Vraag & Antwoord

Nee, je zult eerst jezelf moeten liefhebben, maar dan wel zoals God je bedoeld heeft. Zoals de liefde en wijsheid jou heeft gemaakt. Zoals jij dat stukje God in jezelf kunt uitdrukken volgens de bedoeling van jouw leven. Wanneer je dit doet, heb je vanzelf van daaruit een ander lief. Je gunt hem dan toch ook dat wat jou goed doet voelen?

Werkelijke genezing is daar waar de ziel wordt geheeld. Alle andere genezingen zijn soms prachtig en kunnen ook van nut zijn wat betreft de groei van de ziel, maar zijn helaas vaak uiterlijke genezingen. Waar geen liefde wordt toegevoegd is genezing tijdelijk.

Ja, ze vervolmaakt zich de eeuwigheid lang als ze dat wil. Ze neemt dan toe in liefde.

The Great Reset is een plan voor de toekomst dat een grote groep zeer machtige invloedrijke mensen hebben met de wereld. Men wil een nieuwe wereldorde. Hiervoor moet het oude worden afgebroken. Er komt dan ruimte voor de nieuwe wereld zoals men zegt. Dit is het Build Back Better principe dat regeringsleiders, bekende mensen roepen. Het lijkt goed, maar die nieuwe wereldorde is niet een vrije, prachtige liefdevolle wereld voor iedereen, maar alleen voor wie zich voegt naar wat die groep mensen - vaak globalisten genoemd - willen. Wie lastig is of niet meegaat in de zogenaamde vrijheid brengende nieuwe ontwikkelingen en beleid zal het zeer lastig krijgen. Men wil ook een drastische uitdunning van de wereldbevolking en controle van bewegingen, geld en goed.  Het BBB principe lijkt ook goed. Immers, het oude dat wat afgedaan heeft, wordt achter ons gelaten. Maar helaas ook alle resten van liefde, mededogen, vrijheid, moraal en zeden.

Dat rijk is óók een Nieuwe Wereldorde en heeft óók een Great Reset nodig en óók een Build Back Better principe.  De door de globalisten bedoelde Nieuwe Wereldorde is een rijk van liefdeloosheid. Het rijk dat God bedoelt is een rijk van vrede, gelijkheid, gezondheid en vrijheid. We zien beiden naast elkaar ontstaan.  Zoals zoveel dingen die door elkaar heen lopen lastig onderscheid doen maken, is het ook nu het geval. Wat goed is, lijkt fout en wat fout is, lijkt goed. Hoe bepaalt wie, wat goed of niet goed is? Het is - en dat zegt God als hoogste Liefde altijd weer - de liefde die transparant is, niets te verbergen heeft, de weg wijst uit alle onduidelijkheid, richting geeft en... kracht en moed. Je zult er iets voor over moeten hebben, dus er zullen ongetwijfeld offers gebracht moeten worden. Meer eenvoud, soberheid, eerlijke verdeling van geld en goed, tevredenheid en dienstbaarheid. De overheid zal ons moeten dienen en dient ons niet te overheersen. Het volk zal moeten volgen in billijkheid en niet moeten eisen maar meer verantwoordelijkheid bij zichzelf dienen te zoeken. Als God weer wordt gezocht is van alles mogelijk, omdat Hij dan immers mensen die op Hem vertrouwen en vanuit Liefde leven, zo sterk maakt als een beer.  Dat vredesrijk van God komt als de mensen inzien waar het hem om gaat en een goede keus maken, dus tegen angst en voor liefde. De tijd zal het leren, maar het is wel even voor twaalf... Gods rijk is bezig zich te vestigen in de harten van veel meer mensen dan je denkt!  Zijn rijk is er voor ieder die dit wil en.. vasthoudt aan dat nieuwe rijk dat op aarde gestalte krijgt al wordt of is het moeilijk. God is er voor ieder die dat wil!

Veel vragen en de vragen hierboven, worden uitgebreidt uitgelegd in mijn boek 'Antwoord op vele vragen'. Mocht je nog andere vragen hebben, of zijn bepaalde onderwerpen niet duidelijk genoeg voor je; dan kan je altijd via het contactformulier contact opnemen.