hoe kan dit alles als er nog geen ziekte uitbraak is en men toch al bezig is om een test voor die toekomstige ziekte te ontwikkelen? Daarbij wist men al wat ondertussen ook Spanje heeft aangetoond: er is geen te lokaliseren veroorzaker van de ‘pandemie’. De maker van de test heeft zelf zijn bedenkingen geuit en gesteld dat de test NOOIT bedoeld was als opspoorder, bevestiging van een SARS Cov-2 besmetting, ziekte, besmettelijkheid. Het moet nu toch onderhand te denken geven dat het testen en dus het constateren van een SARS-Cov-2 besmetting, ziekte of mogelijkheid tot overdracht TOTAAL GEEN WETENSCHAPPELIJKE GROND heeft en ook in alle landen verboden met worden. Ten onrechte maakt, praat, houdt men mensen ziek, weg van de maatschappij, bang en laat men zich vaccineren op grond van een test die te pas en te onpas zegt te bewijzen dat je clean bent of binnen met blijven. We staan nu wereldwijd op een kruispunt. De tijd is aangebroken om te beslissen of we dit soort medisch fascisme laten voortduren of eindelijk nee gaan zeggen tegen tiranniek overheidsbeleid.

Grafeenoxide, onderdeel van de vaccins is niet echt stabiel. Het lijkt erop dat het (steeds) moet worden aangevuld om werkzaam te kunnen gaan zijn. Het lichaam kan grafeenoxide zelf afbreken.
Om dit te bespoedigen zijn er supplementen te gebruiken. De booster injecties, herhaaldelijk vaccineren zorgen er echter voor dat het grafeenoxide aangevuld wordt. Grafeenoxide veroorzaakt bepaald lichaamsmagnetisme wat gevolgen in heel het lichaam heeft omdat immers in wezen alle levensprocessen als basis de aantrekkende en afstotende kracht dat elektromagnetisme is, heeft! Verstoring hiervan zal gevolgen hebben die we nog niet overzien. Hogere straling die wordt losgelaten op mensen, zal een bepaald proces op gang brengen waardoor ziekte zich zal gaan kunnen openbaren, al weten we niet hoe en in welke mate dit proces zal verlopen en waarom men dit wil. Je zou haast zeggen dat men dit immers wil, want waarom neemt men niet het zekere voor het onzekere, stopt men het vaccinatie programma en onderzoekt men niet eerst eens de kwaliteit van meldingen, ernst en verbanden van bijwerkingen na vaccinatie, wat toch al hoog en breed duidelijk is. We mogen ons daarbij toch wel bedenken dat de overheid op de hoogte moet zijn van de schadelijkheid van grafeenoxide en zeker de nanodeeltjes die overal in doordringen en hun werk doen. Dat er al langer steeds meer straling te verduren is, is een feit. Zou ook dit al oorzaak zijn van de vele onverklaarbare en soms bijzonder onverwachte symptomen, of zijn deze symptomen de bijwerkingen van de vaccins, of is ook de hogere straling schuldige? Immers, virussen – eiwitpakketjes met ballaststoffen (exosomen)  die mensen uitscheiden als er een te hoge belasting van het lichaam is opgetreden – zwermen altijd weer in bepaalde tijden meer of minder in het rond na uitscheiding door talloze lichamen die zich proberen te reinigen. Ze zorgen voor veel symptomen die we ‘griep’ noemen. Allerlei luchtweg-, slijmvliesklachten treden hierbij op in geringe of soms zeer ernstige mate met hoge koorts die geproduceerd wordt in een poging die eiwitten en daarin eventuele ziekteverwekkers te vernietigen. Deze eiwitpakketjes worden in grote mate meer geproduceerd als er hogere en meer straling wordt ondergaan… Ook bacteriën groeien graag op straling en slecht functionerende slijmvliezen met alle gevolgen (zoals verkoudheid, bronchitis, longontsteking, darmproblemen) van dien die ernstiger worden en uitwerken als iemand in een verzwakte toestand is (comorbiditeit).

Er is veel oversterfte in Europa. Een bericht 11 oktober: onder de groep van 14-15 jarige is dit 79% meer. In de leeftijdsgroep 41-64 jarigen: 112%. Onder de 65plussers-75jarigen is dit met 57% meer.
2020 was het top-Covid-slachtoffer jaar. In 2021 kwam pas het vaccin.
De hogere sterfte in 2020 was nog niet zo opvallend hoog en alleen te wijten aan Covid zoals men dit deed geloven, omdat immers al was verwacht dat er dat jaar veel mensen zouden komen te overlijden gezien hun leeftijd/ziekten. Deze mensen zijn ondertussen dus al overleden en zijn niet mee te nemen in de oversterfte van dit jaar.
Dus… niemand hoeft erg onderlegd te zijn of precies te weten hoe het zit, om te begrijpen aan de hand van deze eenvoudige cijfers dat oversterfte door het vaccin moet komen. Er is immers geen ander zeer wijdverbreid iets aan de hand waardoor de hoge sterfte verklaard kan worden.

In Overnu.nl stond te lezen dat Marc Bonten van OMT zijn connectie met Pfizer en AstraZenica heeft verzwegen. Drie experts op gebied van metenschappelijke integriteit stellen dat de banden beter bekend gemaakt moeten worden. Kun je wel objectief de overheid adviseren en mag je je mengen in het publieke debat over de producten van de betreffende farmaceuten als je belangen hebt? Ieder OMT-lid moet een Belangenverklaring ondertekenen. Onderdeel daarvan is ‘Extern gefinancierd onderzoek’. Daar vulde Bonten ‘geen’ in, wat niet correct was volgens onderzoek.

Er beginnen meer protesten te komen en grote vragen, maar ook rapporten die andere geluiden laten horen rond het coronabeleid worden wat meer openbaar. Mensen zien in alle lagen van de bevolking dat er veel zaken niet kloppen. Er vormen zich overal groepen van mensen die allerlei initiatieven nemen om elkaar te informeren, te sterken. Ze zijn uit op verbinding en zien met grote bezorgdheid de toenemende druk en partijdigheid. Ze voelen zich machteloos en niet serieus genomen. Misschien is het ook wel nodig om (eindelijk) eens kritisch te worden en uit de comfort zone tevoorschijn te komen om iets te kunnen veranderen. Zou alles ‘gewoon’ doorgegaan zijn, was de mens niet te stoppen geweest en had het tij niet kunnen keren. Nu, doordat mensen bewuste keuzes gaan maken, kan er pas een kentering komen. Dat niet ieder tegelijk ziet waar het om begonnen is, is begrijpelijk. Het heeft tijd nodig en dus … geduld en… volhouden en… vertrouwen. Toch is het tien voor twaalf, want gebleken is dat mensen makkelijk te bewegen zijn om te kiezen voor eigenbelang, gemak, door kunnen gaan met de eigen vertrouwde leefstijl, meningen, gewoonten en willen veel mensen niets inleveren voor het goede doel.
Het goede doel is gezondheid, vrede en vrijheid voor iedereen. En dat is nu juist voor velen nog zo ver weg…. Het wordt tijd voor een nieuwe moraal van dienstbaarheid waarin mensen elkaar niet meer veroordelen maar vinden door… nood. Misschien is het juist de vredelievende menselijkheid die pas kan gaan groeien op puinhopen van gestapelde narigheid. Als dat zo is, is er hoop, maar moeten we eerst door de zure appel heen bijten. Wat is er voor nodig dat nog meer mensen wakker worden en.. zich gaan inzetten voor een eerlijke wereld van vrede en vrijheid voor iedereen?
Wat kun jij hieraan bijdragen?

Normaliter is 72% vaccinatiegraad of groepsimmuniteit voldoende. Dat was ook het plan, de afspraak begin 2020. Het doel zou bereikt zijn met deze 72%. Bijzonder is het te noemen dat nu 82% nog niet voldoende lijkt te zijn. Een wetenschappelijke afspraak dat groepsimmuniteit bereikt is bij 72% en de waarheid hiervan zich hoog en breed bewezen heeft, is nu ineens niet meer van belang. Men wil verder gaan. Men kan echter op grond van het excuus dat de vaccins niet goed werken niet het percentage maar verhogen met als doel de groepsimmuniteit te verhogen. Immers, de mensen die vaker worden gevaccineerd kunnen nog steeds ziek worden. Bovendien worden zij er niet sterker op, waardoor zij ook nog eens juist eerder bevattelijker worden.
Streven naar nog meer gevaccineerden is niet reëel en houdt besmettingen en overdracht niet tegen. Daarbij: er zijn veel mensen dienet gevaccineerd zijn om welke reden dan ook, die evenwel wel antistoffen hebben. Zij behoren tot het percentage groepsimmuniteit berekend te moeten worden.
Niemand wil deze groep serieus nemen. Vreemd genoeg schijnt men te WILLEN dat er gevaccineerd wordt, terwijl bekend is dat de beste immuniteit geleverd wordt door antistoffen die je hebt aangemaakt op een natuurlijke wijze – dus door het doormaken van de infectie – en niet door één of meer vaccins.

Berliner Zeitung: Ongewoon veel voetbalspelers - Prof en Amateur spelers – zijn de laatste tijd niet meer in staat te spelen of overleden aan hartstilstand, hartinfarcten of ander hartfalen. Een 17 jarige voetballer moest tijdens het spel gereanimeerd worden. Ook Marvin Schumann had een hartstilstand en werd gereanimeerd. Zo ook een hulpscheidsrechter in Emersacker, een speler moest door de tegenpartij gereanimeerd, een speler van Club Münster stortte in elkaar tijdens een wedstrijd, in Engeland stierf een 17 jarige voetballer tijdens een spel, een trainer kreeg een hartinfarct… Zo zijn er nog 16 gevallen van jonge gezonde spelers (22,31,16,13,22,53,18,25,24,27,16 jaar) die met hartinfarcten, hartproblemen, hartstilstand werden gereanimeerd, stierven of in het ziekenhuis belandden..
Zijn dit toevalligheden die we aan ‘zomaar’ iets kunnen wijten of mogen we aannemen dat er geen toeval is en er verband is met het vaccinatieprogramma? Immers, het regent problemen die ‘zomaar uit de lucht kunnen vallen’ maar opvallenderwijze begonnen na de vaccinaties…
We kunnen zeggen wat we willen, maar waarom geen grotere voorzichtigheid? Wat hebben we nog méér nodig om in te zien dat er iets niet klopt?
Lees artikel: https://www-berliner--zeitung-de.cdn.ampproject.org/c/s/www.berliner-zeitung.de/news/raetselhafte-herzerkrankungen-im-fussball-li.193554.amp

Wetenswaardigheden rond Covid 19, deel 10

De orde van advocaten Gelderland heeft een brief aan al hun leden gestuurd. Er is geen juridische grond voor het handhaven van de QR code op grond van Artikel 1 en 11 (recht van zelfbeschikking, onaantastbaarheid van lichaam en verbod op discriminatie op basis van levensovertuiging).
Er moet volgens verschillende experts een test komen die aantoont dat iemand antistoffen tegen corona heeft aangemaakt (serologische (of bloed)) test. Zo’n test moet even geldig worden als de QR code waar je telkens weer een negatieve PCR test of vaccin voor nodig hebt. Het is bekend dat natúúrlijk doorgemaakte corona veel antistoffen voor zeer lange tijd doet aanmaken, al zijn deze antistoffen op het moment dat er geen infectie speelt, niet direct zomaar aan te tonen. Ook de PCR traceert deze antistoffen niet! De antistoffen komen echter in werkzaamheid op het moment dat dat nodig is! Het betekent dus NIET dat iemand die op natuurlijke wijze (ongemerkt) corona heeft doorgemaakt geen antistoffen heeft, en dus een prik nodig zou hebben om beschermd te zijn. Daarbij weet men ook dat bescherming door een vaccin veel minder goed is dan als je op een natúúrlijke wijze de infectie (met Corona) hebt doorgemaakt. Is het bekend dat men nu al spreekt over een 3, 4e prik en dat de QR code verloopt na een half jaar?? Realiseert men wat dit inhoudt?

Bert Mulder, microbioloog en lid van het RedCrossTeam: bloeddonoren worden wél opgeroepen om bloed met antistoffen te doneren, terwijl deze zelfde mensen niet erkend worden als zijnde beschermd voor het coronavirus en géén QR code krijgen. Dit is wel heel erg in tegenspraak met elkaar! Een serologische test is een prachtige 4e oplossing voor mensen die zich niet willen’(kunnen) laten vaccineren. Hij stelt dat het vaccineren van ouderen en risicogroepen voorkeur heeft, maar weet ook van de grote belasting dat ongevaccineerden zich telkens moeten laten testen en gezonde mensen een prik moeten, wat je toch met de experimentele vaccines niet moet mogen willen omdat je dan ook gezonde mensen een mogelijk groot risico laat lopen!

CitizenFreePress.com, Archive.org, RedCrossBlood.org: Het rode kruis geeft waarschuwing af om te stoppen met bloedplasmadonaties van gevaccineerde mensen. Dat doet het Rode Kruis niet voor niets, want bloed is hoog nodig! Ze heeft dit geadviseerd vanwege de samenhangende toxiciteitsproblemen die door de vaccins worden veroorzaakt.
Plasma mag alleen worden afgenomen van niet gevaccineerden die nog schoon bloed hebben dat niet is besmet met dodelijke spike-eiwitten en andere chemicaliën die degenen die bloedtransfusies gaan krijgen, dreigen te doden. Er is dus een enorm tekort aan zuiver bloed (zeker in de VS) dat niet besmet is met genetische modificaties en andere schade, omdat er immers massaal wordt gevaccineerd! Massavaccinatie doodt dus in feite effectief mensen die niet gevaccineerd bloed hard nodig hebben, maar het niet kunnen vinden! Is daar al aan gedacht?
Wat als iemand bloed nodig heeft, geen vaccin wil om de schadelijkheid en dan wel bloed moet ontvangen van een gevaccineerde donor? Ook hier geen vrijheid? Wie geen bloed van een gevaccineerde donor wil ontvangen dient een pasje bij zich te dragen waarop dat staat aangegeven. Een nieuw dilemma dus erbij, maar wel terecht! Dat bloed is dan niet meer veilig voor iemand. In hoeverre dat geldt is niet op voorhand bekend..

