Tekeningen en Tekstkaarten

Tekeningen en tekstkaarten uit eigen hand. Ze geven inzichten en raad waar nodig. Bekijk ze in rust; verwonder, bewonder en vraag jezelf af wat de tekening voor jou zou kunnen betekenen.
De meeste tekstkaarten zijn te bestellen (dit staat aangegeven) via het contactformulier o.v.v. tekstkaart-titel. De foto's van tekeningen zijn niet te bestellen.

Glashelder

Zonlicht moet er zijn om iets, voorwerpen, gebeurtenissen helder te zien. Wolken kunnen zijn als wolken voor de zon, als ze zwaar en donker zijn van onwil. Zo is dan ook een menselijk gemoed zwaar van egoïsme, liefdeloosheid waardoor helder zicht wordt verloren.  Lichte wolken zijn inzichten die alles vruchtbaar maken. Ze bevatten water, zuurstof dat léven, bewustzijn, kennis naar de aarde of in je gemoed brengt. Ware geestkracht zit in licht, in liefde. De zon als symbool van leven, bron van licht. De aarde - het hart - dat vruchtbaar is door liefde en licht, brengt zodoende nieuw leven voort.  Alles zal gedijen en vrolijk zijn.

bij en naar het licht

De ziel  (vogel)  is alleen maar vrij als zij al haar kleuren in welke vormen, mate en hoedanigheden op unieke wijze uitwerkt tot een prachtig kleurenpallet. Het is de liefde die deze kleuren, eigenschappen, kennis, talenten verfraait en versterkt. Het geeft de ik-kracht. Ik-kracht is kleur bekennen en daardoor vrij zijn. Écht zijn. Dat proces van vrij worden van het onechte is al lang geleden in gang gezet. Geen mens is zomaar op deze aarde, maar komt hier om zijn kleur te bekennen zoals God - de eeuwige Liefde - dit door en in hem wil.

ei of steen

Als je een ei koestert met warmte en geduld - wat opoffering van je ego vraagt - wordt nieuw leven geboren. Uit liefde breng je dat offer vanzelf en graag! Als er iets minder liefde en meer ego is, wordt het lastiger om het nieuwe leven een kans te geven. Zonder zorgzaamheid, zonder dienende liefde worden zelfs de mooiste plannen niets.  Zelfwerkzaamheid is onontbeerlijk. De oorspronkelijke liefde wordt dan kil en krijgt geen gelegenheid zich te manifesteren zoals ook alle onderdelen in het ei geordend moeten worden door de liefdevolle zorgzaamheid tot een prachtig nieuw wezen. Liefde ordent alles. Of het nu om een planeet, onze aarde, onze harten, onze plannen of nieuwe wezens gaat. Het zal lang duren voor de levenloos geworden eieren die zelfs kunnen verstenen ooit verlost zullen zijn van hun onbeweeglijkheid.  Maar.. zelfs het stenen ei zal ooit vergaan, eroderen tot stof dat op haar beurt opgenomen wordt in andere levensvormen, waardoor het onderdeel uitmakende van een nieuw organisme alsnog de weg tot het leven gaat.

Achter de wolken schijnt de zon.

Het is lastig om het goede te zien als je weinig licht hebt. Door schemer krijg je een vertekend beeld. Zo is het ook moeilijk  optimistisch te zijn als je down bent.  Ook dan heb je geen helder (geestelijk) zicht. Toch is er in een gebeurtenis altijd iets goeds te zien. Helaas vaak pas achteraf. Soms veel later pas. Vaak begrijp je niet waarom dingen gebeuren en wil je ze niet of had je andere verwachtingen. Hoe bewuster iemand is, des te meer licht hij in zich draagt om de redenen van een gebeurtenis te kunnen begrijpen. Het aanvaarden en het soms doorworstelen van een gebeurtenis - ook al lijkt deze je totaal oneerlijk, liefdeloos en zinloos - zal je makkelijker vallen als je weet dat de zon - bron van alle liefde - alles ooit duidelijk maakt en onderwijl je leed verlichten. Zeker als je weet dat niets voor niets is en altijd leidt tot uiteindelijk meer licht. Al is je leven donker en zwaar, je kern is liefde die altijd blijft en eens openbaar wordt.