Boeken

Antwoord op vele vragen

Uitleg van begrippen ten aanzien van leven en dood, de oorsprong, wie, wat, waar is God, het doel, het hoe en waarom van het bestaan, het leven na de dood, de ziel, het lichaam, de geest, bewustzijn en materie, en soortgelijke onderwerpen, levens- en geloofsvragen.

Sleutels tot openbaringen

Dit boek legt het Bijbelboek Openbaringen uit. Het beschrijft in duidelijke taal wat er in deze tijd gebeurt, staat te gebeuren, hoe en waarom en .. wat er kan veranderen. Zeer actueel en belangrijk voor ieder die een juiste keus wil maken. De tijd waarin we leven is een bepalende: gaan we naar vrede, gelijkheid, eenvoud en waarheid of blijven we vasthouden aan klatergoud – en wat is dat - en blijven we slaaf van het materialistische systeem. Het wordt tijd om werkelijk ons hart te laten spreken. Er is hoop!

Help, er zit een spook in mijn hoofd

Dit boek is belangrijk en baanbrekend. Voor kinderen, opvoeders, begeleiders, therapeuten om kinderen te helpen omgaan met bijzondere ervaringen zoals zien van wezens, horen van stemmen, krijgen van opdrachten, hebben van onzichtbare vriendjes enz. Er is meer tussen hemel en aarde, maar hoe herken je het goede of het liefdeloze. Hoe kom je af van vervelende invloeden. Hoe kun je je beschermen en waar gaat het mis. Ook vragen als: waar kom je vandaan, wie ben ik, wat is leven eigenlijk, wie wat waar is God - de Liefde die ook in jou leeft - worden aan de hand van voorbeelden uit de praktijk uitgelegd voor jong en oud!

Orgaandonatie en -transplantatie geestelijk bezien

Dit actuele boek – enig in zijn soort – is bedoeld om je te helpen bij het maken van je keus wel of niet organen en weefsels af te staan ter donatie of te ontvangen. Het legt met name gééstelijke consequenties uit van doneren en ontvangen. Helaas zijn geestelijke oorzaken en consequenties niet algemeen bekend, worden deze onderbelicht of niet benoemd waardoor keus op volledige gronden niet goed mogelijk is. Omdat keuzes aangaande deze materie grote gevolgen kunnen hebben, is het heel belangrijk en wel zo eerlijk om volledig te worden voorgelicht.

2021

Reïncarnatie geestelijk bezien

Te verwachten Voorjaar 2022