Huisarts Huib Rutten, voormalig specialist spoedeisende hulp, uit Leeuwarden geeft aan dat Sanquin, de bloedbank bekend is met het feit dat al 93% (!) van mensen antistoffen heeft! Het beleid van het Rode Kruis geeft aan dat men wel degelijk weet dat de vaccins schade berokkenen. Wetenschappelijk gezien is het van cruciaal belang dat degenen die donorbloed krijgen, voldoende antilichamen hebben die rechtstreeks verband houden met hun eigen immuunsysteem. Vervuild bloed van gevaccineerde mensen komt niet in aanmerking! Antilichamen ontstaan door een natuurlijke infectie en antilichamen ontstaan door een vaccin zijn niet hetzelfde! Daarom kan het ook zijn dat iemand ernstig ziek wordt van een vaccin, terwijl hij al eerder een infectie heeft doorgemaakt en dus al antilichamen heeft! Antilichamen die kunstmatig worden geproduceerd door covid-vaccins vernietigen in feite de natuurlijke covid-antilichamen. Daarom worden gevaccineerde mensen steeds vaker ernstiger ziek met covid! Dus oppassen geblazen met dit experiment! Nogmaals: er zijn dan al antistoffen, al zijn deze soms lastig te bepalen! Echter, in geval van een volgende infectie zullen ze hun verdediging weer inzetten en beschermen ze de persoon. Ze zijn dan pas ook goed te onderzoeken (al zal je arts daar niet om staan te springen. Het kost en is specialistisch). De ziekte zal (aanzienlijk) milder verlopen… Krijg je daarentegen een vaccin en je had al antistoffen, dan wordt het eigen afweersysteem in de war gebracht met alle gevolgen van dien.
Het komt daarom ook voor dat iemand zieker kan zijn van de tweede vaccinatie. Opnamen in ziekenhuizen betreft vaker deze groep mensen. Artsen maken zich hier zorgen om. De burger maakt echter geen onderscheid. Dat kan hij ook niet en wordt hem ook niet gezegd. De patiënt heeft COVID wat geen leugen is… E.e.a. geeft echter geen juist beeld van het nut en veiligheid van de vaccins.
Als je toch weloverwogen kiest voor een vaccin, doe dat dan pas nadat je weet dat je nog géén antistoffen hebt! Neem er de moeite voor om een dergelijke test te (laten) doen. En… heb je antistoffen, dan heb je blijkbaar al eens COVID doorgemaakt! Waarom zou je dan een vaccin nemen en bang zijn voor (nog een keer) COVID? Daarbij: het is een fabel dat een gezond mens die geen klachten heeft, COVID kan doorgeven. Hij besmet dus niet een ander!!

Gemeentebelangen Apeldoorn is tegen de invoering van de QR app: de overheid hoort niet tussen arts en patiënt te staan; de PCR test is twijfelachtig; op uitslag van de PCR test worden mensen die neg. testen, maar allang antistoffen hebben, tóch geweerd; ouderen hebben geen moderne telefoon of kunnen er niet mee omgaan. Daarbij is de app in strijd met de grondrechten.
Is het bekend dat iedere gemeente de maatregelen overheidswege opgelegd, kan volgen ja of nee en naar eigen behoefte regels kan aanpassen? Het is daarom van groot belang dat burgers en bedrijven met de gemeenteraad en burgemeester in gesprek gaan. Een bepaalde gemeente was van mening dat een kunstroute niet mocht doorgaan zonder een QR controle op iedere deelnemende locatie. Volgens de informatie die je vindt op Rijksoverheid is te lezen dat een QR code niet nodig is bij:

- Zorglocaties zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen;
- Dagbesteding voor kwetsbare groepen in buurt- en wijkcentra;
- Verzorgingsplaatsen langs de hoofdwegen, zoals wegrestaurants, tankstations;
- Verblijf in hotels, campings en vakantieparken. Wel als je in de horeca of ontbijtzaal binnen gaat zitten eten of drinken;
- Natuur- of dierenparken. Behalve weer in de horeca als je gaat zitten voor eten, drinken en
als je gaat zitten op het terrein zoals een voorstelling of optreden.
- Publiek bij amateurwedstrijden;
- scholen;
- Beoefening van kunst, cultuur of sport;
- Doorstroomactiviteiten waar mensen niet lang stilstaan. Ook bijvoorbeeld kermissen, beurzen, winkels, bezichtigingen).
Ieder hoort de wet te volgen. Prima dat gemeenten te goeder trouw zullen zijn, maar vaak ook niet precies weten wat wel of niet mag of kan en.. ook niet roomser dan de paus hoeven te zijn en niet beseffen dat ze soms onnodig meewerken aan discriminatie en ontstaan van veel narigheid en… verdeeldheid.

24 augustus, Robert Malone uitvinder van de mRNA-vaccintechniek meldde dat bij EudraVigilance 20.525 overlijdens en 1.960.00 letselgevallen zijn gemeld. Hij zei verder dat uit een onafhankelijke analyse is gebleken dat er in de VS tussen de 72.000 en 180.000 mensen zijn gestorven door de vaccins. Het gaat om problemen met zaken als hart-vaten, bloedstolling, oren, afweer. De vier vaccins die in Europa worden gegeven veroorzaken allemaal dezelfde soort problemen. Deze gevallen van bijwerkingen na de coronaprik worden gemeld bij EudraVigilance, de Europese database van rapporten over vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen. Het is absoluut schokkend. Het zal duidelijk zijn dat men niet altijd kan herleiden wat de exacte oorzaak van een verschijnsel is, zeker als het al zieke mensen betreft. Echter, de getallen zijn te groot en te opvallend direct na de start van de vaccinatiecampagne. Men zich niet mag verschuilen achter aannamen en onzekerheden of… wegwuiven.

19 augustus waren bij het vaccinatiemeldpunt van de Buitenparlementarie Oderzoekscommissie 2020 1456 sterfgevallen en 1402 gevallen van ernstige gezondheidsschade gemeld. Dit is alarmerend zegt de PBOC2020. Op 13 aug. betrof het nog 1300 sterfgevallen en 1150 ernstige gevallen van gezondheidschade. Er wordt mw. Kant, directrice van Bijwerkingencentrum Lareb uitleg gevraagd over hoe zij eventuele verbanden zoekt tussen vaccinaties, overlijdens en gezondheidsschade. 'We willen dit in een openbare live gestreamde hoorzitting doen vanwege de transparantie die de BPOC2020 altijd betracht', zegt commissievoorzitter Pieter Kuit. Bij het Lareb zijn er 509 overlijdens na coronavaccinatie binnengekomen.

Normaal gesproken worden experimenten stilgelegd als er wereldwijd tussen 30 en 50 mensen sterven, zelfs na het toedienen van 100 miljoen doses, zei C. Hove, Canadees arts. ‘Het is vreemd, absurd wat er is aangericht’, zegt hij tijdens het symposium van Doctors for Covid Ethics. ‘Dit zogenaamde vaccin heeft wereldwijd inmiddels tienduizenden mensen gedood en anderen zeer ernstig beschadigd. In mijn praktijk alleen al zijn negen mensen invalide geraakt door de Moderna-prik en ik heb maar een kleine praktijk’. Hoe kan het dat gezonde menen het vaccin namen in veronderstelling de ze beschermd zouden zijn. We weten niet eens wat de risico’s zin op lange termijn. We bevinden ons in een experiment. Beseffen mensen dit wel? Als we dan weten dat er zoveel bloedstollingsproblemen optreden, menstruatiestoornissen gemeld worden en ik bedenk mij dat lang niet ieder een klacht meldt en ook artsen vaak geen verbanden zien en er dus nog veel meer aan de hand is, begrijp ik gewoon niet dat de vaccinatiecampagne maar blijft doorgaan. Waar zijn de verontrustte burgers. Weten zij dit nu echt niet? Of nemen ze deze ernstige risico’s maar voor lief, vertrouwend op de huisartsen die meewerken, gedreven door hun beroepsverenigingen die uitvoeren wat de overheid wil en geen tijd om ingewikkelde rapporten te lezen die een andere mening, andere cijfers laten zien? Waar blijft de ethiek, dienstbaarheid en de afgelegde eed van veel artsen? Vertellen artsen iedere patiënt voordat zij prikken wel dat het een experiment betreft?
AD, 30 september: Bijwerkingencentrum Lareb heeft duizenden meldingen gekregen van menstruatiestoornissen na toediening van het coronavaccin. De gemelde bijwerkingen zijn zeer divers. Het gaat om het uitblijven van de menstruatie, hevige menstruatie en doorbraakbloedingen. Maar ook om het optreden van bloedingen na de overgang. Lareb bekijkt de meldingen van menstruatiestoornissen nader en gaat de gemelde klachten in kaart brengen. Ook internationaal wordt er nader onderzoek naar gedaan. Er zijn teveel opvallendheden.

Jaap van Dissel, RIVM zei 18 aug in een briefing in de Tweede Kamer te verwachten dat wie niet gevaccineerd is, vroeg of laat het coronavirus zal krijgen. ‘Het zal wel op termijn gaan om 2200-3400 IC- opnames’, zei hij. Maar dat klopt niet. Israël begon in december 2020 als één van de eerste landen met vaccineren. Worden in dat voorbeeldland vooral ongevaccineerden ziek? Nee, in tegendeel! De meerderheid van de mensen die met corona wordt opgenomen in het ziekenhuis is gevaccineerd. Er worden veel doorbraakbesmettingen geregistreerd. In zulke gevallen krijgen volledig gevaccineerde mensen toch corona. Op 15 aug. lagen er 514 ernstig zieke coronapatiënten in Israëlitische ziekenhuizen, een stijging van 3% in vergelijking met vier dagen ervoor. Van die 514 was 59% volledig gevaccineerd, schrijft vakblad Science. De meeste ziekenhuispatiënten zijn gevaccineerd. Dit is ook wat veel artsen en verpleegkundigen die werken in ziekenhuizen in Nederland vertellen. Hoort de doorsnee burger dit?

Het Amerikaanse CDC heeft in mei aangekondigd het aantal gevaccineerde mensen dat weer ziek wordt niet langer bij te kunnen houden. De Amerikaanse gezondheidsdienst telt alleen nog maar de doorbraakbesmettingen die leiden tot ziekenhuisopname of sterfte. Artsen vertelden tegen One America News dat tot wel 40% van de mensen die corona krijgen volledig gevaccineerd is.
Viroloog Anthony Fauci die vreselijke medische experimenten op honden meent te mogen uitvoeren zei volgend jaar ook jonge kinderen te willen vaccineren tegen corona. Onderzoekers waarschuwen dat er een correlatie is tussen vaccins en wiegendood. Het lijkt erop dat mensen zich minder snel laten testen. Ze worden moe, of.. worden ze verstandig?
Premier Rutte schreef juli al op social media dat het aantal ‘coronabesmettingen sneller stijgt dan verwacht’. Het Artsen Collectief waar ruim 1600 medici bij zijn aangesloten (dat doe je als arts ook niet zomaar) reageerde: De overheid noemt het ‘besmettingen’. Dat is onwetenschappelijk en zeer fout. Het betreft positieve testen. Een positieve test zegt niets: niet dat je besmet bent, ziek wordt of besmettelijk bent. Massaal testen van gezonde mensen is zinloos. Gezonde mensen maken elkaar niet ziek’.

Tweede Kamerlid Wybren van Haga heeft een oplossing. ‘Wij kunnen het kabinet stoppen. Als wij massaal besluiten om ons niet meer te laten testen, zal er geen voedingsbodem meer zijn voor dit soort waanzinnige regels. Heb je een snotneus, ben je niet zo fit? Wees gewoon voorzichtig zoals je dat altijd doet met griepachtige verschijnselen en blijf even thuis!’ Juist omdat je meedoet met de hetze, houd je hem in stand en doe je mee aan grote discriminatie, partijdigheid en groeit er tweedeling dichtbij en ver weg… Griep zal er altijd blijven! En ook covid-19 gaat voorbij. Laat je niet verleiden een prik - of straks een 3e of 4e - te nemen om op reis te kunnen of leuke dingen te doen en weiger een QR code gebruik of je nu wel of niet gevaccineerd bent. Er zal dan vanzelf geen voedingsbodem meer zijn voor dit soort regels. Als mensen regels in angst opvolgen, dan is het eind zoek. We moeten niet enkele mensen de schuld gaan geven, maar ons gewoon niet meer laten testen. En bedenk dat er veel meer mensen niet gevaccineerd zijn, al geeft men anders te denken! Blijf bij jezelf en… vrij!

Eerlijk onderzoek is zeer noodzakelijk. Het valt maar te bezien of de voorlopige toelatingen van de vaccins verlengd zullen worden op grond van de belastende cijfers van bijwerkingen en sterfte. Ze lopen eind dit jaar af. Dan heeft het vaccin geen macht meer, omdat het nog weer ‘gekeurd’ moet worden. Is het soms hierom dat de overheid zo’n haast heeft met wegwerken van de voorraad vaccins? Je zou toch denken dat de overheid zich vreselijk moet voelen als ze al die bijwerkingen, al dat leed, al die verdeeldheid, al die problemen ziet en beseft dat zij dat op haar geweten heeft.
Heeft men moed, is men eerlijk en wil het volk gerechtigheid en eerlijkheid, dan zal men de vaccins geen toelating meer verlenen en coronapas en controle afschaffen zou je denken!

Wetenswaardigheden rond Covid-19, deel 9

Advocaat Niels Vanaken heeft videoboodschap opgenomen. Hij zegt bijna dagelijks persoonlijke berichten te krijgen van mensen die hebben ervaren dat er binnen hun familie of vriendenkring overlijdens en ernstige bijwerkingen opreden na de vaccinatie. Hij haalt in de boodschap verschillende voorbeelden aan. Plotse aandoeningen na vaccinatie worden afgedaan als toevallig, worden verzwegen of men wijt zelfs doodoorzaak aan doodswens, onachtzaamheid, onwil enzovoort. Hij legt uit dat veel mensen de verbanden niet inzien omdat men gehersenspoeld is, men klachten doodeenvoudig niet verbindt uit angst. Ook wordt het melden van bijwerkingen ontmoedigd. Ook artsen melden meestal de bijwerkingen niet bij het LAREB, wat wel hoort! De advocaat wijst erop dat er inmiddels al zo’n 1200 berichten van overlijdens zijn binnengekomen. Dat zijn er veel meer dan het bijwerkingen centrum LAREB heeft ontvangen (491). Er is een sterk vermoeden dat er bepaalde toxische stoffen in de vaccins zitten die niet op de officiële bijsluiter vermeld staan. Daar is al eerder over geschreven en ook gerapporteerd.
Bij het meldingscentrum bijwerkingen geneesmiddelen LAREB zijn ondertussen (15/8) het volgend aantal meldingen van bijwerkingen betreffende de vaccins geregistreerd:
Pfizer/BionNTech ( comirnaty): 49.265
AstraZenica (vaxzevria): 35.210
Moderna (Spikevax): 17.958
Janssen: 10.076
Daarnaast zijn er 33 rond trombocytopenie (gebrek stollingscellen), meer dan 1000 betreffende menstruatieklachten (uitblijven, heftige bloedingen, krampen), 271 heftige allergische reacties, 67 anafylactische shock, 491 (onderzochte) overlijdens gemeld. Te beseffen is dat het aantal bijwerkingen veel ernstiger is en veelvuldiger, maar dat er onvoldoende wordt gemeld om allerlei redenen (onwetendheid, druk van meerderen, tijdsnood, wat haalt het uit, niet aan gedacht, onbekend met mogelijkheid, geen verband willen zien, onderschatten van verband). Al met al, is het onbegrijpelijk - als men volksgezondheid voor ogen heeft - dat deze gang van zaken niet wordt gestopt. Normaal roept men al alarm bij enkele overlijdens en stopt men een proef bij enkele bijwerkingen. Nu reageert men op geen enkele waarschuwing, noodkreet. Het heeft niets meer te maken met publieke gezondheid, besluit de advocaat. Zelfs al zijn de meningen verdeeld, het zou toch vertrouwen wekken als de overheid het zekere voor het onzekere zou nemen en beleid bijstelt.

Bij het vaccinatiemeldpunt van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 komen steeds meer meldingen binnen. In middels zijn er 1456 sterfgevallen en 1402 gevallen van ernstige gezondheidsschade gemeld. ‘We vinden dit alarmerend’ zegt de BPOC2020. De teller stond op 13 augustus nog op 1300 sterfgevallen en 1150 ernstige gezondheidsschade. De commissie heeft Agnes Kant directrice van Bijwerkingencentrum Lareb opgeroepen te komen getuigen in een hoorzitting.

Het wetenschapsteam van ALETHEIA komt na grondige analyse van gegevens over de vaccins tot de conclusie dat goedkeuring niet zorgvuldig is uitgevoerd en ook niet wetenschappelijk verantwoord is. Er is niet voldaan aan wettelijke vereisten voor een tijdelijke goedkeuring van deze vaccins, noch zijn de nodige veiligheidsstudies beschikbaar. In het bijzonder eist ALETHEIA de onmiddellijke opschorting van de tijdelijke goedkeuring voor 12-15 jarigen. Er is geen enkel wetenschappelijk bewezen voordeel in deze leeftijdsgroep. Zeker ook vanwege de gemiddelde aantallen gemelde bijwerkingen zijn na de vaccinatie mogelijk ernstige negatieve gevolgen te verwachten. Bij correcte wetenschappelijke observatie en gebruik van de absolute risicoreductie is de effectiviteit lager dan 1,5 %. Ondanks een groot aantal ontbrekende onderzoeken naar veiligheid en talrijke relevante open vragen, verleende Swissmedic tijdelijke goedkeuringen voor de nieuwe op genen gebaseerde Covid-19 vaccins.
Arts Zev Zelenko waarschuwt voor wereldwijde genocidale gebeurtenis. Hij is genomineerd voor de Nobelprijs. Die krijg je niet voor niets. Hij noemt corona een psyop, of te wel een psychologische operatie. Er sterven meer mensen door de maatregelen dan door de ziekte zelf. Ook Nobelprijswinnaar Luc Montagnier en Mike Yeadon, voormalig vicepresident van Pfizer hebben gewaarschuwd voor genocide. Ierse professor Dolores Cahill heeft gezegd dat 90 % van gevaccineerde mensen binnen twee jaar zal komen te overlijden. Robert Malone, uitvinder van mRNA-vaccin heeft mensen gewaarschuwd het vaccin niet te nemen. Bevreemd het niemand dat het onverantwoordelijk te noemen is om niet te luisteren naar ook deze mensen die verstand van zaken hebben, meegewerkt hebben hier en daar aan de vaccins, maar nu inzien dat er iets heel anders aan de hand is en naar buiten komen met informatie wat zij eerder niet wilden, konden, mochten delen of hen onbekend was? (Lees artikel op NineForNews 17 augustus).

Advocaat Reiner Fuellmich
heeft een onafhankelijke rechtbank gevonden. Een van de rechters is Christian Dettmar uit Weimar die wél luisterde naar de experts van Fuellmich die aantonen dat er veel onwettelijks gebeurt op het gebied van coronabeleid/ maatregelen. Er zijn veel rechters die niet corrupt, maar wel bang zijn. Fuellmich hoopt meer zaken te winnen zodat meer rechters tot eerlijke vonnissen komen en men halt kan toeroepen aan gevaarlijke tendens rond wat er nu aan de wereld aan de gang is. Een groep advocaten heeft een rechtszaak tegen de staat Hawaï aangespannen namens 1200 eerste hulpverleners die protesteren tegen vaccinatieplicht voor overheidspersoneel. Advocaat Michael Green zei dat bijna 45.000 mensen die de vaccinaties hebben genomen binnen 72 uur zijn gestorven.

Blad De Gelderlander meldt: Zeven bewoners van een Vlaams woonzorgcentrum in Zaventem zijn overleden. Ze waren volledig gevaccineerd. Twee van de bewoners waren ongeneeslijk ziek. Sommigen hun gezondheid was slecht. Totaal raakten 20 van de 28 personen besmet. Ze waren allen gevaccineerd. Drie gevaccineerde bewoners van Huize Rosa, Nijmegen zijn overleden. Bestuur is geschrokken schrijft de Gelderlander. Vóór de uitrol van het vaccin is er in het zorgcentrum geen enkele uitbraak geweest! Een raadslid van de Nijmeegse gemeente twittert: ‘verpleeghuizen in Nijmegen kampen met nieuwe sterfgevallen van gevaccineerde mensen, keer op keer afdelingen in isolatie. Hoe gaan we verder, want vaccineren lost niets op, maar neemt levens. Abrien Aquirre, ergotherapeut die op 3 verschillende corona afdelingen in Hawaï heeft gewerkt zegt: ’ik heb 32 ouderen zien sterven vlak na Moderna-prik. Daar hoor je niets van in de media. Medische diagnoses werden aangepast, zodat mensen met b.v. longaandoening diagnose corona kregen. Er kan dan meer geld worden gewonnen. In sommige gevallen waren mensen net eens positief getest’. Dit soort berichten zijn er veelvuldig vanuit insiders van ziekenhuizen en zorginstellingen.

Er is een tendens om ongevaccineerden de schuld te geven van ‘een pandemie van ongevaccineerden’. Jo Biden, Anthony Fauci, Rochelle Walensky, Hugo de Jonge spreken hierover. Ook het NOS schreef dat ‘veruit de meeste covidpatiënten in het ziekenhuis niet gevaccineerd zijn. Maar.. klopt dit wel? Nee, het is juist bekend en zeer opvallend te noemen dat de meeste opnamen in de ziekenhuizen juist volledig gevaccineerden betreft. Professor Byram Bridle van Universiteit van Guelph in Canada zegt dat het ook niet waar is dat ongevaccineerden nieuwe varianten voortbrengen. Het zijn juist de vaccins die de nieuwe varianten veroorzaken. Ze richten zich op één enkel eiwit van het virus, dus het hoeft slechts één eiwit te veranderen om de vaccins te kunnen omzeilen. Dat zie je nu gebeuren: mensen die geprikt zijn, raken nog steeds en makkelijker besmet. Omdat de afweer een knauw heeft gehad juist door de vaccinatie, heeft een virus (mutant) dus juist meer kans ziek te maken! Ongevaccineerden bouwen een natuurlijke immuniteit op die veel beter bescherming biedt tegen nieuwe varianten dan het vaccin. Zij hebben daarbij niet te maken met de soms grote risico’s die aan vaccinatie kleven. IJsland en Denemarken hebben ondertussen erkend dat hun hoge vaccinatiegraad niet heeft geleid tot groepsimmuniteit. Zie ook vorig deel 8 de uitbraak van hoog aantal besmettingen na vaccinatie in Bhutan, Cyprus, Seychellen, Israël en ook in Nederland. 18 juli waren mondkapje en afstand houden in Engeland niet meer langer verplicht. De nachtclubs gingen ook weer open. Het aantal door Neil Ferguson (bijnaam ‘professor Lockdown’) voorspelde aantal besmettingen (100.000) en ziekenhuisopnames per dag (1000) bleek op 8 augustus op minder dan 27.000 gevallen uit te komen. Op het moment van zijn uitspraak waren er toen rond 45.000 ‘besmettingen’ per dag. Dat betekent dus dat sinds de afschaffing van de coronaregels de besmettingen met maar liefst 40 % waren gedaald!

The Lancet publiceerde dat onderzoek naar aanwezigheid van antistoffen na vaccinatie aantoont dat antistoffen (na vaccinatie met Pfizer en AstraZenica) al na 6 weken beginnen af te nemen. Na 10 weken kan het aantal antistoffen met al meer dan 50% gedaald zijn. Dat houdt in dat een vaccinatie maar voor zeer korte duur helpt, als het vaccin immers al wel helpt. Volledige immuniteit door vaccinatie is zeer discutabel, laten onderzoeken zien. Men stelt dat men de ziekte in geval van besmetting met het Coronavirus lichter doormaakt, maar het wel evengoed kan krijgen, dat meer mensen bevattelijker worden en niet gevrijwaard zijn voor besmetting. Helaas zijn de bijwerkingen veelal méér schuldig aan soms wel ernstigere problematiek terwijl doorgaans het doormaken van coronabesmetting mild tot zeer mild verloopt op uitzonderingen na die echter dan al zeer zieke of zwakke mensen betreffen en mensen met (latent) aanwezige ziekte die lang niet altijd al bekend is.

https://www.eutimes.net: Het eerste postmortem onderzoek bij een overledene die gevaccineerd was tegen Covid-19 toonde aan dat het virale RNA gevonden was in ieder orgaan en in iedere cel aanwezig was. Het RIVM meldt dat ChemSec, de Zweedse belangenorganisatie koolstofnanobuisjes heeft opgenomen in de ‘Substitute It Now’- lijst. Niet vanwege de koolstof per se maar vanwege de zeer kleine nanodeeltjes die alle cellen van levende wezens beïnvloeden waar dan ook. De stoffen op deze lijst ziet ChemSec als bedreiging voor gezondheid van mens en milieu. Het is voor het eerst dat een nanomateriaal in de lijst werd opgenomen. Het is bekend dat nanodeeltjes in iedere cel terecht komen en zelfs verspreid kunnen worden en door andere levende wezens kunnen worden opgenomen. De nanodeeltjes zijn mogelijk kankerverwekkend voor de mens. Ze zijn schadelijk voor de voortplanting. Ze zijn zeer slecht afbreekbaar in het milieu. Welke milieu effecten dit in de toekomst zal hebben is onbekend, maar men verwacht grotere impact dan men nu vermoedt. Daar het Covid-19 vaccin bestaat uit nanodeeltjes is het zeer bijzonder te noemen dat er niet eerder onderzoek gedaan is naar de risico’s en men toch gebruik maakt van nanotechnologie in de vaccins. Zeker nu zich laat aanzien dat bloed van gevaccineerden beeld vertoont dat hoort bij voorstadia van kanker. Ook het IARC, internationaal kanker instituut, maar ook het RIVM zelf ziet dat nanostoffen gevaren voor de menselijke gezondheid kunnen geven. Het gaat voornamelijk om de koolstofnanobuisjes waar onderzoek naar is gedaan. Bepaalde maat van grootte dikte en buigzaamheid zijn bepalend. Tot nog toe kan men niet stellen dat alle buisjes even schadelijk zijn. Uit voorzorg dient men echter nader onderzoek te doen. Men heeft al door huidig onderzoek verbanden gevonden tussen ontstaan van bindweefselvorming, stijfheid van weefsel, signaaleiwitten die tumoren eerder doen groeien. Eenmaal in de cel ontstaan er elkaar versterkende reacties die ook weer afhankelijk zijn van veel co-, synergetische factoren (conditie, medicatie, soort aanwezige stoffen of juist gebrek ervan). Kortom, het lichaam herkent de deeltjes als lichaamsvreemd en gevaarlijk, waardoor het lichaam een reactie vertoont die gezondheid ondermijnt.
Onderzoek door twee Chinese universiteiten en de Universiteit van Leiden heeft aangetoond dat in planten (algen, schimmels, micro-organismen en verschillende dieren) het stuifmeel kwaliteit van mindere kwaliteit was en de planten minder goed groeiden. De effecten waren sterker in de nakomelingen. Ook de algemene ontwikkeling van de nakomelingen was minder. Nakomelingen zijn dus duidelijk gevoeliger. Hoe het effect is op meerdere generaties is onduidelijk. Aantasting van het erfelijk materiaal leidt altijd tot verzwakking van de soort. Een soort kan dan b.v. uitsterven omdat ze minder goed tegen bepaalde omstandigheden of ziekten kunnen. Waar men nanotechnologie gebruikt bij mensen is dus zeer grote voorzichtigheid nodig. Beter is het om deze techniek niet te willen ontwikkelen en te gebruiken. Schade is onherroepelijk en men weet nog te weinig.

Huisarts Huib Rutten, voormalig specialist spoedeisende hulp, uit Leeuwarden zegt dat prikken van jongeren volstrekt zinloos is. Er zijn maar een paar kinderen overleden aan Covid-19. Moet je daarvoor 1,2 kinderen blootstellen aan de risico’s van vaccinatie? Hij voegt toe dat er absoluut geen reden tot vaccineren is vanwege het zeer klein percentage jongeren dat langdurige klachten kan overhouden aan een corona-infectie. Dat is vergelijkbaar met andere virusziektes. Al in de jaren 80 werd er geschreven over mensen die na een flinke griep niet meer de oude werden. Er is wat dit betreft dus geen extra zorg of iets nieuws. Hij geeft aan dat Sanquin, de bloedbank bekend is met het feit dat al 93% (!) van mensen trouwens antistoffen heeft! Hij voegt toe dat de vaccinatie het risico op hartontsteking, eenzijdige aangezichtsverlamming en mogelijk verminderde vruchtbaarheid verhoogt. Hij wijst er verder op dat de nanodeeltjes in de vaccins de bloed-hersenbarrière kunnen passeren. Het is onbekend van deze deeltjes aanrichten. Deze risico’s zijn niet te verwaarlozen en belasten de mens, de maatschappij en het hele leven. Hij heeft aangegeven geen prikken te willen zetten. Hij stelt ook dat duidelijk sinds mei vorig jaar geen sprake meer is van een pandemie. Ook huisarts Ramdas ut Lelystad weigert om zelf coronavaccins toe te dienen. ‘Omwille van de eed die ik heb afgelegd kan ik deze injectie niet geven. Ik weet immers niet of deze vaccinatie niet zal schaden. Ik heb mijn twijfels. Ik wil niet meewerken aan ongezondheid’. Er zijn veel artsen die de laatste tijd door het tot zich nemen van ándere informatie die via reguliere kanalen helaas niet wordt gegeven, gaan ontdekken dat de vaccins minder veilig zijn en minder nodig zijn dan aanvankelijk gedacht. Artsen zeggen: ’wij horen weinig hiervan. Als arts zijn we heel belangrijk voor de gewone burger die ons vertrouwt. Maar wij weten eigenlijk niets van vaccins en doen het met de informatie die zeer eenzijdig is. We ervaren ondertussen veel bijwerken die we lang niet altijd melden, ook omdat we teveel voor lief nemen, maar ook geacht worden het vaccinatiebeleid te steunen. We zien ondertussen dat de vaccinatie dikwijls risicovol is en niet voldoet. Wat zullen de lange termijneffecten laten zien? In sommige gevallen is een vaccin zeker een bescherming, maar bij gezonde mensen leveren ze teveel onaanvaardbare risico’s op, al hoeft niet ieder op korte termijn een bijwerking te ervaren. Arts Dan Stock legt uit waarom de maatregelen nutteloos zijn en vaccins de besmettingen niet voorkomen. Deze werken niet. Hij wijst erop dat de meerderheid van mensen die afgelopen maand besmet geraakt zijn, gevaccineerd was. Vaccinexpert Geert Vanden Bossche roept op het prikprogramma onmiddellijk stil te leggen. Vaccineren midden in een pandemie kan leiden tot allerlei varianten. Hij heeft een indrukwekkende staat van dienst, studeerde aan Universiteit Gent, Hohenheim, werkte voor diverse vaccinmakers zoals GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals. Ook was hij verbonden aan de Bill & Melinda Gates Foundation en de Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi). Hij merkt op ‘dat meerdere experts hebben gewaarschuwd voor de catastrofale impact van het vaccinatie programma. Het programma kan nooit leiden tot groepsimmuniteit. Hoe meer we vaccineren, hoe meer we het virus dwingen om te muteren. Wil je geen mutanten, zul je meteen moeten stoppen met enten’.

Patholoog Ryan Cole Idaho, legt uit hoe de ‘vaccins’ tegen corona kunnen leiden tot kanker en meer ernstige aandoeningen. Het hele immuunrespons wordt ontregelt. We zien dat speciale CD8 killer T-Cellen na de enting een zorgwekkend patroon vertonen en we weten niet wanneer ze zich weer normaal gaan gedragen. Er ontstaan ‘gaten’ in de natuurlijke verdedigingslinie. Herpesvirussen, humaan papillomavirus, klierkoorts enzovoort, krijgen dan meer ruimte terwijl de natuurlijke afweer bij een gezond mens juist bij machte is om kankercelontwikkeling te voorkomen of af te remmen. CD8-T-cellen houden juist kanker in bedwang. Ga je deze cellen verstoren - wat het vaccin doet - treedt kanker meer en meer op. ‘Ik heb het aantal gevallen van baarmoederkanker in mijn laboratorium de afgelopen zes maanden zien vertien- of vertwintigvoudigen. Dat is opvallend, na start van vaccinatie. Ik zie de veranderingen in een vroeg stadium. Het is mijn expertise en vak’.

Patholoog Roger Hodkinson sprak zich fel uit in een interview met RAIR Foundation USA tegen de coronavaccins. ‘Ze zijn niet nodig, experimenteel, gevaarlijk, leiden tot allerlei complicaties en mensen worden op machiavellistische wijze geïntimideerd om ze te halen’, aldus Hodkinson. ‘Ze doen ook nog eens niet wat ze beloven. Groepsimmuniteit is een beter alternatief dan het nemen van het vaccin. Hij waarschuwde ook voor de langetermijngevolgen. Twee derde van de gevaccineerden heeft last van bloedstolsels wat kan leiden tot hartfalen of dementie. Ook kan de vruchtbaarheid nadelig beïnvloed. Maar.. er is hoop: ‘de dominostenen beginnen te vallen en als het stof neerdaalt, zullen reputaties worden verwoest. De waarheid zal zegevieren. Eens zal de massa zien hoe ze is gemanipuleerd’.
De Zwitserse politie dreigt te stoppen met handhaven van covidregels en schreef dit in een brief aan de FSFP (Zwitserse fed. v. politieagenten). Het is niet eerlijk, ethisch verantwoord, menswaardig om te handhaven als regels in strijd zijn met de fundamentele rechten en op disproportionele wijze inperken. Eerder weigerden Canadese politieagenten te handhaven in Ontario.

Wetenswaardigheden Covid-19 deel 8

- Weer een onderzoek erbij dat het Spaanse onderzoek dat grafeenoxyde aantoonde in de vaccins, bevestigd. Dr. Jane Ruby, heeft evenals dr. Sucharit Bhakdi aangetoond dat bloeduitstrijkjes van gevaccineerden niets anders dan geklonterde bloedcellen bevat met metaalachtige buisachtige structuren ertussen en in de witte bloedcellen (macrofagen) fluorescerende witte puntjes. De kernen van de rode bloedcellen waren verdwenen. Rode bloedcellen zijn heel mooi rond en symmetrisch. Ze hebben een duidelijke kern. Deze cellen transporteren het zuurstof naar de cellen. Iedere arts weet, en iedere laborant (ondergetekende) weten heel goed hoe gezonde rode bloedcellen eruit zien. Er wordt alarm geslagen als er klonteringen optreden. Immers, het is een teken van een ongezonde situatie die ziekten met zich meebrengen van niet al te geringe orde. Zuurstof kan dan immers niet meer naar de cellen die dan hun werk niet meer kunnen doen. De neuro degeneratieve symptomen (Guillain Barré, MS, Magnetisch zijn, uitvalsverschijnselen), verergering van epilepsie enzovoort, maar ook flauwvallen, hoofdpijnen, duizelingen, grote moeheid kunnen gevolg zijn. We weten dat deze klachten er rijkelijk zijn na gevaccineerd te zijn. Ook deze artsen waarschuwen met klem niet te vaccineren en zeker kinderen niet die nog een heel leven vooruit moeten en een gezond lichaam vergiftigen en… waarvoor? (zie interview, Commonsense TV).
- Een groot onderzoek toont aan dat de meest herstelde Covid-19 patiënten een brede, duurzame immuniteit opbouwden na infectie. Antilichamen vertonen een verval met halfwaardetijden veel groter dan 200 dagen. Dat betekent dat nadien nog zeer ruim antilichamen werkzaam zijn. Het geheugen voor het Spike IgG eiwit in B-cellen neemt toe en houdt aan na de infectie. Bepaalde polyfunctionele T-cellen (cellen met specifieke afweer) herkennen verschillende virale soorten. Dat houdt in dat immuniteit veel groter is dan men stelt met de max 200 dagen! In een artikel in het toonaangevende medisch vakblad Nature wordt bewijs geleverd voor levenslang antistoffen voor SARS Cov-2.

- Het is heel duidelijk dat je voorzichtig moet zijn met vaccineren als iemand al een covid infectie heeft doorgemaakt en dus al antilichamen heeft, wat overigens nooit van te voren wordt getest, terwijl dit HEEL belangrijk is om te VOORKOMEN dat er een verhevigde reactie ontstaat na de vaccinatie! (www.cell.com cell-reports-medicine, gehele rapport zie https://www.cell.com/cell-reports-medicine/fulltext/S2666-3791(21)00203-2?s=03

- Bright Light News 4 juli: Medewerker verzorgingstehuis vertelt dat er 15 bewoners gestorven zijn na de coronavaccinatie. Ruim 2 weken na de eerste prik waren 61 bewoners besmet en 15 overleden. Ook 40 personeelsleden hadden corona gekregen. Verontrustende beelden die de wereld over gaan van mensen die na de vaccinatie stuiptrekkend op de grond lagen, op de brancard werden afgevoerd, de jonge vrouw die niet meer kan lopen en af en toe zomaar flauw valt, de vele neurologische problemen ontstaan of verergerd na de vaccinatie, toename of plots ontstaan van ernstige onverklaarbare reumatische pijnen, mensen die na de vaccinatie lusteloos zijn, veel last hebben van erge hoofdpijn, duizelingen, erge moeheid die zij niet van zichzelf kennen, het houdt niet op. Lastig is evenwel om bewijs te leveren dat de vaccinatie schuldige is. Veel artsen verbinden daarom de klachten niet met vaccinatie, en melden de bijwerkingen ook niet bij het LAREB, zeker als de symptomen ‘niet ernstig genoeg‘ zijn. Bijzonder is het dat niemand de vaccinaties halt roept en men doorgaat met promoten van de prik, waar eerder in ons land 5 sterfgevallen en ernstige bijwerkingen normaal reden was om de campagne van een nieuw medicijn te staken. Nu zijn er ontelbare ook vele niet gemelde bijwerkingen of sterfgevallen wereldwijd nog niet voldoende om de ingeslagen weg te herzien.
De GGD kan het feit dat veel jongeren herhaaldelijk flauwvallen na vaccinatie, niet verklaren.

-We weten het nog wel: plotseling had het virus in Nederland een A status. Opvallend genoeg was dat pas het geval nadat minister de Jonge was aangesproken over het feit dat de maatregelen niet gerechtvaardigd zouden zijn als het virus geen A status heeft. De Jonge beweerde dat het virus in rond 1,5 jaar in Nederland ongeveer 30.000 doden heeft veroorzaakt. Vreemd, omdat de teller officieel op ruim 17.000 staat. Dan nog is het bijzonder dat in het laatste getal de verwachte sterfte benoemd wordt van de mensen die statistisch gezien zouden komen te overlijden dit jaar. Alleen wat dit betreft zijn er dus al veel minder doden aan corona toe te schrijven dan men te denken geeft. De minister kon geen antwoord geven. Ook niet op de vraag hoe het zou kunnen dat in Florida en Texas waar de maatregelen waren opgeheven, er vervolgens geen negatieve effecten op de hele situatie in ook de ziekenhuizen was ontstaan. Hoe kon dat terwijl er een grote opleving van besmettingen met het virus of met een mutant was? Een mutant kan nooit schadelijker zijn dan het ‘moedervirus’. Wel kan een mutant (veel) besmettelijker zijn! Er zijn echter in geval van mutanten minder ernstig zieken te verwachten … tenzij zij gevaccineerd zijn en er door de enting in combinatie met een (her) besmetting een ernstige (over) reactie van het lichaam op het eiwit volgt!

-In Israël is veel ophef rond een filmpje waarop is te zien hoe leraren het spelletje ‘vaccineren’ spelen met kinderen. Onafhankelijk journalist Henning Rosenbusch zegt: het systeem is ziek. Het is indoctrinatie van kinderen die met dit soort dingen helemaal niet belast zouden moeten worden. Ook in Nederland is de aversie groot. Waarom wil je kinderen leren dat ze een masker af mogen als ze gevaccineerd zijn, aldus Journalist Eric van de Beek of oud-professor Kees van der Pijl: is dit het instuderen van een nieuw Auschwitz als feestelijk kinderpartijtje?

-Het RANZCOG (royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists) kan veiligheid rond mRNA-vaccins niet waarborgen. Ze konden niet vaststellen dat er geen misvormde baby’s geboren zouden worden en konden verband tussen het vaccineren in een vroeg stadium en geboorteafwijkingen niet vaststellen omdat nog geen van de gevaccineerde personen was bevallen. Ze weten dus nog niet hoe het vaccin uitwerkt. Toch vindt men het normaal om zwangeren te enten.

-Theo Schetters, vaccinatie deskundige benoemt dat beleidmakers de bijwerkingen van de Covid vaccins niet aanvaarden. Er waren 350 sterfgevallen zeker en gewis geregistreerd en 1100 ziekenhuisopnamen op de IC door vaccinaties! We horen daar niet van….

-Niemand wordt voorgelicht over het feit dat het mRNA vaccin in alle delen van ons lichaam, in iedere cel dus, in ons DNA is terug te vinden. Wat het effect is, is onbekend. Niemand weet dat, al kun je als deskundige ervan uitgaan dat het lichaam zal overreageren op het spike eiwit dat totaal lichaamsvreemd is, veel meer dan men te denken geeft. Een groot autopsie onderzoek heeft onlangs geconstateerd dat inderdaad in IEDERE lichaamscel ongewenste, giftige stoffen worden gebracht middels de mRNA techniek! Het spike eiwit komt dus in IEDERE cel. Men beseft niet welke grote gevolgen dit zal hebben. (denk aan veranderingen in hersencellen en voortplanting cellen). De doorsnee burger weet dit niet, wat helemaal niet vreemd is. Hij is immers geen medicus of wetenschapper. Maar… het wordt hem niet verteld voordat hij de injectie krijgt…
Internist, cardioloog, epidemioloog, professor Peter Mc Cullough die een A4tje kwalificaties op zijn vakgebied te naam heeft staan – dus heel wat meer kennis heeft dan onze leidinggevenden en adviseurs – stelt dat het vaccinatieprogramma tegen corona in februari al stilgelegd had moeten worden. Er zijn al meer dan 12.000 sterfgevallen na de coronavaccinatie geregistreerd. wel 86 % van de overlijdens kon rechtstreeks worden gelinkt aan het vaccin. Het vaccin zal de geschiedenis ingaan als de meest gevaarlijke biologische, medische product uit de menselijke geschiedenis.
De prik is giftig en ontzettend gevaarlijk. (Dat betekent overigens niet dat ieder zal last zal hebben of (ernstig) ziek wordt. Dat heeft te maken met je geestelijke en lichamelijke weerstand, conditie, stapeling van gifstoffen, frequentie enz.). Het spike-eiwit dat wordt aangemaakt valt het lichaam aan. Iedere cel lijdt eronder en beschadigt de bloedcellen en veroorzaakt gevaarlijke stolsels. Hij waarschuwt het vaccin niet te nemen. Het middel is erger dan de kwaal. Op een natuurlijke manier het virus te lijf gaan is altijd nog beter voor de algemene gezondheid. Kijk eens naar de torenhoge onkosten die gemaakt zijn en die tot nu toe niet veel opleveren dan veel bijwerkingen, grote onzekerheid en de te verwachten ziekten en verzwakkingen in de (nabije) toekomst. Sterker nog, er moeten nog vaccins en prikken bij roept men. Als het vaccin eenmaal in het lichaam zit, kan het er niet meer uit. We weten niet hoe we de complicaties die ook dodelijk kunnen zijn, kunnen behandelen. Dit stuk kan de wetenschap niet de baas. Hij waarschuwt ook voorzichtig te zijn en 2-4 weken uit de buurt van anderen te blijven omdat we te weinig weten over ‘shedding’. Dit is het verschijnsel waarbij de gevaccineerde het spike-eiwit overdraagt via hoesten, speeksel, uitwasemen of zweten.

-Stephanie Seneff, Lab voor computerwetenschappen en kunstmatige intelligentie, Cambridge en Greg Nigh Naturopathische oncologie, Portland onderzochten aandoeningen, onbedoelde gevolgen van de mRNA -vaccins: in een lijvig rapport beschreven zij de verbanden en waarom dit zo is. Het is in te zien voor de liefhebber in het International Journal of Vaccin Theory, Practice and Researsch via link https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/23.

-Dr. Robert Malone, uitvinder van de mRNA-vaccintechniek vertelde 18 juli dat hij grootste zorg heeft. In landen met de hoogste vaccinatiegraad schiet het aantal coronagevallen omhoog. In de landen met de laagste vaccinatiegraad is dit niet het geval. Zo is op Cyprus bijvoorbeeld de meerderheid gevaccineerd, maar wat zien we: tegelijkertijd heeft Cyprus per hoofd van de bevolking de meeste nieuwe coronabesmettingen ter wereld. Op de Seychellen waar het aantal ‘coronabesmettingen’ weer stijgt, zijn 6 volledig gevaccineerde mensen overleden schrijft het magazine Fortune, terwijl het land één van de koplopers is waar het op vaccineren aankomt. Men gaf de schuld van de overlijdens aan de zeer besmettelijke deltavariant. In Bhutan werd 64 procent in een week gevaccineerd. Enkele dagen hierna schoot het aantal gevallen van besmettingen omhoog. Ook in Nederland zien we grote toename van besmettingen terwijl er al zoveel mensen zijn gevaccineerd. Zelfs in de krant lezen we dat de besmettingen vooral plaatsvinden bij reeds gevaccineerden! In ziekenhuizen is het percentage van ziek door gevaccineerd, ver over het midden!
Je zou dus denken dat men het tij keert en inziet dat gevaccineerd zijn niet veel oplost, juist zieker maakt, je onvoldoende beschermd bent door de vaccinatie(s)en je ook nog niet eens wordt ontheven van maatregelen zoals men eerder beloofde.

-Begrafenisondernemer John O’Looney uit Milton Keynes plaatste een bericht dat meteen werd verwijderd. Hij vertelde dat 2020 interessant genoeg rustiger was dan 2019. De sterfte was niet toegenomen. Toen men op 6 januari 2021 begon met vaccineren, schoot het sterftecijfer omhoog, tot 2,5 maal zo hoog als normaal. Ook de Oostenrijkse begrafenisondernemer Klaus Pichler weet dat er geen oversterfte is door corona. ‘We hebben elk jaar ongeveer 165 doden’, zei hij. Daarvan stierven er vorig jaar officieel 9 aan corona. Dat waren ouderen tussen 65-80 jaar die al ziek waren. Ook bevonden zich zware rokers, alcoholisten onder de groep. Ze hadden allen een slecht werkend immuunsysteem. Van collega’s hoorde hij dat sterfte niet afweek van normale niveau. Om het dichterbij te zoeken: In Amstelland nabij Amsterdam sprak ik een begrafenisondernemer die hetzelfde opmerkt. Er zijn maar amper méér sterfgevallen dan die statistisch gezien werden verwacht voor dit jaar. Deze persoon kent in het prive leven geen enkel coronasterfgeval. Het betreft een groot bedrijf. Na dit gesprek vertelde deze persoon overigens gevaccineerd te zijn. De melding betrof geen vooringenomenheid, het was een aanvankelijk spontane opmerking.

Wetenswaardigheden Corona - Covid-19, deel 7

Wetenswaardigheden deel 7.

Beslissing kinderen rond vaccinatie
Normaliter mag een kind van 12-18 jaar niet zelf beslissen over medische handelingen op bepaalde uitzonderingen na. Dat geldt dan nu ineens niet voor het covidvaccin. Kinderen v.a. 16 mogen zelf beslissen. Je zult de ouder maar zijn van de puber die dwars is, het thuis stom en vervelend vindt, of gewoon zich wil afzetten tegen wat hij thuis hoort alleen al omdat hij puber is. Heel normaal. Een tijd van verkennen, eigen wil en mening ontdekken. Daar hoort oprekken en negeren van grenzen, zoeken van het andere dat je niet kent en veel beter lijkt, ook bij. Dit gegeven wordt echter gebruikt - misbruikt - door de overheid. Prikbussen worden voor school gezet, jongeren gelokt, met een ijsje of iets, jongeren worden uitgenodigd voor een dansfeest met een bekende DJ, zodat ze zich maar willen laten prikken. Dat gaat sneller zonder je ouders, mét je vrienden om je hee voor wie je vaak geen kleur wilt bekennen zoals je hart dat graag wil of ziet. Zeker in een omgeving waar alles even mag en leuk is. De druk is groot.
Nog maar niet gesproken over het feit dat ze vergiftigd worden met de moraal dat je alles moet doen voor iets leuks, toegang tot een feestje, een reis. Je leert je heilig goed - je lichaam dat je éénmalig hebt en onveranderlijk bij jou hoort - in te spuiten met iets waarvan NIEMAND weet hoe het gaat reageren.
Is dit niet een alarmbel die rinkelt? Zien en erkennen dat we zo diep gezonken zijn dat we ons laten omkopen en jongeren, kinderen te gebruiken terwijl het allang achterhaald is dat er een grote pandemie met zeer ernstige sterfte is (was) en de lange termijnwerking en -bijwerkingen NIET zijn getest? Een misdaad tegen de mensheid dit risico te nemen, terwijl we het hebben over een gewone griep die evenwel naar kan uitpakken voor mensen met onderliggende ziekten. Men laat nog steeds cijfers zien en horen die niet gestoeld zijn op eerlijk onderzoek en juiste verzameling van feiten. Men gebruikt verschillende uitgangspunten en kaders door elkaar en het volk maar denken dat IEDEREEN gevaccineerd is, IEDEREEN meedoet, IEDEREEN alles maar normaal vindt. Maar gelukkig zijn er nog veel mensen die zich niet laten meeslepen en zijn er ook nog veel twijfelaars. Daarom is het zo belangrijk dat de aandacht niet verslapt maar mensen blijven doorgaan met zaken benoemen die aandacht nodig hebben om mensen maar wakker te maken zodat zij nog een verstandige keus kunnen maken. Straks is het te laat. Als het vaccin in je zit, is het nooit meer weg te halen en doet het zijn werk. Er zijn teveel al alarmerende berichten om de risico’s te negeren. Juist ook voor kinderen die de toekomst hebben, toch?
Neem de moeite om te luisteren, te informeren naar de mening, de onderzoeken van gewone serieuze artsen en onderzoekers die hun nek durven uitsteken om te waarschuwen tegen wat er nu allemaal gebeurt. Steek niet de kop in het zand. Natuurlijke immuniteit is juist wat nu nog zo goed kan groeien door jongeren volop in het leven mee te laten doen. Als ze ziek worden is het gewoon een griep, maar hebben ze het wél gehad en hebben ze meegewerkt aan preventie voor verspreiding naar de risicogroepen. Trouwens, deze zijn al ingeënt. Dus… waarom zorg???
Teken de petitie en stuur hem door! https://petities.nl/petitions/stop-het-vaccineren-van-kinderen-tegen-covid-19

Geprikte tieners moeten een vierde golf helpen voorkomen. Men geeft nu (makkelijk) toe dat de lockdown toename liet zien van kindermishandeling. Er was mentale schade door de beperkende maatregelen bij een groot aantal jongeren. Dat werd genegeerd toen het voor de gewone man al meer dan duidelijk was. Maar.. nu wordt het aangepakt als reden om maar te vaccineren. Immers, men hoopt er nog meer schade bij jongeren door te voorkomen omdat immers het vaccineren een vierde golf zou weghouden, dus een lockdown voorkomt. In Trouw staat in een artikel te lezen dat omdat niet iedere volwassen Nederland zijn prik komt halen, de tieners dan maar moeten bijspringen. Het ligt dus weer aan de ‘asociale mensen die niet geprikt willen worden’ dat tieners wél gevaccineerd ‘moeten’ worden. Dit is een zeer stigmatiserende en beschuldigende opmerking.

Coronavarianten veroorzaakt door vaccin
Nobelprijswinnaar Luc Montagnier vertelt dat de coronavarianten veroorzaakt worden door het vaccin. Hij noemt het vaccinatieprogramma een onaanvaardbare fout. Het fenomeen antilichaamgemedieerde versterking van infectie (ADE) is bij iedere epidemioloog bekend, maar er wordt over gezwegen! Hoe kan men zeggen op basis van wetenschappelijke bevindingen beleid te maken terwijl men deze cruciale wetenschappelijke grondregel negeert?
Ook wordt er geschreven dat het beeld in ieder land hetzelfde is: het aantal sterfgevallen stijgt evenredig met het aantal toegediende vaccins. Het is duidelijk dat er teveel berichten in de media zijn over verzorgingstehuizen die enkele dagen nadat de bewoners waren gevaccineerd, werden getroffen door corona. Zelf heb ik in het hele coronajaar geen ernstig zieke coronamensen gekend en er niet van gehoord op 2 gevallen na. Ik heb gehoord van 1 covid dode. Mijn netwerk is groot en… dichtbij, zelfs in de risicogroep! Wel heb ik vanaf maart gehoord van tientallen ernstig zieken en ook veel overledenen nadat ze gevaccineerd zijn. Vreemd genoeg hoorden we niet zo zeer de redenen van overlijden. Zeker weten doen we het niet, maar is het verband niet opvallend? De doden waren bewoners van verpleeghuizen. De ernstig zieken woonden ook thuis en waren voorheen zonder aanmerkelijke klachten en leefden gezond.

Helpt het Covid-19- vaccin voor virusmutanten?
Nee. Dat het vaccin niet zou gaan helpen voor de virusvarianten is zo vreemd nog niet. Men was te eigenmachtig en dramde door tegen beter weten in. Geen mens heeft ooit nog tegen griepvirussen afdoende een vaccin kunnen ontwikkelen. De mens kan niet beter zijn dan de natuurlijke orde is. Hij kan hem wel met voeten treden uit zelfgenoegzaamheid en krijgt daarmee vroeg of laat de deksel op zijn neus op welke wijze dan ook. Virussen passen zich snel en slim aan en de uitwerking is persoonsafhankelijk. Nooit zal ieder ziek worden in de zelfde mate, al is er een gemeenschappelijke noemer te vinden. Er is maar één weg om aanpassingen van virussen te voorkomen of de baas te zijn. Dat is zorgen voor een zo goed mogelijk werkend immuunsysteem, wat in belangrijke mate mogelijk is door een gezond natuurlijk leven, onthouden van zoveel mogelijk gif- en belastende stoffen, een vast vertrouwen in het doen van wat de liefde in iemand wil.

Bloedstollingsproblemen - vaccinatie ondanks al aanwezige antilichamen.
Robert Malone Analyticus in de biosector schrijft dat het probleem met bloedstolling nadat mensen zijn gevaccineerd niet meer ontkend kan worden. Er zijn teveel aangemelde gevallen. We weten dat Covid-19 een sterk verband heeft met immunotrombose wat resulteert in beroerte en CVT. De CVT die optreedt na Covid-19 mRNA-vaccinatie zou mogelijke herhaling kunnen zijn van de trombotische complicaties die worden gezien bij acute covid-19. Zelfs de WHO heeft gewaarschuwd dat Covid-19-vaccinatie in verband kan worden gebracht met verhoogd risico op het ontwikkelen van Covid-achtige ziekte of complicaties.
Vandaar ook dat mensen vaker slechter op een tweede vaccinatie reageren. De bijwerkingen zijn nogal eens ernstiger als iemand voordat hij gevaccineerd werd al antilichamen had. Iemand die dus al op natuurlijke wijze Covid had doorgemaakt (vaak is niet bekend dat iemand Covid had doorgemaakt) en antilichamen heeft en toch gevaccineerd wordt, loopt extra risico. Logisch als je je bedenkt dat je eigen immunologische natuurlijke afweer nog eens wordt overlopen door een vaccin. Het lichaam raakt in de war en kan eigen cellen aanvallen.
Als je twijfelt over wel of niet vaccineren, laat dan EERST testen (vingerbloedprik) of je antilichamen hebt. Waarom zou je je dan laten vaccineren? En je sluit extra risico uit. Waarom koos de overheid niet voor deze ingebouwde eenvoudig toe te passen veiligheid? Zeker nu bekend is dat antilichamen wellicht levenslang blijven bestaan!!!??

Tweedeling
Een mevrouw kucht, iemand snuit zijn neus. Iemand in de buurt zegt zuur en bits dat je thuis had moeten blijven. Gewone kuch, nies of snotneus kan en mag niet meer. De angst is er zo in gepompt dat veel mensen onverdraagzaam zijn en elkaar nawijzen. Is dit de bedoeling voor de toekomst dat werkelijk alle begrijp, mededogen en vertrouwen verdwijnen? Gaan we werkelijk tegenover elkaar staan in plaats van naast elkaar? Weet jij waarom iemand niest, kucht, traanogen heeft. Ging jou dat eerder iets aan? Sprak je elkaar daar eerder over aan? Angst doet vreemde dingen met een mens. Het haalt het dierlijke naar boven als je niet oppast.

Parkinson & ALS
In de natuurgeneeskunde is het verband al zo lang duidelijk: veel systeemziekten zijn het gevolg van stelselmatig inenten. Begrijp mij goed. Soms is inenten goed of noodzakelijk. Zeker als bepaalde mensen een te groot risico lopen of geen deugdelijke afweer hebben. Om zomaar in te enten uit gemak, angst of besparing van werktijd, is slecht en oneerlijk, zeker als het een haastig ontwikkeld vaccin betreft dat nog niet eens volledig getest is, niet op alle groepen mensen en lange termijn bijwerkingen helemaal nog niet. Waar nu verantwoorde grenzen en mogelijkheden liggen, is nog steeds niet duidelijk voor veel mensen. Niet willen inenten heeft lang niet altijd te maken met ‘streng gelovig zijn’ zoals veel mensen schijnen te denken. Nee, je kunt het gevaar van inenten beter zien omdat je ánders over het ontstaan en voorkomen van ziekten denkt en méér factoren laat meewegen in waarom iemand wel of niet ziek wordt.

Vaccin gaat je ziek maken
Stephanie Senef, MIT- wetenschapper vertelde dat het Coronavaccin je absoluut ziek kan maken. Ze waarschuwde zoals meer wetenschappers dat het spike-eiwit het gevaarlijkste onderdeel is van het virus en dat je lichaam daar na vaccinatie veel te veel van gaat aanmaken. Je krijgt dus een overreactie van je eigen lichaam. De reactie zal in veel gevallen te hevig zijn omdat het spike-eiwit in alle cellen zit en dus aangevallen moeten worden. Je hoeft geen getalenteerde belangrijke wetenschapper te zijn om te weten dat deze reactie op een onnatuurlijk, gemanipuleerd eiwit te hevig zal zijn, zeker als dit verpakt in nanodeeltjes overal doorheen gaat en dus overal komt in je lichaam! Het zal een kwestie van tijd zijn dat we gaan ontdekken wat dit gemanipuleerde eiwit dat dus ook in de hersencellen binnenkomt, zal doen met onze gezondheid. Veel auto-immuun en systeemziekten zoals Parkinson en ALS zijn te verwachten binnen jaren.

Veel kinderen verkouden
Normaliter krijgt iedereen wel een staartje mee van verkoudheid of griep tijdens de winterperiode. We lozen er onze afvalstoffen mee. We verbranden door koorts onze ziekteverwekkers of dit nu virussen of bacteriën zijn of belastende stoffen uit omgeving, voeding - en jawel - gedachten en overtuigingen die we hebben. De slijmvliezen doen hun best om de rommel uit het lichaam te werken. Minder eetlust is goed zodat het lichaam tijd krijgt om het proces van schoonmaak goed te laten verlopen. De grotere moeheid is belangrijk om zodoende toch een tandje lager actief te zijn, zodat de rust het lichaam helpt om zijn werk te doen en weer aan te sterken. Althans, zo bekijkt de natuurgeneeskunde het doormaken van een infectie zoals deze. Als dit soort eenvoudige infecties niet worden uitgeziekt, maar worden weggedrukt in plaats van op natuurlijke wijze uitgeziekt, al kun je uiteraard hier allerlei remedies bij inzetten om het proces veilig en goed te laten verlopen, ontstaan op den duur ernstigere infecties die veel lastiger te verhelpen zijn. Men zal dan doorgaans vaker of erger ziek zijn. Als ook deze pogingen om het lichaam te ontdoen van kwalijke stoffen die ook afkomstig kunnen zijn van medicatie, verkeerde of teveel aan voedingsstoffen, zullen op den duur diepere ziekten ontstaan. Je komt zodoende van het een in het ander. Als we iets bij de wortel aanpakken, is het leed echter sneller en makkelijker geleden. Maar.. dat willen we niet meer. We moeten door en hebben geen zin in oponthoud en obstakels die ons niet uitkomen.
Tijdens het warme weer kampte Nederland met het RS (Respiratoir Syncytieel) virus, het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen. Het is een virus dat normale ontstekingen van de kleine luchtwegen kan veroorzaken. ‘Het is voor het eerst’ zegt Louis Bont van het UMC Utrecht ‘dat hij in vijfentwintig jaar dit virus in de zomer ziet.’ Zo vreemd is dit niet, want als je allemaal binnen blijft en afstand houdt, dan kun je geen kudde-immuniteit opbouwen. Kijk en dat is nu juist wat averechts werkt! We hebben de oefening van ons immuunsysteem hard en hard nodig. Kinderen oefenen het vaakst. Zij moeten weerbaar worden. Naar buiten dus, normale hygiëne toepassen en positief gemoed, blijmoedig en … met vertrouwen! Dat je mensen met risico wil beschermen, oké. Maar laat ieder vrij en geef kinderen de kans gezond oud te worden met de te overwinnen infecties. Hoe meer weerbaar ze naar geestelijk incasseren van tegenvallers zijn, een warm nest en support ondervinden, des te makkelijker ze een infectie kunnen overwinnen. Ik zeg niets nieuws, maar haal aan wat de gehele mensheid al lang weet, maar nu hier en daar vergeten is of niet meer wil horen om allerlei redenen.

Wie is verantwoordelijk?
Misschien oud nieuws, maar veel mensen schijnen het niet te weten: wie de prik zet, is verantwoordelijk. Wie is dat? Tja, zelfs voor huisartsen is dat niet altijd even duidelijk. Weet je trouwens dat je voor alle medische handelingen toestemming moet geven? Hoe zit dat met het Covid-19 vaccin? Wie is hier verantwoordelijk en heb je getekend? En.. wat betekent dit voor je als er iets fout gaat? Ga maar eens zoeken.

Track & Trace
Als je een postpakketje wilt volgen is het handig om het te kunnen traceren. Maar vind je dat nog zo vanzelfsprekend als jij zelf getraceerd kunt worden middels je ingespoten vaccin? Geen aanname, maar er is al sprake van (dark web). Zo vreemd nog niet eigenlijk. Immers allerlei stoffen zenden iets uit. Spike-eiwitten zwermen rond een gevaccineerde. Hij wasemt ze uit door zijn adem, zijn huid of lichaamsvochten. De deeltjes kunnen met jouw DNA vermengd terug te voeren zijn op waar jij bent.
Misschien toch eens goed om op onderzoek te gaan en te zien hoe dit zit om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen rond wel of niet gevaccineerd te kunnen worden.

Laat je niet gek maken
Men stelt dat eerder maar 60% van de mensen gevaccineerd wilde worden en nu liefst 94%. 90 % van jongeren in de leeftijd 16-24 jaar zegt zich te zullen laten vaccineren. Maar voelen zij zich verplicht, mogen, durven zij wel te zeggen dat ze niet willen? En hoe groot is de druk en hoe goed kan een jongere overzien wat gevolgen kunnen zijn als men eenzijdig voorgelicht wordt? Als het percentage mensen die zich willen vaccineren werkelijk zo hoog is, zou er toch geen grootscheepse campagne om mensen over te halen hoeven te zijn? En als volwassenen zich dan massaal laten enten, zou ook de jeugd niet gevaccineerd hoeven te worden, toch? Geloof en vólg de cijfers niet. Gelukkig zijn er veel meer mensen die kritisch zijn en zich niet willen laten vaccineren alleen… spreken zij zich helaas veelvuldig niet openbaar uit vanwege de druk en uit angst voor asociaal of dom versleten te worden.. Helaas zullen veel mensen uiteindelijk ondanks een goed voornemen zich niet te laten vaccineren voor de bijl gaan als ze daardoor wel naar een feest kunnen, of mogen reizen. Maar hoe blij ben je straks als je voordelen mogelijk nadelen blijken te zijn? Of dat nadeel jou betreft zul je nooit van te voren weten. Maar… waarom een root risico nemen terwijl de ziekte waarvoor je ingeënt wordt eenvoudig door te maken is, als je het al oploopt? Laat je goed informeren en niet alleen door de overheid en dezelfde mensen die je steeds hoort en ziet via de media. Durf het eens aan om andere kanalen en mensen te beluisteren en wijs niet meteen een andere mening of onderzoek af.
Je kunt maar één keer niet gevaccineerd zijn. Het gaat niet meer uit je lijf. Geef jezelf voordeel van de twijfel en ga niet overstag om materiële belangen en pretjes. Je bent vrij en niet asociaal als je niet kiest voor vaccinatie. Wees blijmoedig, optimistisch, eerlijk en dienstbaar en vráág bescherming aan God voor wie alles mogelijk is, wat men er ook van zegt. Ook een vaccin kan door Hem onschadelijk gemaakt, maar… logisch zal het zijn, dat dát pas mogelijk is als je besluit uit wezenlijke belangeloze liefde was genomen en je dus Hem door jou aan het werk laat. Geen mens kan oordelen en mag je veroordelen. Boven de aantijgingen staan is soms lastig, maar zal je sterk maken. Je bent veel minder alleen dan je denkt, dus kom voor jezelf op! Zoek gelijkgestemden op. Je zult ze vinden!

Delta variant – meer zieken te verwachten
In een artikel in The Daily Expose 3 juli, staat te lezen dat er een opmerkelijke opvallendheid is. Volgens de tabel uit de Public Health Engeland kunnen we zien dat het aantal positieve gevallen van de Delta-variant bij niet-gevaccineerde mensen het aantal positieve gevallen van de Delta-variant bij volledig gevaccineerde mensen met ongeveer 7,4 tot 1 overtreft. Je zult dan denken dat de Covid-19 vaccins goed werken. Maar nee, want als we het aantal mensen nemen dat ten minste 1 dosis van een Covid-19-vaccin heeft gehad (27.192) zien we dat het aantal niet-gevaccineerde mensen dat positief is getest op de Delta-variant slechts groter is dan het aantal mensen dat ten minste 1 dosis van een Covid-19-vaccin heeft gekregen, met ongeveer 1.97 tot 1.
Volgens de tabel kunnen we zien dat van de 53.833 bevestigde gevallen van de Delta Covid-variant bij mensen die niet waren gevaccineerd, er 831 op de spoedeisende hulp kwamen, met als gevolg een nachtelijke opname. Dit is goed voor 1.54% van de bevestigde gevallen bij mensen die niet zijn gevaccineerd. Van 7.235 bevestigde gevallen van de Delta-variant bij mensen die volledig zijn gevaccineerd, kwamen er echter 190 op de spoedeisende hulp. Dit is goed voor 2,6% van de bevestigde gevallen bij mensen die volledig zijn gevaccineerd.
Mensen die twee doses van een Covid-19-vaccin hebben gekregen heeft 70% hoger kans om met de vermeende Delta Covid-Variant te worden opgenomen!
Van geen van de vaccins is bewezen dat ze infectie voorkomen of verspreiding van het vermeende Covid-19-vaccin voorkomen.
Wat betreft overlijdens: van de 53.822 menen zijn er 44 overleden. Dat is 0.07 % die van de niet gevaccineerden overlijdt. Van de 7.235 mensen die volledig waren gevaccineerd, zijn er echter 50 overleden. Dat is goed voor 0.69 %. Uit de gegevens die opnieuw zijn gepubliceerd door Public Health England, blijkt dat mensen die twee doses van een Covid-19-vaccin hebben gekregen een 885,7% hogere kans hebben te overlijden aan de Delta Covid-variant dan mensen die niet zijn gevaccineerd.
Eerder is al gewaarschuwd dat vaccins de wijze waarop het immuunsysteem op infecties reageert verandert en andere slapende infecties bij gevaccineerde persoon kunnen worden geactiveerd.
Dat betekent in de praktijk dat geënte mensen ook meer kans lopen op een ziekte die eerder sluimerend aanwezig was, maar manifest wordt door de immuunsysteembelasting door de inspuiting. Omdat veel mensen niet zo gezond zijn als ze denken en de huidige lichamen nogal verzwakt zijn door genetische, omgevings- en voedingsfactoren lopen veel mensen risico een ernstigere reactie te krijgen.
Er is een groot vermoeden dat de massale vaccinatiecampagnes de snelheid kunnen versnellen waarmee de vaccinresistente gemuteerde stammen dominant worden onder alle SARS-CoV-2 stammen. Omdat er al zoveel mensen een eerste dosis hebben gekregen en een massale groep binnenkort de tweede vaccinatie zullen krijgen, is een enorme crisis in de komende winterperiode te verwachten (lees rapport PHE).

Gera Hoogendoorn-Verhoef

Wetenswaardigheden Corona 6

WEF topman Klaus Schwab vertelde in een interview 2016 al dat er binnen 10 jaar een verplichte wereldwijde gezondheidspas zal worden ingevoerd en alle mensen geïmplanteerde microchips zullen krijgen. In 2021 is de eerste fase van invoering van dit plan gestart met het invoeren van de test- en vaccinatiebewijzen. Het is de aanloop voor meer… Het betreft een belangrijke gebeurtenis die in de Bijbel is genoemd als ‘teken van het beest’, maar wat velen niet geloven, niet willen geloven of gewoonweg niet zien omdat ze de voorspellingen in de Bijbel niet kennen of niet geloven en ook geen nader onderzoek willen doen.
In mijn boek ‘sleutels tot openbaringen’ (verschijning 1 juli ’21) leg ik vers voor vers uit wat er in de Bijbel beschreven is voor de moderne tijd die al ruim 100 jaar geleden begon met de industriële revolutie. Het geeft duidelijkheid, waarschuwt ons, geeft ons handvatten om het vreselijke dat te gebeuren staat – en aan het gebeuren is – te voorkomen. God werkt door ieder mens die weet dat dit zo is en Hem (de Liefde) door zich heen laat werken! Deze kracht moeten we gebruiken in plaats van leven in angst, ‘na mij de zondvloed’, ik ga lekker door en wens niets aan te passen’. Nadruk leggen op wat er allemaal slecht is - dus het slechte aandacht geven - is eigenlijk teveel eer en is ook niet goed! Toch is het ook weer nodig om mensen die anders willen en beter weten, maar nog twijfelen te helpen zien wat er gaande is, zodat ze daadkrachtig vol vertrouwen en goede moed standpunt kunnen innemen om mee te helpen om het rijk van vrede – de nieuwe wereldorde - van de liefde - te vormen.

Ja, satan - die ook een Nieuwe Wereldorde belooft en dus ook een Great Reset wil - bestaat nét zoals God ook bestaat! Juist omdat alles wat geestelijk was naar het rijk der fabelen is verdwenen kon dit geloof dat hij niet bestaat, zich ontwikkelen waardoor de mensheid steeds meer steun zoekt in de materie die juist uiteindelijk gevormd is uit satans wezen: de liefdeloosheid. Overal waar materiële hulpmiddelen en ontwikkelingen zijn waaraan grof verdiend wordt, dit niet eerlijk wordt verdeeld ten goede van de medemens, waardoor macht wordt gegenereerd, ongelijkheid, armoede, onrecht, onvrijheid, ongezondheid, dwang groeien is dit nooit van God, maar van niet-God. Als je dan God (de Liefde) weghaalt uit de wereld, is het wel logisch dat mensen hun toevlucht zoeken naar wat ze zien, horen, kennen, vertrouwd is, hen uitkomt en dus gewenst wordt, en wél die mensen geloven die dit steunen, voorleven en beweren. Een streven naar een hoger doel – wezenlijke vrede, liefde en gelijkheid – worden dan al maar snel utopie. Zeker als dan beetrekkelijke wetenschap, materiële belangen roepen dat zij het wel weten... en niets anders je redden kan en God dood is… zoals velen beweren.
Het is satans bedoeling om ervoor te zorgen dat de mensheid onder zijn invloed komt te staan en daarmee volledig wordt afgesneden van God. ‘Hoe kan dat’ zou je zeggen.’ Er is toch altijd hoop en God is er toch voor iedereen?’ Ja, maar zelfs God kan niets doen voor de mens die ZELF KIEST voor de materie, voor eigenbelangen, voor liefdeloosheid, onvrijheid, voor onwetendheid en steun van mensen en techniek, wetenschap in plaats van hulp uit God en een leven uit belangeloze liefde en oprechtheid. Geen mens kan zeggen dat dat oneerlijk is. Ieder mens heeft genoeg kansen om in al wat er is, God te herkennen, hem aan het werk te laten en te geloven op dat wat voor een mens onmogelijk is. Het is juist LIEFDE dat een mens krijgt wat hij gelooft en wil. Daarom is het van grootst belang dat een mens EERLIJKE kansen en info krijgt om GOED te weten wat of hij wel of niet wil..

Geen mens kan volhouden te zeggen dat materie en wetenschap hem beter maakt. Er is nog nooit zoveel verdeeldheid, onrecht, verdraaien van waarheid, ongelijkheid en liefdeloosheid en ziekte geweest als in de ‘moderne’ tijd. De moderne tijd is die tijd dat het verstand alle aandacht en eer ging krijgen, het eenvoudige, natuurlijke, ware werd geminacht. Zeg niet dat mensen het niet weten. De meeste mensen willen het niet weten en zijn te eigenwijs, volgen liever hun eigen kennis of die van de groep waartoe ze behoren of willen behoren, willen niet gestoord worden in hun aangename leven of oude patronen niet loslaten..
Sinds men ziekte niet meer zag als gevolg van gebrek aan wijsheid en liefde en ook als gevolg van verliezen van een natuurlijke geestelijke leefstijl en men ziekten dus wilde weghebben, vond men ontelbare medicijnen uit die er op hun beurt weer voor zorgden dat er talloze ziekten bijkwamen. Misschien ook te lezen hierover: Ty Bollinger – De waarheid over kanker.

Het loskoppelen van liefde en materie bracht dus juist verzwakking van liefde in de mens. Hij vond zijn steun toeverlaat en plezier immers in de materie die alles in zich leek te hebben. De mens schept uit liefde prachtige dingen. Dat was ook altijd al de bedoeling en is nog steeds de bedoeling. Maar de mens schept uit liefdeloosheid en zucht naar materialisme de meest barbaarse liefdeloze ‘dingen’ die leiden tot verval en dood. In de krant lees ik de vraag: ‘ligt al wat misgaat aan God of aan de mens. Waar is God? ’. We gaan er maar vanuit dat de schrijver mensen hoopt aan te zetten tot nadenken. Of gelooft de schrijver nu echt dat God deze ellende en al wat gaat komen, wil of zich niet met ons bemoeit? Gód is er wel, maar wij zijn er niet!! Nee, de mens schept zijn eigen lot. Het gaat erom dat hij een bewuste keus maakt met liefde of zonder liefde. Maar als de mens kiest voor niet-liefde, kan zelfs God niets voor ons doen! Wij zijn het zelf die de ellende veroorzaken en ieder die onwetend is van de kracht van Liefde is slachtoffer of doet er aan mee om allerlei redenen. We moeten ons bewust worden van wie we zijn en welke kracht we IN God hebben!

We zijn nu aanbeland in het tijdperk dat we de immense hoogmoed hebben om beter te willen worden dan onze Schepper. Men denkt zelfs ons genetisch materiaal te mogen veranderen voor altijd. God is weg uit de maatschappij. Waar Hij nog is, herkennen mensen Zijn werk niet en worden mensen die dit wel herkennen weggehoond als bijgelovig. Geloof is geloof erbij geworden. Waarheid is niet meer waar en leugen wordt voor waar aangezien. We zien dat heel goed op alle fronten in de Coronacrisis. Lockdown was het beste. Toch wijzen rapporten uit dat er geen enkel aantoonbaar positief effect is geweest door de lockdown. Mondkapjes moesten en moeten. Toch is er nergens een bewijs dat zij hun dienst doen, dan alleen maar zorgen voor meer onhygiënische omstandigheden, vervuiling en zuurstof tekort buiten de sociale ongewenste gevolgen van verwijdering, elkaars mimiek niet meer kunnen zien en monddood gemaakt worden. PCR testen worden afgedwongen. Anders kun je niet op reis, krijg je geen toegang tot school enzovoort. Zelfs kinderen wil men gaan testen. Dit terwijl de PCR test niet geschikt is omdat deze alleen een goede uitslag geeft als deze in vitro wordt uitgevoerd wat NERGENS het geval is. De kleine deeltjes van jouw test vermengen zich met de naburige testmonsters. De uitkomsten als vals positieven laten zich raden. Wist je dit? Word dit je verteld. Heb je ertegen geprotesteerd?

Cijfers worden alleen al door het hiervoor genoemde op verkeerde gronden berekend en gehanteerd en de huiskamer in geslingerd om maar angst te zaaien zodat men volgzaam, bang gemaakt voor het vreselijke virus zich dan maar slaafs laat testen en het vaccin ontvangt – met graagte – terwijl dit vaccin verontreinigingen in zich heeft, toxisch is (wetenschappelijk bewezen feit), het experimenteel is en er geen enkel bewijs is van werkzaamheid en… veiligheid en NIEMAND weet wat de nano- en gen therapie op de lange duur met een mensenlichaam doet. En.. het is onherroepelijk. Welke liefdevolle geest wil dit? De vaccins maken mensen ziek, er zijn al vele overlijdens en ernstige bijwerkingen gemeld. Nog maar een topje van de ijsberg overigens. Men zegt: ’hoe is te bewijzen waardoor iemand overlijdt.’ Wist je dat op overledenen waarvan men stelt dat ze aan corona overleden zijn geen obductie wordt gedaan? Waarom niet als men zo graag wil weten hoe corona zich gedraagt en men wil leren om toekomstige zieken beter te kunnen helpen? Overlijdens en bijwerkingen worden weggewuifd als ineens dan te verwaarlozen. Het is een offer om de wereld te kunnen redden, zegt men.
Ook vanuit kerken zijn mensen blind gemaakt en blind gehouden voor Gods macht, inwerking via mensen die Hem aan het werk laten. Er is gezegd en vooral ook voorgeleefd dat de mens het moet hebben van de wetenschap, geld, goed en vooral eigenmachtigheid. Logisch dat de mensheid rijp gemaakt is om de oprichting van ‘het rijk van satan, van het beest’ niet te herkennen. Het zijn zelfs de christelijke partijen die de vaccinatie promoten als een gave van God. Hoe kunnen zij de huidige ontwikkelingen steunen als ze toch weten dat God vrijheid is, zij weten dat Hij zegt dat ieder mens altijd vrij dient te blijven, je gezond en veilig zou zijn als je de 10 geboden zou houden, wat op geen enkele wijze het geval is in het hele coronaverhaal? Immers, hoe kan het dat angst gezaaid wordt terwijl God zegt dat je moet vertrouwen op ZIJN waarheid en HULP die alleen HIJ kan bieden middels zijn rijk van engelen en vooral ook via de liefde in ieder uniek mens die sterk gemaakt dient, die die mens de weg wijst, kracht geeft en gezond doet zijn als deze de adviezen van God opvolgt? Maar nee, het lijkt erop dat we steeds liefdelozer, ieder voor zich bezig zijn.. Of… lijkt die dreiging zo groot, maar willen de meeste mensen toch nog steeds het goede? Vast wel. Maar.. ze moeten dan ook sterk zijn en van zich laten horen en standvastig zijn of.. worden. Er zijn zoveel gelijkdenkenden meer dan men te denken geeft!
Men stelt dat de wereld maakbaar is en het leven vervormd moet. Je mag niet meer dood (en stellen deze met kunst en vliegwerk uit) en aan de andere kant moeten mensen dus juist wél dood (als ze een volgens bepaalde mensen onnut en last met zich meebrengen). Wie bepaalt hier nu leven en dood? Welke geest bepaalt dit in welke mensen? De mens weet het beter en tart de orde van de liefde door mensen onvrij te maken en te manipuleren naar wat een bepaalde groep mensen uit de geest van de antichrist wil! Men knutselt aan DNA en brengt digitale informatie over dat ons genetisch materiaal, handelen, gedrag, denken vervormt.

Vaccins beïnvloeden gedrag en latere gezondheid
De vaccins die onze genen veranderen zullen voor altijd einde kunnen maken aan onze vrije wil en persoonlijk zelfdenkend vermogen. Behoefte aan spiritualiteit of mogelijkheden om ‘een lijntje te hebben met’ de geestelijke wereld zou kunnen verdwijnen, waar mensen zich uit eigenbelangen laten inenten. We weten dat de gemanipuleerde delen en ingebrachte info via het vaccin of mogelijk zelfs de PCR testwabs onze meest gevoelige hersendelen zullen beïnvloeden en uitschakelen, al is dit menig goedbedoelend mens niet bekend en is het ontzettend knap wat wetenschappers en technici tot stand kunnen brengen. De Bijbel schrijft echter dat juist in deze vernuftige techniek nooit Gods hand te zien is – Liefde die tot gezondheid en dus ook een gezonde maatschappij leidt – maar het werk van Zijn tegenstander (de liefdeloosheid of te wel Lucifer). Zijn naam en afbeelding worden veelvuldig in alles om ons heen gebruikt als markering van zijn imperium in stoffen, symbolen, logo’s en gebeurtenissen. Je moet alleen op de hoogte zijn om een en ander te kunnen herkennen. Voor wie geïnteresseerd is en er even voor wil gaan zitten een video waarin een (ex)vrijmetselaar zijn eed breekt en de mensheid waarschuwt: https://youtu.be/bZ4NTdSK5ac

Weet je dat je een vaccin (of test, behandeling) kan ontstoren?
Vraag je klassiek homeopaat om een ontstoringsmiddel te maken. Je hebt er wel wat van de vaccinvloeistof of andere gebruikte stof voor nodig. Voor het Pfizer vaccin is er al een middel (DNH Research). Ik heb er zelf geen ervaring mee. Wel weet ik dat je allerlei medicijnen, vaccins, ziekten kunt ontstoren ook via lichaamsvochten enzovoort. Laat je voorlichten, maar beter is het natuurlijk om onnatuurlijke middelen en gedragingen niet toe te laten! Wat verleden tijd is en niet anders kan, kun je verzachten of soms ook residuen weghalen. Wat de uitwerking is van ontstoren van de nano en gm. vaccins, lijkt mij niet zeker.
Wat ik zeker weet is dat als je GOD aan het werk laat en je je angsten en eigenbelangen achter je laat, van alles mogelijk is en je zelfs aan gif niet ten onder gaat als dit niet de bedoeling is. Wat dat zal zijn, dien je dan wel helemaal open te laten! Let wel! dat betekent niet dat je dus maar alles kunt goedpraten of doen of laten en toch maar wel een vaccin neemt om deze reden. Maar tumoren, ziekten, problemen kunnen middels volste vertrouwen op God, liefdevolle leefstijl en vooral positieve gedachten verdwijnen of anders verlopen dan materieel ingestelde mensen, prognoses, tabellen verwachtten. In principe is dit voor ieder mogelijk, ware het niet dat bijna niemand dit meer gelooft en dus ook niet in de praktijk brengt en ook veel mensen al zo materieel in het leven staan dat dit voor hen wel een heel grote stap is en ondenkbaar of zelfs onverantwoordelijk. Of je daarbij een behandeling (regulier of alternatief) ondergaat of niet, is niet altijd bepalend. Soms kies je voor behandeling en vraag je Gods zegen en genezing en werkt deze behandeling daardoor positief. Soms kies je voor geen behandeling en doe je het ‘alleen met God’ en werkt dit ook positief uit. Je ziet het: een mens heeft niet het laatste woord, maar God in hem en door hem wel! Lees: ‘Antwoord op vele Vragen – Gera Hoogendoorn-Verhoef.

53 landen roepen WHO leiding op om schoon schip te maken (dissidentNL 1-6-21)
WHO-management was op de hoogte van ontelbare gevallen van seksuele uitbuiting, aanranding en intimidatie en verzuimde deze te melen zoals het VN- en WHO -protocol voorschrijven. Misbruik van gezag, intimidatie zijn orde aan de dag. Een en ander werd besproken in verhitte ruzie achtige sfeer. Hoe past dit als er mensen betrokken zijn die uit liefde leiding willen geven binnen de WHO?
WHO wijzigt definitie van ‘groepsimmuniteit’. Ze beweert nu dat groepsimmuniteit allen kan optreden door middel van vaccinatie.
Bijzonder dat waar eerder ten tijde van ziekten en epidemieën eerst toevlucht tot al bestaande zich bewezen hebbende veilige middelen werd gezocht, nu die middelen worden geboycot en iedereen zich moet inenten terwijl het coronavirus nog niet eens in een lab aangetoond kan worden, dus er ook geen adequaat vaccin ontwikkeld kan worden. Hoe vreemd dat zeer bekende wetenschappers en onderzoekers met hun info worden weggezet over de hele wereld als niet ter zake doende als zij noodzaak van vaccinatie als onjuist, zelfs als gevaarlijk en destructief hebben aangetoond. Waarom neemt een wereld wereldwijd de risico’s op (latere) auto immuunziekten, onvruchtbaarheid en ontstaan van gedagsveranderingen en waarschijnlijk enorme toename van andere systeemziekten, terwijl het de medische eed is ieder mens in vrijheid te steunen in natuurlijke gezondheid en alles te doen daarvoor, waaronder ook eerlijke en brede voorlichting maar ook implementeren van daarbij behorende maatregelen op sociaal, economisch en technisch gebied?

Uitvinder van mRNA-technologie Luici Warren bevestigd dat gevaccineerden superverspreiders en uitscheiders van spike proteïne worden. (DissidentNL 2 juni 21).
Tot nu toe werd dit nieuws als samenzweringstheorie afgedaan. In een interview 26-5-21 zei Warren dat het zeker is dat mensen die gevaccineerd zijn met mRNA, het spike eiwit afgeven. Het is geloofwaardig dat sommige ontvangers van vaccinatie tijdelijk virus-superverspreiders worden ten gevolge van lymfocytopenie (gebrek aan witte bloedcellen die zeer belangrijk zijn in het afweerproces). Het immuunsysteem reageert op de spike eiwitten en bouwt immuun bescherming op. Het lichaam produceert dus zelf het vaccin, terwijl bij conventionele dodelijke of levende vaccins gedode of verzwakte virussen of bestanddelen daarvan worden geïnjecteerd.

Microsoft slaat data op in DNA 2-6-21
Het idee is om DNA, dan wel synthetisch geproduceerd DNA te gebruiken als opslagplaats voor informatie. Dit idee dat het mogelijk was, ontstond al eind jaren tachtig. Eind jaren negentig was het al mogelijk om gegevens in DNA op te slaan. In 2019 slaagde Twist Bioscience met de Universiteit Washington en Microsoft er al in om de volledige Wikipedia over te brengen in DNA. Ook het lezen (sequencing) van DNA is nu al vrij eenvoudig en veel minder kostbaar. Het lijkt ook weer prachtig in geval van behandeling van ziekten. Maar deze vinding is heel goed toe te passen als biologisch wapen als gebruik van DNA voor controle en bewaking. Men stelt nu dat deze nieuwe vorm van macht – bio-power is zoals Lemke (2003) schrijf om het leven te beheren, veilig te stellen, te ontwikkelen en te cultiveren. Bio-Macht is op het eerste gezicht ‘een leven-scheppende macht’, het biologische dus het terrein waarop politici zich begeven. Het ‘leven van individuen’- schrijft Magiros (1995) - ‘wordt een domein dat open geworden is voor bewuste berekeningen, voor politieke penetratie, voor overheersing en controle en organisatie’. De wijze waarop dat wordt uitgeoefend zijn dressuur en discipline.
Mensen worden dan beoordeeld op hun nut, gezondheid, waarde en geschiktheid om te leven. Bio-macht schrijft Foucault (1976) dreigt niet langer met de dood zoals eerdere heersers deden, maar ‘belooft’ leven. Onder de belofte van het leven liggen allerlei instrumentele beloften, bijvoorbeeld de belofte van vrijheid, vrijheid voor diegenen die zich laten vaccineren, die het nieuwe gezondheidsregime vervullen op precies de manier die de would-be bio-machtigen voor hen hebben bedoeld.
Kun je hier God in herkennen of satan: Liefde en vrijheid, respect voor het leven óf liefdeloosheid, onvrijheid en veráchting van het leven? Zoals alle vindingen kun je ze goed - dus in God - toepassen of in niet-God.. Wat kiest de mens? Wie durft het eens aan om niet mee te gaan in deze ogenschijnlijke prachtige ontwikkelingen die alle aandacht en eer krijgen? Dat laat juist al weer zien dat het niet van God is. God zoekt geen eer. Hij werkt in het ongeziene maar… gestage!
Ook in deze ontwikkelingen is te zien dat de mens God – de allesdoordringende, overkoepelende, besturende, levenbrengende kracht – tart. Als de mens slim zou zijn, zou hij zijn plaats kennen en Gód dóór hem laten werken. Geen enkel vaccin zou dan nodig zijn. Immers, de mens deed dan zijn waarheid en maakte zijn juiste keuzen die dan vanzelf zouden leiden tot gezondheid en een evenwichtige samenleving waarin ieder in vrijheid naast elkaar leeft, elkaar dienende vanuit onbaatzuchtigheid.

Onvruchtbaarheid als gevolg van vaccins.
Dr. Roger Hodkinson zegt dat er voldoende bewijs in de literatuur is, om aan te tonen dat het spike-eiwit tot expressie komt in de placenta en testikels en ook ongeboren baby’s kan doden (Daily Expose). Hij zegt verder: ‘we weten dat het aantal zaadcellen de afgelopen 10-20 jaar met 40% is gedaald. Een enorme onverklaarbare daling van zaadcellen. We hebben als wereld geen behoefte aan extra gevolgen voor de vruchtbaarheid van de man. Er zijn verontrustende, nog te verifiëren berichten over toename van miskramen na vaccinatie. Meer zorgen maak ik mij nog over de blijvende onvruchtbaarheid bij mannen. Je kunt een vaccin niet testen op vruchtbaarheid in een proef die zes maanden duurt. Immers, een zwangerschap alleen al duurt 9 maanden! Ook de roep om kinderen te vaccineren wordt steeds luider. Het is schandalig dit te willen, want er zijn wereldwijd amper kinderen overleden door corona. Als dit al het geval was, was er iets heel anders aan de hand ( latente ziekte, verzwakking, honger en dergelijke)!

Neem net als ik een vaccin.. Voorbeeldfunctie?
Helaas worden prominenten ingezet om mensen te winnen voor vaccinaties. Zij moeten omdat ze de eer en het aanzien hebben mensen overhalen. Voetbal profs, andere sportlieden, celebrity’s worden voor asociaal uitgemaakt als zij zich niet laten vaccineren. Zij hebben een voorbeeldfunctie zeggen de voorstanders. Wie zich in de Amerikaanse staat West-Virginia laat vaccineren, heeft de kans om een geweer te krijgen! Ook hier zie je dat vrijheid, respect voor de eigen regie, vrede en waarheid ver te zoeken is. God doodt geen zaadcellen. Hij wil juist dat leven zich voortplant zoals dat Zijn wezen is. Alles wat voortplanting in gevaar brengt, kan niet van God zijn. Het heeft niets met liefde te maken. Hij beloont niet met geld, eer en roem maar promoot dat mensen in eenvoud en kracht zonder eigenbelangen en winstdoel rustig hun werk doen. Liefde zet niemand onder druk, manipuleert niet en laat vrij zonder kweken van schuldgevoel.

Vaccinregistratie moet via de app.
De meeste mensen vinden het logisch, dat de overheid in deze tijd geen papieren boekje wil als registratie. Maar denk eens na. Via een papieren boekje is tracking niet mogelijk en er kan net als met valse paspoorten mee gerommeld. Niet waterdicht dus. Via een app die jouw lichaamsgegevens meet, wordt er automatisch zonder dat je dit hoeft te weten gelezen, overal waar je maar bent. Waarom wordt dit zo gewenst? God zou vrijlaten. Hij heeft gezegd mensen niet als vee te laten nummeren. Dat is voor die tijd een heel normale beschrijving van een techniek die toen nog niet begrepen kon worden, maar er nu helaas ontwikkeld is. Gods woorden passen prima in deze tijd, als je het maar wilt zien.

EU wil meningsuiting op het web strafbaar stellen, kan bedreiging vormen voor conservatieven en critici van massamigratie (DissidentNL 1-6-21)
Maar wat de EU eigenlijk definieert als haatzaaiende uitlatingen zou kunnen neerkomen op het criminaliseren van uitlatingen die kritisch staan tegenover veel meer persoonlijke uitlatingen.
EU-politici stellen dat deze stap het giftige klimaat van internetdiscussies zal verbeteren en ‘kwetsbare’ minderheden zal beschermen. Critici maken zich echter zorgen over de vrijheid van meningsuiting. Europese ambtenaren zweren dat vrijheid van meningsuiting onaantastbaar zal blijven, maar gezien de staat van dienst van de Europese politiemacht (Europol) in het arresteren van particulieren voor niet-bedreigende opmerkingen die zij online maakten, bestaat de gegronde vrees dat de EU haar enorme macht zou kunnen misbruiken. Democratie kan worden bedreigd door het nieuwe streven om de meningsuiting te reguleren. Volgens commissaris Reynders is het echter nodig de wetgeving te uniformeren om een Europese definitie van verbale misdrijven te creëren. Als onderdeel van de strijd tegen het giftige debat probeert Brussel ook controle uit te oefenen op grote internetbedrijven zoals Facebook, Twitter en Google. Al in 2018 beloofden deze bedrijven om xenofobe inhoud en verkeerde informatie te bestrijden wat volgens critici neerkomen op massa censuur. Deze bedrijven hebben nu ontelbare werknemers in dienst die 24 uur per dag berichten verwijderen die als ongepast zijn gemarkeerd. Uiteraard weren zij terecht post rond terrorisme en pedofilie, maar vaker weren zij berichten die hun sponsoren niet wensen. Uiteraard is dit in strijd met rechten van de mens en vrijheid van meningsuiting. ‘Brussel’ het hoofdkwartier van de EU staat met haar megacomputer ‘belle’ waarin alle data van alle burgers zijn opgeslagen te boek als ‘la Bête’, of te wel ‘het beest. Belle en het beest. De mensenziel die het beest achterna gaat. Het beest dat zegt de vrijheid te beloven, maar onvrij maakt…

Gera Hoogendoorn-Verhoef